July 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Centrul Autoconducere şcolară

 

Cîrnaț Maria

Autoconducerea Școlară – CONSILIUL ELEVILOR

 

 

 

 

 

 

Activităţi extracurriculare preconizate pentru anul de studii 2021-2022

Nr. d/o

Tematica

Resurse umane

Resurse materiale

Responsabili

Termeni

Indicatori de performanță

1.

Constituirea Consiliului elevilor

a)     Cunoaşterea reciprocă a membrilor Consiliului şi identificarea calităţilor elevilor ce vor fi aleşi în Biroul de conducere;

 1. Alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului prin vot democratic;

Elevii

 

 

Gangan Zinaida - director

Cîrnaț Maria dir. adj. p/u educație.

Diriginții

Consiliul școlar al elevilor

Septembrie

Crează un climat relaţional de încredere, solidaritate și respect, bazat pe principiile echităţii şi ale toleranţei.

2.

Elaborarea/revizuie Regulamentului propriu de funcţionare

Identificarea nevoilor elevilor, disfuncţionalităţilor din şcoală în vederea elaborării programului de activităţi.

Realizarea programului de activităţi.

“Accidente, abuz, violenta” – Modalitati de   prevenire si combatere a violenței școlare (aplicare chestionar)

Elevii

 

 

 

Regulament

Foi flipchart, markere, copiii ale anexelor, Proiector, calculator

 

Președintele

Consiliului Școlar al Elevilor

 

Cîrnaț Maria dir. adj. p/u educație

Diriginții

 

Octombrie

Stimulează  motivația, autonomia și responsabilizarea subiecților pentru propria învățare. 

 

3.

“Pledăm împreună pentru un stil de  viață  sănătos” (definirea conceptului/dezbatere)

Concurs  literar “Culorile toamnei”

 ( creații originale poetice  în limba română, lb. engleza /franceza/ desene executatet de elevi; descoperirea elevilor cu real talent artistic )

Organizarea Balului Bobocilor și Balului Boboceilor

Elevii

Foi flipchart, markere, copiii ale anexelor, Proiector, calculator

 

Președintele

Consiliului Școlar al Elevilor

 

Cîrnaț Maria dir. adj. p/u educație

Diriginții

Noiembrie

Utilizează resursele didactice de timp, materiale și umane.

Facilitează implicarea copiilor/elevilor în dezvoltarea proiectelor comunitare şi a acțiunilor de voluntariat.

 

4.

1 Decembrie „Sunt mândru ca sunt român”

Sărbătorile creştine la români

-  Obiceiuri si traditii la romani

„Fii Moş Crăciun pentru o zi!” – colectă de bunuri pentru cei defavorizaţi

Elevii

Foi flipchart, markere, copiii ale anexelor, Proiector, calculator

 

Președintele

Consiliului Școlar al Elevilor

 

Decembrie

Comunică la necesitate în mod curent cu membrii familiei/reprezentanţii legali despre activitatea și progresul subiecților educaționali.

5.

“Poluarea  morala  si efectele ei asupra    lumii in care traiesc” ( dezbatere pe tema

influentei negative a mass-mediei )

Elevii

Proiector, calculator

Președintele

Consiliului Școlar al Elevilor

Ianuarie

Facilitează implicarea copiilor/elevilor în dezvoltarea proiectelor comunitare şi a acțiunilor de voluntariat.

6.

“Suntem diferiți, dar ne completăm armonios” ( campanie vizând egalitatea                                                                de șanse și promovarea toleranței și non-discriminării între elevii școlii )

“Sănătatea mea depinde de țigara ta !” ( campanie anti-tabagism  de sensibilizare pe tema dependenței de fumat și droguri )

24 Februarie- „Dragobete

Elevii

Psihologul școlar

Foi flipchart, markere, copiii ale anexelor, Proiector, calculator

 

Președintele

Consiliului Școlar al Elevilor

Cîrnaț Maria dir. adj. p/u educație.

Februarie

Facilitează implicarea copiilor/elevilor în dezvoltarea proiectelor comunitare şi a acțiunilor de voluntariat.

 

7.

