December 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Centrul de Autoconducere şi voluntariat

 

Cîrnaț Maria

Coordonator al Centrului de Autoconducere şi voluntariat

 

 

 

 

 

 

Activităţi extracurriculare preconizate pentru anul de studii 2020-2021

 

Nr.

Conţinut tematic

Termen

Responsabil

 1.  

1. Planul de lucru al Consiliului liceal pentru anul de studii 2020– 2021.

2. Programul de activităţi pentru decada „Să facem cunoştinţă”.

3. Constituirea organelor de autoconducere ale claselor.

4. Proiectarea activităţilor de sărbătorire a Zilei profesionale a Pedagogului.

5. Şedinţe de mentorat şi team building-uri pentru consolidarea colectivului;

septembrie

Cîrnaț M.

Președintele CL.

 1.  

1. Totalurile activităţii Consiliului în luna septembrie.

2. Programul de lucru al Consiliului pentru luna octombrie.

3. Ziua Profesorului: „Un dar în DAR de la un voluntar!”

octombrie

Cîrnaț M.

Președintele CL, CEE,

Ciutac E. CIEL

 1.  

1. Totalurile activităţii Consiliului în luna octombrie.

2. Programul de lucru al Consiliului pentru luna noiembrie.

3. Concursul CŞ 2020. Programul de activitate al ME şi Băncii liceale.

4. Acţiuni de caritate: colectare de donaţii

noiembrie

Cîrnaț M

Președintele Consiliului

 

 1.  

1. Totalurile activităţii Consiliului  pentru  luna noiembrie.

2. Programul de lucru al Consiliului pentru luna decembrie.

3. Totalurile Concursului Companiilor şcolare.

4. Poveste de Crăciun Caritate de Crăciun Revelion 2020

5. Acţiune municipală „Festivalul Voluntarului„/„Jos pălăria în faţa Voluntarului”

 1. 6.  Campanie Naţională de promovare a voluntariatului „E timpul să fim altfel”

7. Proiectarea activităţilor Consiliului pentru sem. II.

decembrie

Cîrnaț M.

Președintele Consiliului

Ciutac E.

CIEL

 1.  

1. Totalurile activităţii Consiliului pentru sem. I.

2. Programul de lucru al Consiliului pentru luna ianuarie.

3. Discutarea raportului Băncii Liceale despre rezultatele activităţii CŞ.

4. Examinarea proiectelor de parteneriat preconizate pentru sem.II

 1. 5.  Planificarea activităţilor pentru Dragobete şi Sf. Valentin;

6. Caritate – colectare de fonduri

ianuarie

Cîrnaț M

Președintele Consiliului

CIEL

CEE

 1.  

1. Totalurile activităţii Consiliului  pentru luna ianuarie.

2. Rezultatele parteneriatului  de schimb de experienţă între licee;

3. Proiectarea activităţilor de Ziua Femeii;

februarie

Cîrnaț M

Președintele Consiliului

Departamentul Justiţie CEE

 1.  

1. Totalurile activităţii Consiliului  pentru luna februarie.

2. Proiectarea  activităţilor din cadrul  Bilunarului Ecologic;

3. Caritate de Mărţişor

martie

Cîrnaț M

Președintele Consiliului

CE

 1.  

1. Totalurile activităţii Consiliului  pentru luna martie.

2. Festivalul Liceal „Vivat GAUDEAMUS!”

3. Profesorul anului 2021

4. Liceanul anului 2021

5. Gimnazianul anului 2021

6. Activitatea de caritate Pascală

aprilie

Cîrnaț M

Președintele Consiliului

Centrele Educaţionale

 1.  

