Planul de activitate al Centrului de Educaţie Economică


Andoni Vitalie

Responsabil al Centrului de Educaţie Economică

 

 

 

 

 

 

Planul de lucru al Centrului de Instruire Economică Liceală pentru anul de studii 2015 – 2016 (C.I.E.L.)

 

Nr.

Lunile

Activităţi

Responsabili de realizare

Notă

1.

Septembrie

·Proiectarea şi aprobarea activităţii CIEL;

·Proiectarea, aprobarea şi organizarea lucrului cercului de economie „Antreprenorul”, formarea grupelor de lucru;

·Prezentarea şi publicitatea CIEL în cadrul săptămînii „Să facem cunoştinţă”;

·Asigurarea cu manuale a elevilor din clasele cu profil economic nou-formate;

·Renovarea contractului de colaborare cu JA Moldova.

Andoni V.

Administraţia liceului.

Andoni V.,

 

Andoni V.

 

Andoni V.

Diriginții

Andoni V., Administraţia liceului.

 

2.

Octombrie

·Demarareaactivităţii cercului de economie „Antreprenorul”, stabilirea orarului de lucru şi controlul realizării;

·Constituirea şi instruirea Consiliului Organizatoric al concursului liceal „Compania şcolară 2015”;

·Pregătirea documentaţiei bancare, a instrucţiunilor necesare concursului.

Andoni V.,

 

 

Consiliul Organizatoric al concursului liceal „Compania şcolară 2015”;

 

3.

Noiembrie

 

 

 

 

 

Ultima săptămînă a lunii.

·Seminarul consilierilor economici/preşedinţilor companiilor şcolare;

·Elaborarea planurilor de afaceri ale companiilor, servicii de consultaţie;

·Concursul planurilor de afaceri, acordarea autorizaţiilor de activitate.

·Înregistrarea echipelor pentru participarea la concursul republican şi european „TITAN 2015”

Andoni V., diriginții,

 

Consiliul Organizatoric al concursului liceal „Compania şcolară 2015”;

 

 

4.

Noiembrie -

Decembrie

 

 

 

 

 

 

 

·Concursul liceal „Compania şcolară 2015”, producem, vindem, cumpărăm, obţinem profit;

·Activitatea băncii liceale de schimb valutar şi depozitare a profitului companiilor;

·Distribuirea veniturilor bancare acţiunilor de binefacere, colaborare cu Ministerul Muncii şi protecţiei sociale;

·Totalurile concursului „Compania şcolară 2015”.

·Concursul republican şi european „TITAN 2016”

Andoni V.,

 

 

Consiliul Organizatoric al concursului liceal „Compania şcolară 2015”;

Colaboratorii Băncii liceale;

Centrul de binefacere liceal;

 

5.

Ianuarie

·Administrarea depozitelor bancare ale companiilor, activităţi de binefacere.

·Pregătirea olimpiadei liceale la economie, înscrierea participanţilor;

·Concursul republican şi european „TITAN 2016”

Andoni V.,

 

Centrul de binefacere liceal

Colaboratorii Băncii liceale;

 

6.

Februarie

 

Săptămîna II

·Administrarea depozitelor bancare ale companiilor, activităţi de binefacere.

·Olimpiada liceală la economie, selectarea echipei liceale de participare la concursul regional de economie;

·Concursul „TITAN 2016”

Andoni V.,

 

Colaboratorii Băncii liceale;

 

 

7.

Martie

·Administrarea depozitelor bancare ale companiilor, activităţi de binefacere;

·Organizarea şi petrecerea Olimpiadei de sector la economie;

·Totalurile participării echipelor liceale la Concursul „TITAN 2016”;

·Pregătirea ehipei liceale de participare la Olimpiada republicană de economie.

Andoni V.,

 

Colaboratorii Băncii liceale;

 

JA Moldova.

Andoni V.

 

8.

Aprilie

·Administrarea depozitelor bancare ale companiilor, activităţi de binefacere;

·Concursul republican la economie.

·Totalurile activităţii cercurilor de economie.

Andoni V.,

Colaboratorii Băncii liceale;

JA Moldova

 

9.

Mai

·Administrarea depozitelor bancare ale companiilor, activităţi de binefacere;

·Totaluriel activităţii CIEL.

Andoni V.,

Administraţia liceului.

Administrația AO „ Gaudeamus”

 

 

Coodonator C.I.E.L.: Andoni Vitalie

Profesor de istorie şi economie.