1 Martie – Târg de mărțișoare

    -confecționarea de marțișoare

Ziua Internațională a Femeii prezentarea idealului femenin de-a lungul timpului; expoziții de felicitări.

“Gaudeamus are talent”(descoperirea elevilor cu reale abilități creative, în vederea îndrumării profesionale ulterioare)

Elevii

Psihologul școlar

Foi flipchart, markere, copiii ale anexelor, Proiector, calculator

 

Președintele

Consiliului Școlar al Elevilor

Cîrnaț Maria dir. adj. p/u educație

Carolin Pavel, conducătorul Centrului Estetic

Martie

Facilitează implicarea copiilor/elevilor în dezvoltarea proiectelor comunitare şi a acțiunilor de voluntariat.

 

8.

“Un mediu curat, o viata mai buna”(concurs de eseuri/desene pe tema, dotat cu premii și diplome; realizarea    unui portofoliu pro-natura de către membrii Cercului Ecologic al școlii.

Elevii

Prof. biologie, geografie, chimie.

Foi flipchart, markere, Proiector, calculator

 

Președintele

Consiliului Școlar al Elevilor

Ina Petrache, conducătorul Centrului Ecologic

Aprilie

Facilitează implicarea copiilor/elevilor în dezvoltarea proiectelor comunitare şi a acțiunilor de voluntariat.

 

9.

Festivalul ”Vivat, Gaudeamus!”

 - organizarea ceremonialului de încheiere a anului şcolar;

- proiectarea de activităţi extraşcolare pentru vacanţa de vară;

- realizarea raportului anual de activitate al Consiliului școlar

Elevii

Proiector, calculator

 

Președintele

Consiliului Școlar al Elevilor

 Cîrnaț Maria dir. adj. p/u educație.

Mai

Realizează și monitorizează procesul de dezvoltare personală și profesională

Centrul Metodic


Ponomari Tatiana

Coordonator al Centrului Metodic

 

 

 

 

 

 

Centrului metodic pentru anul de studii 2020-2021

 

Obiectivele de lucru ale fiecărei Comisii Metodice și a Cenrtului Metodic în general reies din problema de activitate a liceului și a fiecărei CM în parte.

 

”Utilizarea eficientă a resurselor digitale în diverse contexte de învățare în scopul organizării unui proces educațional de calitate la nivelul cerințelor actuale”

Priorităţi strategice:

Planul strategic al Liceului Teoretic „GAUDEAMUS” ţine cont de modificările care se manifestă în mediul social, dar şi în contextul reformelor ce se produc în învăţămîntul general din RM.

 

În domeniul învaţământului eforturile cadrelor didactice se vor concentra pe:

 • modernizarea strategiilor, metodelor şi mijloacelor de organizare a predării şi învăţării;
 • asigurarea unei educaţii de calitate, care să corespundă nivelului standardelor europene.

În domeniul cercetării se urmăreşte:

 • realizarea unui program coerent de iniţiere şi implicare a elevilor în activitatea de cercetare şi organizare ştiinţifică a muncii.

În domeniul managementului resurselor umane se vor promova:

 • politici clare de recrutare a personalului liceului;
 • perfecţionarea criteriilor de evaluare a activităţii şi a performanţelor fiecărui angajat în vederea promovării şi salarizării diferenţiate, în funcţie de performanţe;
 • crearea unui sistem de încurajare a valorilor şi activităţilor performante;
 • dezvoltarea culturii instituţionale în vederea respectării eticii profesionale.

Centrul Metodic asigură :

 1. acordarea ajutorului metodic fiecărui profesor din liceu
 2. acordare consultații profesorilor aflați în proces de atestare
 3. ajutor metodic și dirijarea activității pentru o bună încadrare în colectiv a profesorilor nou-veniți și a tinerilor specaliști

Centrul Metodic dispune și oferă pentru lucru:

 1. documentele normative, legate de PIE
 2. diverse tipuri de proicte dicatice de lungă durată și proiecte de zi
 3. materiale metodice publicate în presă sau monografic, specailizat
 4. xerox pentru mmuultiplicarea materialelor
 5. portofoliul electronic actualizat

Centrul Metodic informează și direcționază:

 1. despre cursurile de perfecționare din municipiu, republică, țară și peste hotare
 2. despre proiectele educaționale
 3. despre ofertele de parteneriat

Şedinţele Consiliului Metodic

Nr

Conţimutul activităţii

Termeni

Responsabil

Note

1.