1. Totalurile activităţii Consiliului  pentru luna aprilie;

2. Examinarea şi aprobarea rezultatelor raiting-ului elevilor şi colectivelor de clasă;

3. Flash mob: ”Viaţa mea în liceu – visul frumos al adolescenţei mele”

 1. 4.  Raportul de activitate a Consiliului pentru anul de studii 2020-2021;

5. Propuneri şi sugestii pentru activitatea Consiliului în anul următor;

mai

Cîrnaț M

Președintele Consiliului

Centrul Metodic


Ponomari Tatiana

Coordonator al Centrului Metodic

 

 

 

 

 

 

Centrului metodic pentru anul de studii 2020-2021

 

Obiectivele de lucru ale fiecărei Comisii Metodice și a Cenrtului Metodic în general reies din problema de activitate a liceului și a fiecărei CM în parte.

 

”Utilizarea eficientă a resurselor digitale în diverse contexte de învățare în scopul organizării unui proces educațional de calitate la nivelul cerințelor actuale”

Priorităţi strategice:

Planul strategic al Liceului Teoretic „GAUDEAMUS” ţine cont de modificările care se manifestă în mediul social, dar şi în contextul reformelor ce se produc în învăţămîntul general din RM.

 

În domeniul învaţământului eforturile cadrelor didactice se vor concentra pe:

 • modernizarea strategiilor, metodelor şi mijloacelor de organizare a predării şi învăţării;
 • asigurarea unei educaţii de calitate, care să corespundă nivelului standardelor europene.

În domeniul cercetării se urmăreşte:

 • realizarea unui program coerent de iniţiere şi implicare a elevilor în activitatea de cercetare şi organizare ştiinţifică a muncii.

În domeniul managementului resurselor umane se vor promova:

 • politici clare de recrutare a personalului liceului;
 • perfecţionarea criteriilor de evaluare a activităţii şi a performanţelor fiecărui angajat în vederea promovării şi salarizării diferenţiate, în funcţie de performanţe;
 • crearea unui sistem de încurajare a valorilor şi activităţilor performante;
 • dezvoltarea culturii instituţionale în vederea respectării eticii profesionale.

Centrul Metodic asigură :

 1. acordarea ajutorului metodic fiecărui profesor din liceu
 2. acordare consultații profesorilor aflați în proces de atestare
 3. ajutor metodic și dirijarea activității pentru o bună încadrare în colectiv a profesorilor nou-veniți și a tinerilor specaliști

Centrul Metodic dispune și oferă pentru lucru:

 1. documentele normative, legate de PIE
 2. diverse tipuri de proicte dicatice de lungă durată și proiecte de zi
 3. materiale metodice publicate în presă sau monografic, specailizat
 4. xerox pentru mmuultiplicarea materialelor
 5. portofoliul electronic actualizat

Centrul Metodic informează și direcționază:

 1. despre cursurile de perfecționare din municipiu, republică, țară și peste hotare
 2. despre proiectele educaționale
 3. despre ofertele de parteneriat

Şedinţele Consiliului Metodic

Nr

Conţimutul activităţii

Termeni

Responsabil

Note

1.

Modalităţi de implementare a planului de activitate a liceului:

 • Direcţii prioritare de activitate a CM;
 • Proiectarea activităţii Comisiilor metodice;
 • Teme de cercetare ale profesorilor din liceu;
 • Activitatea Centrelor educaţionale, a cercurilor şi a cluburilor pe interese;
 • Strategii de formare a cadrelor didactice la nivel de instituţie;
 • Determinarea grupei de profesori pentru schimb de practici bune;
 • Metodologia de desfăşurarea a testărilor iniţiale şi ale celor din cadrul monitoringului.

25.09.

2020

Administraţia

Ponomari T.

Şefii CM

Curriculum şcolar şi Curriculum la decizia instituţiei

2.

Metodologia de activizare a elevilor pentru asigurarea unui învăţământ de calitate.

