Structura

Consiliul Metodic:

Comisia metodică - Limbă şi comunicare – Cimpac Natalia

Comisia metodică - Limbi Străine – Gîncu Ludmila

Comisia metodică - Istorie/Geografie – Caisîm Tatiana

Comisia metodică – Ştiinţe exacte (Informatică/Fizică/Matematică) – Dicusar Laura

Comisia metodică - Chimie/Biologie – Noroc Viorica

Comisia metodică - Educaţie Fizică/ArteŞendrea Marina

Comisia metodică - DirigenţieCîrnaţ Maria

Centrele educaţionale:

Centrul Informaţional – coordonator – Dicusar Laura

Centrul Ştiinţific şi de Creaţie – coordonator – Ceban Lilia

Centrul Ecologic – coordonator – Motruc Ala

Centrul Economic – coordonator – Andoni Vitalie

Centrul Estetic – coordonator – Cîrnaţ Maria

Centrul Sportiv – coordonator – Şendrea Marina

Centrul de presă – coordonator – Ponomari Tatiana

Autoconducerea şcolară – coordonator – Cîrnaţ Maria

Voluntariatul şcolar – coordonator – Botnari Doina

Consiliul de administraţie:

Nr./r

Numele, prenumele

Funcţia

Gangan Zinaida

Directorul liceului, Preşedintele Consiliului

Ponomari Tatiana

Director-adjunct, secretarul Consiliului

Chiriac Sergiu

Director-adjunct pentru problemele instructiv-educative

Andoni Vitalie

Director-adjunct pentru lucrul educativ

Cimpac Natalia

Şeful comisiei metodice

Ceban Lilia

Preşedintele Comitetului Sindical

Ţaulean Emilia

AO ”Gaudeamus”

Elev cl.11

Reprezentatul Consiliului liceal al elevilor

Portnoi Anatolie

Reprezentatul APL, vice-pretorul sec.Ciocana

Caravai Tatiana

Părinte

Jura Ion

Părinte