Modalităţi de implementare a planului de activitate a liceului:

 • Direcţii prioritare de activitate a CM;
 • Proiectarea activităţii Comisiilor metodice;
 • Teme de cercetare ale profesorilor din liceu;
 • Activitatea Centrelor educaţionale, a cercurilor şi a cluburilor pe interese;
 • Strategii de formare a cadrelor didactice la nivel de instituţie;
 • Determinarea grupei de profesori pentru schimb de practici bune;
 • Metodologia de desfăşurarea a testărilor iniţiale şi ale celor din cadrul monitoringului.

25.09.

2020

Administraţia

Ponomari T.

Şefii CM

Curriculum şcolar şi Curriculum la decizia instituţiei

2.

Metodologia de activizare a elevilor pentru asigurarea unui învăţământ de calitate.

1.Activizarea elevilor prin intermediul concursurilor şi olimpiadelor şcolare;

2. Organizarea şi desfăşurarea concursurilor liceale, săptămâna CM, orelor publice;

3.Stimularea potenţialului elevilor prin intermediul proiectelor;

4.Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în asigurarea relaţiilor interdisciplinare şi formarea a competenţelor la elevi;

5.Aplicarea standartelor educațioanle și a referențialului de evaluare – soluții;

6.Trasarea căilor de lucru petru elevii cu CES;

7.Determinarea strategilor optime pentru formarea competenţelor generale şi în special culturale şi de comunicare eficientă;

8.Calitatea completării Portofoliului Comisiei Medodice (conform cerinţelor, listei de documente solicitate);

9.Elaborarea tezele semestriale de iarnă;

 1. Atestarea cadrelor didactice. Harta creditară. Program/parcurs de formare individual în baza problemei de cercetare;
 2. Discutarea rezultatelor testărilor iniţiale.

30.10.

2020

Administraţia

Ponomari T.

Şefii CM

Strategia: „A învăţa să înveţi”

3.

Rolul cadrului didactic în actul de formare a personalităţii elevului, capabil să se adapteze la diversitate

 • Rolul profesorului în procesul de formare a competenţelor cu caracter de integrare - schimb de practici bune;
 • Atestarea cadrelor didactice;
 • Modalităţi de activizare a elevilor în acţiuni de voluntariat în comunitate;
 • Rolul dirigintelui în eficientizarea activităţii organelor autoconducerii şcolare.

Ianuarie

2021

Administraţia Ponomari T.

Şefii de CM

Formarea continuă a cadrelor didactice la nivel de instituţie

4.

Activitatea ştiinţifică şi de creaţie a cadrelor didactice şi a elevilor:

 • Reuşitele pedagogice în cursul realizării problemei de lucru a liceului, obţinute de către membrii fiecărei CM;
 • Eficientizarea învăţării prin abordarea diferenţiată şi individualizată;
 • Consolidarea relaţiilor de parteneriat liceu – comunitate;
 • Reuşitele sistemului de monitorizare a competenţelor şi cunoştinţelor fiecărui elev în baza multiplelor inteligenţe.

Aprilie

2021

Administraţia Chiriac S.

Şefii de CM

Strategii de optimizare a învăţării

Seminare de formare continuă, mese rotunde

Nr

Conţinutul

Termeni

Locul

Responsabil

Note

 

Seminar Metodic. Sugestii pentru elaborarea şi implementarea proiectării didactice de lungă durată şi a unităţilor de învăţare.

04.09.2020

CM

Ponomari T.

şefii CM

 
 

Seminar instructiv-metodic. Formarea în domeniul organizării activităţilor cu părinţii .

Septembrie

SA

Botezatu T.

 
 

Traning de formare:

”Utilizarea eficientă a resurselor digitale în diverse contexte de învățare în scopul organizării unui proces educațional de calitate la nivelul cerințelor actuale”

27-28.10.2020

SA

Gangan Z.

Ponomari T.

Şefii CM

Botezatu T.