1.Activizarea elevilor prin intermediul concursurilor şi olimpiadelor şcolare;

2. Organizarea şi desfăşurarea concursurilor liceale, săptămâna CM, orelor publice;

3.Stimularea potenţialului elevilor prin intermediul proiectelor;

4.Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în asigurarea relaţiilor interdisciplinare şi formarea a competenţelor la elevi;

5.Aplicarea standartelor educațioanle și a referențialului de evaluare – soluții;

6.Trasarea căilor de lucru petru elevii cu CES;

7.Determinarea strategilor optime pentru formarea competenţelor generale şi în special culturale şi de comunicare eficientă;

8.Calitatea completării Portofoliului Comisiei Medodice (conform cerinţelor, listei de documente solicitate);

9.Elaborarea tezele semestriale de iarnă;

 1. Atestarea cadrelor didactice. Harta creditară. Program/parcurs de formare individual în baza problemei de cercetare;
 2. Discutarea rezultatelor testărilor iniţiale.

30.10.

2020

Administraţia

Ponomari T.

Şefii CM

Strategia: „A învăţa să înveţi”

3.

Rolul cadrului didactic în actul de formare a personalităţii elevului, capabil să se adapteze la diversitate

 • Rolul profesorului în procesul de formare a competenţelor cu caracter de integrare - schimb de practici bune;
 • Atestarea cadrelor didactice;
 • Modalităţi de activizare a elevilor în acţiuni de voluntariat în comunitate;
 • Rolul dirigintelui în eficientizarea activităţii organelor autoconducerii şcolare.

Ianuarie

2021

Administraţia Ponomari T.

Şefii de CM

Formarea continuă a cadrelor didactice la nivel de instituţie

4.

Activitatea ştiinţifică şi de creaţie a cadrelor didactice şi a elevilor:

 • Reuşitele pedagogice în cursul realizării problemei de lucru a liceului, obţinute de către membrii fiecărei CM;
 • Eficientizarea învăţării prin abordarea diferenţiată şi individualizată;
 • Consolidarea relaţiilor de parteneriat liceu – comunitate;
 • Reuşitele sistemului de monitorizare a competenţelor şi cunoştinţelor fiecărui elev în baza multiplelor inteligenţe.

Aprilie

2021

Administraţia Chiriac S.

Şefii de CM

Strategii de optimizare a învăţării

Seminare de formare continuă, mese rotunde

Nr

Conţinutul

Termeni

Locul

Responsabil

Note

 

Seminar Metodic. Sugestii pentru elaborarea şi implementarea proiectării didactice de lungă durată şi a unităţilor de învăţare.

04.09.2020

CM

Ponomari T.

şefii CM

 
 

Seminar instructiv-metodic. Formarea în domeniul organizării activităţilor cu părinţii .

Septembrie

SA

Botezatu T.

 
 

Traning de formare:

”Utilizarea eficientă a resurselor digitale în diverse contexte de învățare în scopul organizării unui proces educațional de calitate la nivelul cerințelor actuale”

27-28.10.2020

SA

Gangan Z.

Ponomari T.

Şefii CM

Botezatu T.

2 ore

 

 

 

Training de formare (pentru profesorii nou angajaţi la liceu)

Problemele şi soluţii în organizarea PEI

Ianuarie 2021

CM

Gangan Z.

Ponomari T.

6 ore

 

Seminar practicum:

”Utilizarea eficientă a resurselor digitale în diverse contexte de învățare în scopul organizării unui proces educațional de calitate la nivelul cerințelor actuale”

02.02.2021

IPLT„GAUDE-AMUS”

Administraţia

Ponomari T.

Şefii CM

Botezatu T.

 

6 ore

 

Studierea şi generalizarea experienţei avansate

 

Nr.

Conţinutul activităţii

Timp

Subiectul

Responsabil

1

 

Confirmarea mentorilor profesorilor nou-veniţi.

Seminar de instruire.

Septembrie

2020

Studierea experienţei avansate şi numirea mentorilor pentru profesorii nou-veniţi la liceu. Particularităţile activităţii instructive în L.T. „GAUDEAMUS”

Gangan Z.

Ponomari T.

2

Ore demonstrative pentru profesorii nou-veniţi la liceu.

Octombrie

2020

Schimb de experienţă

şefii CM

3

Studierea problemelor în formarea competenţelor profesionale ale profesorilor.

