January 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Centrul ştiinţific şi de creaţie al elevilor „Un pas în viitor”


Ceban Lilia

Responsabil al Centrului de Ştiinţă şi creaţie al elevilor „Un pas în viitor”

Tabelul activităţilor extracurriculare preconizate pentru anul de studii 2015-2016

Nr.

Conţinut tematic

Termen

Responsabil

1.

Şedinţa iniţială a Consiliului Societăţii Ştiinţifice.

Discutarea obiectivelor şi a direcţiilor de activitate.

septembrie

Ponomari T.

Senatul liceului

2.

Decada „ Să facem cunoştinţă” Activităţi deschise ale cercurilor şi cluburilor pe interese

septembrie

Ponomari T.

Andoni V. Conducătorii cercului

3.

Prezentarea pliantelor informaţionale a activităţilor cercurilor şi cluburilor pe interese

septembrie

Andoni V. Conducătorii cercului

4.

Proiectarea activităţilor cercurilor şi a cluburilor. Întocmirea planului de activitate

Pînă la 20 septembrie

Conducătorii cercului

5.

Seminar instructiv pentru consilierii claselor:Organizarea lucrului ştiinţific în colectivele de clasă.

octombrie

Ceban L.

6.

Concursul liceal la disciplinele şcolare

20 noiembrie-

15 ianuarie

Ceban L, şefii de CM

7.

Concursul naţional de creaţie literară „Scrisoare mamei”

octombrie2015-martie2016

Ceban L profesorii LLR

8.

Şedinţa Consiliului Societăţii Ştiinţifice: Selectarea lucrărilor pentru Conferinţe Internaţionale

Februarie

Ceban L,

Membrii CŞ

9.

Susţinerea tezelor ştiinţifice: cl.X-XII

Susţinerea publică a lucrărilor pentru Conferinţa municipală „Muncă, Talent, Cutezanţă”

martie

Ceban L

Diriginţii,

profesorii

10.

Concursurile în sector, municipale şi republicane la disciplinele şcolare

Ianuarie-martie

Ceban L

11.

Concursul memorial de Fizică „În memoriam Mihai Marinciuc”, ediţia V-a

noiembrie

Ceban L

Certan I.

Chiriac S.

12.

Conferinţa municipală „Muncă, Talent, Cutezanţă”

aprilie

Ceban L

13.

Conferinţa liceală de totalizare a activităţii liceenilor.

mai

Ceban L

14.

Şedinţa de totalizare a activităţii Societăţii Ştiinţifice

Mai

Ceban L, Conducătorii cercului

15.

Conferinţa „Raporturile moldo-otomane în sec.XV-XIX”

Profesorii de LLR şi istorie

16.

Conferinţa munucipală aelevilor cu genericul „Personalităţi notorii ale Basarabiei, care au contribuit la trezirea conştiinţei naţionale în sec. XX-XXI ”

martie

Profesorii de istorie

17.

Concursul Memorial de Matematică „În memoriam Vasile Suceveanu”, ediţia II

martie

Profesorii de matematică

18.

Concursul Internaţional de matematică Kangourou

martie

Profesorii de matematică

19.

Concursul Naţional de Fizică „Galileo”

decembrie

Ceban L

Certan I.

Chiriac S.

20.

Salonul internaţional de carte pentru copii şi tineret

aprilie

Diriginţii de clasă

21.

Conferinţa internaţională „Istorie, cultură, civilizaţie în Europa de Sud-Est ”, ediţia XIII-a

aprilie- mai

Profesorii de istorie