2 ore

 

 

 

Training de formare (pentru profesorii nou angajaţi la liceu)

Problemele şi soluţii în organizarea PEI

Ianuarie 2021

CM

Gangan Z.

Ponomari T.

6 ore

 

Seminar practicum:

”Utilizarea eficientă a resurselor digitale în diverse contexte de învățare în scopul organizării unui proces educațional de calitate la nivelul cerințelor actuale”

02.02.2021

IPLT„GAUDE-AMUS”

Administraţia

Ponomari T.

Şefii CM

Botezatu T.

 

6 ore

 

Studierea şi generalizarea experienţei avansate

 

Nr.

Conţinutul activităţii

Timp

Subiectul

Responsabil

1

 

Confirmarea mentorilor profesorilor nou-veniţi.

Seminar de instruire.

Septembrie

2020

Studierea experienţei avansate şi numirea mentorilor pentru profesorii nou-veniţi la liceu. Particularităţile activităţii instructive în L.T. „GAUDEAMUS”

Gangan Z.

Ponomari T.

2

Ore demonstrative pentru profesorii nou-veniţi la liceu.

Octombrie

2020

Schimb de experienţă

şefii CM

3

Studierea problemelor în formarea competenţelor profesionale ale profesorilor.

Noiembrie

2020

Formarea competenţelor la elevi

mentorii

4

Seminar practicum le problema de lucru a liceului

Februarie 2021

”Utilizarea eficientă a resurselor digitale în diverse contexte de învățare în scopul organizării unui proces educațional de calitate la nivelul cerințelor actuale”

Ponomari T.

 

5

Ore demonstartive cu caracter interdisciplinar.

Februarie 2021

Realizarea obiectivelor specifice disciplinei

şefii CM

6

Ore demonstrative la disciplina Dezvoltarea personală.

Aprilie 2021

”Utilizarea eficientă a resurselor digitale în diverse contexte de învățare în scopul organizării unui proces educațional de calitate la nivelul cerințelor actuale”

Cîrnaț M.,

Ponomari T.

 

Şcoala pentru profesorii nou-angajați la liceu

 

Nr.

Activităţi

Timpul desfăşurării

Responsabilii

Beneficiarii

1

Seminare:

- de cunoaştere (reactualizare) a nou-angajaţilor cu particularităţile culturii organizaţionale ale instituţiei;

- completarea cataloagelor;

- alcătuirea proiectelor didactice de lungă durată şi zilnice;

- sistemul de apreciere a rezultatelor învăţării;

- încheirea mediilor semestriale.

Septembrie 2020

Ianuarie 2021

Directorii adjuncţi

 

Tinerii specialişti;

Elevii;

Instituţia

 

2

Supervizarea activităţii. Asistarea lecţiilor nou-angajaţilor, în scopul acordării ajutorului metodic.

În fiecare lună câte o lecţie şi la solicitare

 

Directorii adjuncţi;

Mentorii

Directorul

Tinerii specialişti;

Elevii;

Instituţia

3

Asistarea de către nou-angajaţi a lecţiilor, inclusiv a lecţiilor publice, prezentate de profesorii cu experienţă din instituţie.

Octombrie; Martie;

Aprilie; anual

idem

idem

4

Prezentarea lecţiilor publice de către tinerii specialişti.

Februarie-martie 2021

idem

idem

5

Participarea la reuniunile metodice instituţionale şi orăşeneşti.

August, decembrie

idem

idem

6

Participarea la seminarele organizate de DGETS.

Conform planului

Idem

idem

7

Dialoguri profesionale ( prezentarea de către tinerii specialişti a referinţelor /informaţiilor cu tematică pedagogică actuală).

Sem.II

Idem

idem

8

Familiarizarea cu activitatea de diriginte. Atribuirea rolului de diriginte secund.

Octombrie 2020 - martie 2021

Idem

idem

9

Încadrarea noilor angajați în organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare.

Conform planului

Idem

idem

Centrul psihologic

 

Botezatu Tatiana

Coordonator al Centrului Psihologic

 

 

 

 

 

 

 

Planul  Centrului Psihologic anul de studii 2020-2021

 

Luna

Nr.

d/o

Conţinutul tematic

Termen de realizare

Responsabil

     Septembrie

1.