Noiembrie

2020

Formarea competenţelor la elevi

mentorii

4

Seminar practicum le problema de lucru a liceului

Februarie 2021

”Utilizarea eficientă a resurselor digitale în diverse contexte de învățare în scopul organizării unui proces educațional de calitate la nivelul cerințelor actuale”

Ponomari T.

 

5

Ore demonstartive cu caracter interdisciplinar.

Februarie 2021

Realizarea obiectivelor specifice disciplinei

şefii CM

6

Ore demonstrative la disciplina Dezvoltarea personală.

Aprilie 2021

”Utilizarea eficientă a resurselor digitale în diverse contexte de învățare în scopul organizării unui proces educațional de calitate la nivelul cerințelor actuale”

Cîrnaț M.,

Ponomari T.

 

Şcoala pentru profesorii nou-angajați la liceu

 

Nr.

Activităţi

Timpul desfăşurării

Responsabilii

Beneficiarii

1

Seminare:

- de cunoaştere (reactualizare) a nou-angajaţilor cu particularităţile culturii organizaţionale ale instituţiei;

- completarea cataloagelor;

- alcătuirea proiectelor didactice de lungă durată şi zilnice;

- sistemul de apreciere a rezultatelor învăţării;

- încheirea mediilor semestriale.

Septembrie 2020

Ianuarie 2021

Directorii adjuncţi

 

Tinerii specialişti;

Elevii;

Instituţia

 

2

Supervizarea activităţii. Asistarea lecţiilor nou-angajaţilor, în scopul acordării ajutorului metodic.

În fiecare lună câte o lecţie şi la solicitare

 

Directorii adjuncţi;

Mentorii

Directorul

Tinerii specialişti;

Elevii;

Instituţia

3

Asistarea de către nou-angajaţi a lecţiilor, inclusiv a lecţiilor publice, prezentate de profesorii cu experienţă din instituţie.

Octombrie; Martie;

Aprilie; anual

idem

idem

4

Prezentarea lecţiilor publice de către tinerii specialişti.

Februarie-martie 2021

idem

idem

5

Participarea la reuniunile metodice instituţionale şi orăşeneşti.

August, decembrie

idem

idem

6

Participarea la seminarele organizate de DGETS.

Conform planului

Idem

idem

7

Dialoguri profesionale ( prezentarea de către tinerii specialişti a referinţelor /informaţiilor cu tematică pedagogică actuală).

Sem.II

Idem

idem

8

Familiarizarea cu activitatea de diriginte. Atribuirea rolului de diriginte secund.

Octombrie 2020 - martie 2021

Idem

idem

9

Încadrarea noilor angajați în organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare.

Conform planului

Idem

idem

Centrul psihologic

 

Botezatu Tatiana

Coordonator al Centrului Psihologic

 

 

 

 

 

 

 

Planul  Centrului Psihologic anul de studii 2020-2021

 

Luna

Nr.

d/o

Conţinutul tematic

Termen de realizare

Responsabil

     Septembrie

1.

Ora-training:Autocunoaștere- premisă a autorealizării.

Septembrie

CP

2.

Lecții cu elemente de training: Adaptarea cu succes a elevilor la treapta gimnazială și liceală.Testări.

Septembrie

CP

3.

Ședințe cu părinții claselor V-a:   Profilul psihosocial al elevului la etapa de trecere.

Septembrie

Părinți, CP

                  Octombrie

1.

Promovarea cunoștințelor psihologice în instituțiile de învățămînt preuniversitar și mass-media

(Empatia- valoare personală)

Octombrie

CP

2.

Lecții cu elemente de training: Adaptarea cu succes a elevilor la treapta gimnazială

Octombrie

CP

3.

Ședința consiliului pedagogic: Evaluarea adaptării la treapta gimnazială și liceală

Octombrie

Profesori,CP

4.

Ședință cu părinții: Evaluarea adaptării la treapta gimnazială și liceală

Octombrie

Părinți,CP

No

iem

brie

1.

Ora-training:”Despre utilitatea criticii”.

