July 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Activitatea Centrului Informaţional


Andoni Vitalie

Coordonator al Centrului TI

 

 

 

 

 

 

Planul de activitate 2021-2022

Scopul principal al proiectuluiimplementareatehnologiilor moderne în procesul de educaţie, pentru crearea la elevi a competenţelor de utilizare TIC, care să fie utilizate eficient în procesul de studii, dar și pe tot parcursul vieții.

              

Competenţele profesorilor în domeniul TIC

 • Înţelegerea integră a diferitor tipuri de TIC, utilizarea lor.
 • Înţelegerea didactică pentru a putea evalua utilizarea TIC în procesul didactic, a determina momentului optim de utilizare.
 • Dezvoltarea competenţelor educaţionale în utilizarea TIC pentru a susţine eficient procesul de învăţare a ele vului, inclusiv abilităţile de utilizare a TIC.
  • Identificarea şi evaluarea surselor informaţionale disponibile pentru elevi.
  • Identificarea şi evaluarea aplicaţiilor adecvate pentru activităţile în clasă.
  • Planificarea lecţiilor în conformitate cu standardele moderne pentru o bună utilizare a TIC în predare şi învăţare.
  • Capacitatea de utilizare a TIC pentru informarea şi cooperarea cu părinţii.

     Competenţele elevilor în domeniul TIC

 • Înţelegerea necesităţii cunoaşterii şi utilizării TIC în viaţa cotidiană şi în procesul de învăţare.
 • Cunoaşterea şi utilizarea componentelor calculatorului, utilizarea aplicațiilor Google – Classroom, Driver, Meet, Jamboard, s.a..
 • Învăţarea şi utilizarea aplicaţiilor(editoare de text şi grafice, aplicaţia Power Point, Prezi, limbajul HTML, MySQL, Scratch, etc.), cu ajutorul cărora se pot elabora produse soft.
 • Cunoaşterea şi aplicarea metodelor de utilizare a diferitor programe educaţionale.
 • Cooperarea cu colegii şi profesorii la elaborarea produselor soft.
 • Utilzarea calculatorului la măsuri extracurriculare.

Direcţiile de activitate în domeniul implementării TIC în educaţie în Liceul Teoretic “Gaudeamus”

               Lucrul cu cadrele didactice

 • Lucrul cu elevii

Lucrul cu cadrele didactice

Nr.

Activitatea

Termeni de realizare

Responsabili

1

Oferirea suportului tehnic şi a soft-urilor pentru tablele electronice (Smart Board) din Liceu (30 la număr).

Pe parcursul anului

Dicusar L., Boţoc L., laboranţii

2

Oferirea suportului necesar profesorilor pentru perfectarea documentației școlare electronice

Pe parcursul anului

Dicusar L., Boţoc L

3

Consultaţii şi suport necesar în procesul de proiectare a orelor cu utilizarea TIC.

Pe parcursul anului

Dicusar L., Boțoc L.

6

Completarea bazei de date cu lecţii şi secvenţe de elecţii electronice - Classroom

Pe parcursul anului

Profesorii de diverse discipline

7

Organizarea lucrului Centrului Informaţional în cabinetele de informatică.

Pe parcursul anului

Dicusar L., Boțoc L.

8

Oferirea consultațiilor profesorilor pentru utilizarea posibilităților G Suite în desfășurarea lecțiilor on-line

Pe parcursul anului

Dicusar L., Boţoc L., laboranţii

9

Dezvoltarea, completarea site-ului liceului, inclusiv prin implicarea şi încurajarea participării la diferite nivele în acest process a elevilor şi profesorilor.

Pe parcursul anului

Ponomari T., Leon R..

10

Menţinerea în funcţiune și lărgirea reţelei Liceului

Pe parcursul anului

Leon R., Şpac S.

11

Colaborarea cu organizaţia StarNEt

Pe parcursul anului

Dicusar L., Leon R.,Şpac S.