Ora-training:Autocunoaștere- premisă a autorealizării.

Septembrie

CP

2.

Lecții cu elemente de training: Adaptarea cu succes a elevilor la treapta gimnazială și liceală.Testări.

Septembrie

CP

3.

Ședințe cu părinții claselor V-a:   Profilul psihosocial al elevului la etapa de trecere.

Septembrie

Părinți, CP

                  Octombrie

1.

Promovarea cunoștințelor psihologice în instituțiile de învățămînt preuniversitar și mass-media

(Empatia- valoare personală)

Octombrie

CP

2.

Lecții cu elemente de training: Adaptarea cu succes a elevilor la treapta gimnazială

Octombrie

CP

3.

Ședința consiliului pedagogic: Evaluarea adaptării la treapta gimnazială și liceală

Octombrie

Profesori,CP

4.

Ședință cu părinții: Evaluarea adaptării la treapta gimnazială și liceală

Octombrie

Părinți,CP

No

iem

brie

1.

Ora-training:”Despre utilitatea criticii”.

Noiembrie

CP

2.

Îmi exprim asertiv drepturile

Noiembrie

CP

De

cembrie

1.

Ora-training: Mileniul securității copilului -pericole și riscuri ale tehnologiilor moderne.

Decembrie

CP

Ianua

rie

1.

Ora-training:Tipuri de temperament şi reacţii comportamentale.

Ianuarie

CP

2.

Studierea climatului psihologic al elevilor din liceu

Ianuarie

CP

Februarie

1.

Ora-training:Diminuarea agresivităţii la elevii din ciclul gimnazial.

Februarie

CP

2.

Comunicarea asertivă (postere)

Februarie

CP

Mar

tie

1.

Ora-training:Eu și viitoarea mea carieră.

Martie

CP

2.

Ședința consiliului pedagogic: Evaluarea orientării profesionale elevilor cl.IX-a

Martie

CP

Aprilie

1.

Ora-training: Familia- școală a dragostei

Aprilie

CP

2.

Ședința consiliului pedagogic: Evaluarea anchetării elevilor absolvenți

Aprilie

Profesori,CP

Mai

1

Comunicare: Teze și examene fără stres.

Mai

CP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB! Alte materiale vor apărea în caz de necesitate de a fi reflectate.

Toate materialele vor apărea în format tare şi în format electronic.

 

Centrul de Presă

 

Ponomari Tatiana

Coordonator al Centrului de Presă

 

 

 

 

 

 

Activitatea Centrului de Presă pentru anul de studii 2021-2022

septembrie

1.

Întruniri liceale

Colegiul de redacţie

2.

Sărbătoarea Primului sunet

CR

octombrie

1.

Închinare dascălilor iubiţi. Ediţie specială de  Ziua Pedagogului

CR

2.

Maratonul ecologic

CR

3.

Alegerile Consiliului liceal

CR

4.

Iniţierea în liceeni

CR

5.

BALUL BOBOCILOR 2021

CR

6.

Hramul liceului şi hramul oraşului

CR

noiembrie

1.

Reflectarea activităţilor consacrate  Zilei Naţionale a Tineretului şi Zilei Internaţionale a Studenţilor

CR

2.

Ediţii speciale care reflectă demersul Concursul liceal al Companiilor şcolare

CR

3.

Ziua mondială a drepturilor copilului. Reportaje din clasele 5-10

CR

4.

Materiale despre campania de promovare a modului sănătos de viaţă „Pro Sănătate

CR

decembrie

1

Publicaţii de la paralele de clase „E timpul să fii informat. Mijloacele media în formarea şi integrarea ta socială”

CR

2

Concursului dedicat Zilei internaţionale de combatere a maladiei SIDA „O viaţă  nu costă nimic, nimic nu valorează cât o viaţă”

CR

3

Reflectarea demersului festivalul voluntarilor „Jos pălăria în faţa voluntarilor” 

CR

4

Concursul de tradiţii şi obiceiuri de iarnă „Să trăiţi, să-nfloriţi”

CR

5

Reportaj despre concursul tinerilor interpreţi de muzică uşoară „Steaua Chişinăului”

CR

6

Articole consacrate acţiunilor de caritate „Împreună pentru fiecare”

CR

7

Felicitări de Revelion „La Mulţi Ani!!!”