Noiembrie

CP

2.

Îmi exprim asertiv drepturile

Noiembrie

CP

De

cembrie

1.

Ora-training: Mileniul securității copilului -pericole și riscuri ale tehnologiilor moderne.

Decembrie

CP

Ianua

rie

1.

Ora-training:Tipuri de temperament şi reacţii comportamentale.

Ianuarie

CP

2.

Studierea climatului psihologic al elevilor din liceu

Ianuarie

CP

Februarie

1.

Ora-training:Diminuarea agresivităţii la elevii din ciclul gimnazial.

Februarie

CP

2.

Comunicarea asertivă (postere)

Februarie

CP

Mar

tie

1.

Ora-training:Eu și viitoarea mea carieră.

Martie

CP

2.

Ședința consiliului pedagogic: Evaluarea orientării profesionale elevilor cl.IX-a

Martie

CP

Aprilie

1.

Ora-training: Familia- școală a dragostei

Aprilie

CP

2.

Ședința consiliului pedagogic: Evaluarea anchetării elevilor absolvenți

Aprilie

Profesori,CP

Mai

1

Comunicare: Teze și examene fără stres.

Mai

CP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB! Alte materiale vor apărea în caz de necesitate de a fi reflectate.

Toate materialele vor apărea în format tare şi în format electronic.

 

Centrul de Presă

 

Ponomari Tatiana

Coordonator al Centrului de Presă

 

 

 

 

 

 

Planul de  publicaţii ale Centrului de Presă pentru anul de studii 2020-2021

 

Luna

Nr.

d/o

Conţinutul tematic

Termen de realizare

Responsabil

septembrie

1.

Sărbătoarea Primului sunet

01.09

CR

octombrie

1.

Închinare dascălilor iubiţi. Ediţie specială de  Ziua Pedagogului

04.10

CR

2.

Maratonul eco-sport

10

CR

3.

Alegerile senatului liceal

10

CR

4.

Iniţierea în liceeni

10

 

5.

Decada eTwining

10-29.10

CR

6.

Hramul liceului şi hramul oraşului

13.10

CR

7.

Toamna de aur – expoziții pe clase

12-13.10

CR

8.

Săptămâna psihologului

17-22.10

CR

noiembrie

1.

Reflectarea activităţilor consacrate  Zilei Naţionale a Tineretului şi Zilei Internaţionale a Studenţilor

Noiembrie

CR

2.

BALUL BOBOCILOR și BALUL BOBOCEILOR 2020 -online

11

CR

3.

Ediţii speciale care reflectă demersul Concursul liceal al Companiilor şcolare

Noiembrie - decembrie

CR

4.

Ziua mondială a drepturilor copilului. Reportaje din clasele 5-10

20 noiembrie

CR

5

Materiale despre campania de promovare a modului sănătos de viaţă „Pro Sănătate”

Noiembrie

CR

decembrie

1

Publicaţii de la paralele de clase „E timpul să fii informat. Mijloacele media în formarea şi integrarea ta socială”

Decembrie

 

2

Materiale ce refelectă  desfăşurarea concursului dedicat Zilei internaţionale de combatere a maladiei SIDA „O viaţă  nu costă nimic, nimic nu valorează cît o viaţă”

Decembrie

CR

3

Reflectarea demersului festivalul voluntarilor „Jos pălăria în faţa voluntarilor” (ediţia a XV-a)

Decembrie

CR

4

Concursul de tradiţii şi obiceiuri de iarnă „Să trăiţi, să-nfloriţi”. Cete de colindători reportaje pe clase

Decembrie

CR

5

Reportaj despre concursul tinerilor interpreţi de muzică uşoară „Steaua Chişinăului”

Decembrie

CR

6

Articole consacrate acţiunilor  de binefacere „Împreună pentru fiecare”

Decembrie

CR

7

Felicătări de Revelion „La Mulţi Ani!!!”