12

Colaborarea cu Orange Moldova

Pe parcursul anului

Ponomari T., Dicusar L.

13

Completarea bazei de date SIME, Studii.md

Pe parcursul anului

Ponomari T., Guriță E., Dicusar L., profesorii

14

Utilizarea TIC în cadrul şedinţelor cercurilor, a orelor de dirigenţie, a adunărilor cu părinţii.

Pe parcursul anului

Dicusar L., profesorii,  laboranţii

15

Evidenata tehnicii de calcul (calculatoare, laptopuri, table electronice) din Liceu

Pe parcursul anului

Dicusar L., Leon R.,Şpac S.

16

Totalurile activităţii Centrului Informaţional al Liceului

Mai

Dicusar L.

Lucrul cu elevii

În cadrul Centrului Informaţional va activa  Consiliul Centrului Informaţional

Nr.

Activitatea

Termeni de realizare

Responsabili

1

Alegerea Consiliului Centrului Informaţional (CCI).

Septembrie

Dicusar L., membrii CCI

2

Instruirea elevilor pentru utilizarea on-line a aplicațiilor Meet, Zoom, Classroom, ș.a.

Septembrie

Dicusar L., Boțoc L., profesorii

3

Asigurarea predării cursului „Aplicaţii Scratch” la cercul de informatică

Pe parcursul anului

Dicusar L.,

4

Implicarea elevilor în elaborarea blog-urilor claselor.

Pe parcursul anului

membrii CCI

5

Implicarea elevilor în elaborarea blog-urilor pentru diferite discipline şcolare.

Pe parcursul anului

membrii CCI

6

Elaborarea lecţiilor electronice şi/sau a momentelor de lecţii electronice la diferite obiecte.

Pe parcursul anului

Profesorii împreună cu elevii

7

Organizarea seminarelor de elaborare a prezentărilor Power Point, Prezi pentru clasele a 7-a, a 8-a, a 9-a, a 10-a.

Octombrie - Decembrie

Dicusar L., membrii CCI

8

Organizarea seminarelor de elaborare a blogurilor.

Octombrie - Decembrie

Dicusar L., membrii CCI

9

Organizarea seminarelor practice cu elevii de utilizare a TIC: -hard-ul, -soft-ul, -Internet

Pe parcursul anului

Dicusar L., membrii CCI

10

Organizarea activităților Hour of Code pentru clasele a  6-a, a 5-a

Decembrie

Aprilie

Gurișă, Dicusar

11

Asigurarea bunei desfăşurări a Olimpiadelor  la Informatică

Liceale

Sector

Municipiu

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Dicusar L., Boțoc L., Guriță E., laboranţii

12

Defășurarea lunarului SECURITĂȚII CIBERNETICE

1-31 Octombrie

Dicusar L., Boțoc L., Guriță E.,  membrii CCI

13

Defășurarea ZILEI INTERNAŢIONALE A SIGURANŢEI ONLINE

10 Februarie

Dicusar L., Boțoc L., Guriță E.,  membrii CCI

14

Organizarea desfăşurării săptămînii informaticii în Liceu

Noiembrie

Dicusar L., Boţoc L., Guriță E.,membrii CCI

15

Oferirea consultaţiilor la TIC elevilor, care utilizează hard-ul şi soft-ul din cabinetul de informatică după ore.

Pe parcursul anului

Dicusar L., membrii CCI

16

Totalurile activităţii Centrului Informaţional

Mai

Dicusar L., membrii CCI

 În cadrul Centrului Informațional vor activa:

- Cercul “Robotica”, condus de profesoarele Zavtur Ludmila, Olari Victoria. Elevii vor învăța să creeze și să dirijeze roboței, să activeze în echipă; echipa Liceului va participa la la concursul republican First Lego League.

- Cercul de informatică “Algoritm” , condus de Dicusar L., destinat elevilor din clasele 10-12. Elevii vor învăța să realizeze produse program, să se pregătescă pentru tezele semestriale la informatică și examenul de bacalaureat.