CR

8

Întâlnirea cu absolvenţii

 

ianuarie

1

Reportaje de la EMINESCIANA

CR

2

Reflectarea evenimentelor din proiectul „Parteneriate de succes”

CR

februarie

1

Ziua îndrăgostiţilor „Sf. Valentin”

CR

2

DRAGOBETELE. Concursul liceal „Miss GAUDEAMUS”

CR

martie

1

Reportaj din prima zi de primăvară „MĂRŢIŞOR”

CR

2

Felicitări de sărbătoarea femeilor

CR

3

Sondaj public consacrat Zilei mondiale a apei

CR

aprilie

1

Reflectarea participării liceului la concursul municipal „Din istoria neamului”

CR

2

Reflectarea participării liceului la activităţi ecologice

CR

3

Ziua mondială a sănătăţii – reportaj de pe teren

CR

4

Reflectarea participării liceului la  Proiectul Ecologic

 ”Arată că îţi pasă!

CR

mai

1

 Ziua Europei- selecţie de materiale

CR

2

Reflectarea participării liceului la concursul municipal „Tânărul plastician - 2022”

CR

3

Reflectarea participării liceului la „Constelaţia dansului – 2022”

CR

4

Reflectarea participării liceului la concursul literar „La izvoarele înţelepciunii”

CR

5

Reportaje de la evenimentele din cadrul festivalul liceal

„VIVAT GADEAMUS”

CR

6

Ultimul sunet

CR

 

 

 

 

Activitatea Centrului Sportiv

 

Şendrea Marina

Coordonator al Centrului sportiv

 

 

 

 

 

 

Planul de activitate a  Centrului sportiv 2021 - 2022

Misiunea principală – motivaţia, abilităţile şi deprinderile sistematice şi ocupaţia independentă cu exerciţiile fizice, călirii în timpul învăţării la instituţii , cât şi pe parcursul vieţii întregi, formarea deprinderilor civice de comportament în societate.

Scopul:

 • Formarea echipelor după genurile de sport: turism, volei, baschet ect;
 • Participarea la competiţii: liceale, sector, municipiu, republică.

Nr.

Conţinutul tematic

Termen

Responsabil

Note

1.

Testare iniţială

Septembrie

Şendrea M.

Munteanu S.,

Cojevnicov Al., Cojevnicov  Ar

 

2.

Campionatul liceului la fotbal

Septembrie-octombrie

Munteanu S. cl.12

 

3.

Crosul tradiţional de toamnă

Octombrie

Şendrea M. Munteanu S., Cojevnicov Al., Cojevnicov  Ar.

 

4.

Voleiul ca formă de educare a calităţilor fizice de bază

Octombrie

Şendrea M.

LTPS nr.2

5.

Campionatul liceului la baschet

Noiembrie

Şendrea M. cl. 12

 

6.

Ziua Sănătăţii „Sport pentru minte şi sănătate”

Noiembrie

Şendrea M. Munteanu S., Cojevnicov Al., Cojevnicov  Ar.

 

6.

Campionatul liceului la volei

Ian.-febr.

Şendrea M.

 

7.

Liga preuniversitară la baschet băieţi sector Ciocana

ianuarie

Şendrea M.

liceul Dacia”,LTS2

9.

Campionatul sectorului la volei

Martie

Munteanu S.

 LT „C.Negruzzi”,  „M. Berezovschi”

10.

Campionatul municipal la rugby

Mai

Munteanu S.

LT „D.Aligheri”

11.

Întrunirea turistică a elevilor

Mai

Şendrea M.

c.Panaşeşti,

12.

Olimpiada la educaţia fizică  cl.  XII

Aprilie

Şendrea M.

liceul „C.Negruzzi”

13.

Colocviu la educaţia fizică cl. XII

Mai

Şendrea M.

Munteanu S., Cojevnicov Al., Cojevnicov  Ar.

 

14.

Cursa olimpică  2022

Mai

Şendrea M.

Munteanu S., Cojevnicov Al., Cojevnicov  Ar.

Parcul de odihnă „Valea trandafirilor”