18-23.12

CR

ianuarie

1

Reportaje de la EMINESCIANA

15-25 ianuarie

CR

2

Reflectarea evenimentelor din proiectul „Parteneriate de succes”

Ianuarie

CR

februarie

1

Ziua îndrăgostiţilor „Sfântul Valentin”

14 februarie

CR

2

DRAGOBETELE

26 februarie

CR

martie

1

Reportaj din prima zi de primăvară „MĂRŢIŞOR”

01.03

CR

2

Felicitări de sărbătoarea femeilor

6 martie

CR

3

Concursul liceal „Miss GAUDEAMUS”

martie

 

4

Sondaj public consacrat Zilei mondiale a apei

Martie

CR

5

Jocul intelectual „Deștepții și deșteptele”. Materiale de la activitatea clubului în presa liceului

Martie

CR

aprilie

1

Reflectarea participării liceului la concursul municipal „Din istoria neamului” cu genericul

Aprilie

CR

2

Reflectarea participării liceului la activităţi ecologice

Martie-aprilie

CR

3

Ziua mondială a sănătăţii – reportaj de pe teren

7 aprilie

CR

4

Reflectarea participării liceului la  Proiectul Ecologic

 

21-26 aprilie

CR

mai

1

 Zuai Europei- selecţie de materiale

01 - 10 mai

 

2

Reflectarea participării liceului la concursul municipal „Tînărul plastician - 2019”

Mai

CR

3

Reflectarea participării liceului la „Constelaţia dansului – 2019”

Mai

CR

4

Reflectarea participării liceului la concursul literar “La izvoarele înţelepciunii”

Mai

CR

5

Reportaje de la evenimentele din cadrul festivalul liceal „VIVAT GAUDEAMUS”

19-30 mai

CR

6

Ultimul sunet

31 mai

CR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB! Se va insista la refelectarea problemelor de securizare a vieții și sănătății în contextul epidemiologic

NB! Alte materiale vor apărea în caz de necesitate de a fi reflectate.

Toate materialele vor apărea în format electronic. Cele mai importante evenimente se vor publica în format tare, pe panoul CP.

 

 

 

Activitatea Centrului Sportiv

 

Şendrea Marina

Coordonator al Centrului de eduacaţie fizică şi sport

 

 

 

 

 

 

Planul de activitate a  Centrului de educaţie fizică şi sport 01.10.2020-01.05.2021

 

Nr.

Numele, prenumele

profesorului

Denumirea secției

Numărul        de ore

Locul desfășur

Zilele săptămânii

Luni

Marți

Miercuri

Joi

Vineri

 

1

Muntean Savelii

Volei

(cl.6-8)mixt

4 ore

Sala nr.1

 

14.00-15.30

 

14.00-15.30

 

 

2

Muntean Savelii

Șah/dame gimnaziu

4 ore

Sala nr.2

 

12.30-14.00

 

12.30-14.00

 

 

3

Cojevnicov Alexandru

Baschet

(cl.5-6)baieți

4 ore

Sala nr.1

14.00-15.30

 

14.00-15.30

 

 

 

4

Cojevnicov Alexandru

Baschet

(cl.5-6)baieți

4 ore

Sala nr.1

15.30-17.00

 

15.30-17.00

 

 

 

5

Șendrea Marina

Volei 1 mixt liceu

4 ore

Sala nr.1,

 2

15.00-16.30

(2)

 

 

15.30-17.00

(1)

 

 

6

Șendrea Marina

Volei 2 mixt liceu

4 ore

Sala nr.1,

2

16.30-18.00

(2)

 

 

17.00-18.30

(1)

 

 

7

Cojevnicov Artiom

Fodbal

(cl.5-6) mixt

4 ore

Sala nr.2

 

 

14.00-15.30

 

14.00-15.30

 

8

Cojevnicov Artiom

Fodbal

(cl.5-6) mixt

4 ore

Sala nr.2

 

 

15.30-17.00

 

15.30-17.00

 

8

Repalov Tatiana

PFG

gimnaziu

4 ore

Sala nr.2

 

 

14.00-15.30

 

14.00-15.30