July 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Planul de activitate al Centrului de Educaţie Economică

 

Ciutac Eugenia

Coordonator al Centrului de Intruire economică

 

 

 

 

 

Activitatea extracurriculară preconizată pentru anul de studii 2021 – 2022

 

Programul educaţiei economice liceale îşi propune ca obiective următoarele:

 • asigurarea elevilor și profesorilor cu materiale conform Curriculumului revăzut, necesare unei educațiii economice și antreprenoriale de calitate;
 • analiza caracteristicilor de bază ale sistemului economiei de piaţă cu accente pe rolul proprietăţii private, cel al sistemului de preţuri, cel al concurenţei şi al anteprenoriatului;
 • descrierea principiilor economice care influenţează deciziile în afaceri;
 • caracteristica necesităţii respectării standardelor etice de către oamenii de afaceri, de către consumatori şi producători;
 • dezvoltarea aptitudinilor necesare pentru luarea deciziilor, pentru analiza situaţiilor, precum şi abilităţi necesare vieţii de zi cu zi;
 • explorarea oportunităţilor de carieră, probleme ale consumatorului şi ale economiei personale;
 • schimbul de experienţă practică în operarea unei societăţi comerciale, a unei afaceri;
 • asigurarea oprtunităţilor de a interacţiona cu reprezentanţi ai comunităţii de afaceri.

         De asemenea programul de educaţie economică liceală îşi propune asigurarea condiţiilor necesare pentru întroducerea, dezvoltarea şi consolidarea unor abilităţi academice şi de conducere, şi anume:

 • cercetarea şi analiza datelor, interpretări statistice;
 • rezolvarea problemelor de gîndire critică şi analitică;
 • participarea la activitatea unor grupuri mici şi dezvoltarea capacităţii de lucru în echipă, de conducere, de coordonare.

Obiectivele propuse urmează a fi realizate prin intermediul componentelor programului (vezi anexa nr. 1):

I.Cursul curricular opţional ,,Economie Aplicată” în cadrul căruia, pe durata a circa 102 de ore academice, elevii de liceu (cl. a X-a - a XII-a), atât din clasele cu profil real, cât și unanist studiază principiile şi teoriile economiei de piaţă. Drept suport didactic elevii utilizează manualul de Economie Aplicată, un Ghid de studiu pentru elevi și Pachetul cu materiale, pentru activități practice. Profesorul utilizează Ghidul pentru profesori.

În acest an de studiu elevii și profesorii vor lucra în baza unui nou Curriculum, unui nou  manual de Educație economică și noi Caiete pentru elevi.

     II. Cursul curricular opțional ,,Educația economică și antreprenorială”, în cadrul căreia, pe durata de 34 ore academice grupul de elevi format din 32 elevi din clasele VIII g-3, VIII-8g1, VIII-g2 parcurg programele de educație economică, financiară și antreprenorială: Economia în cifre, Finanțele mele și Compania Școlară, în cadrul cărora elevii, prin activități cognitiv-teoretice și acțional-practice cu caracter economic, se familiarizează cu opțiuni de carieră și mamagement ale vieții economice, îți dezvoltă deprinderi de gîndire economică elementară proprie și acțiune eficientă de grup pentru a obține rezultate apreciate de cei din jur.

     III.Mentorat în programele ,,Compania Școlară” și ,,Minifirma Școlară”, în cadrul căreia mentorul/profesorul monitorizează elevii în ateliere practice, formându-le o viziune antreprenorială: capacitatea de a identifica o problemă/nevoie concretă și de a găsi o metodă fezabilă de a răspunde acesteia prin asumarea riscului de a pune o idee inovativă în aplicare, contribuind la acumularea cunoștințelor în vederea funcționării întreprinderilor mici: creare, administrarea și lichidarea acestora. Astfel se contribuie la dezvoltarea abilităților antreprenoriale ale elevilor și la creșterea graduui lor de înțelegere a relației dintre ceea ce învață în școală și participarea cu succes la economia națională/globală. 

IV. Concursul economic liceal “Compania şcolară” și Minifirma Școlară, organizat anual de către Centrul de instruire economică în colaborare cu Organul de autoconducere liceală (Senatul Republicii „GAUDEAMUS”) şi reprezentantul acestuia – Ministerul Economiei, menit să consolideze conceptele teoretice de organizare şi derulare a unei mici afaceri în cadrul liceului. În activitate urmează să fie implicate majoritatea claselor liceale și gimnaziale indiferent de profil, cu respectarea strictă a unor cerinţe de organizare şi documentare  a Companiei/Minifirmei școlare, de repartizare a venitului obţinut, utilizarea valutei proprii liceale ş.a.

           Concursul se compune din următoarele compartimente organizatorice:

1. Comitetul organizatoric, divizat la rîndul său în 3 subdiviziuni:

 1. Consilierii-organizatori – Ministerul Economiei, organ al autoconducerii liceale, un grup de elevi ai claselor a X-a—a XII-a de profil ce au ca sarcină informarea, instruirea, consultarea liceenilor în vederea organizării unei mici afaceri şi nemijlocit coordonarea, supravegerea activităţii.
 2. Banca liceală – ca parte componentă a Comitetului organizatoric, cu menirea de a asigura circulaţia valutei liceale proprii, organizarea schimbului valutar, documentarea financiară a întregii activităţi, repartizarea veniturilor concursului. În activitatea băncii vor fi implicaţi numai elevii din clasele cu profil economic  a XI-a, a XII-a (vezi anexa nr.2).
 3. Juriul – o echipă alcătuită din reprezentanţii Comitetului organizatoric, ai administraţiei liceului şi profesorii ce predau economia. Juriul are ca sarcină examinarea planurilor de afaceri ale companiilor şcolare, acordarea de permisiuni de activitate, totalurile concursului şi premierea cîştigătorilor.

2. Companiile şcolare – mici afaceri ale liceenilor organizate după principiul de clasă sau mixte, activitatea cărora va fi permisă de către juriu după prezentarea unui plan de afaceri după un model simplificat.

NOTĂ: Concursul economic se desfăşoară în două etape:

 1. lunile octombrie – decembrie cu obiectiv final – colectarea surselor pentru “Caravana de Crăciun”;
 2. Lunile martie – aprilie cu obiectiv final – colectarea surselor pentru ,, Caravana de Paști”

   V. Cercul „Antreprenorul” și Cercul ,,Minifirma Școlară” ce-şi desfăşoară activitatea în perioada octombrie – mai, membrii cărora sunt președinți Companiilor/Minifirmelor Școlare, careau sarcina de monitorizare activității Companiilor/Minifirmelor Școlare prin informarea, și întreținerea/documentarea registrelor, inclusiv contabile, precum și documentarea totalurilor activităţii economice (ianuarie; mai), pregătirea liceenilor pentru concursul Național al Companiilor/Minifirmelor Școlare.

 VI. Cerificare Internațională E S P:

VII. Innovation Camp, inclusiv virtuale – ateliere de lucru/economice: 2 ateliere naționale de câte două zile fiecare și  2 ateliere la nivel de școală/zonă, în care  profesorului cu grupuri de elevi cu vârste cuprinse între 15-19 ani, conlucrează cu semeni din alte licee din republică cu scopul de a analiza o problemă specifică domeniului de afaceri și de a veni cu idei noi, inovative și fezabile, care ar putea fi utilizate în soluționarea unei probleme stabilite anterior.

VIII. Vizite de studiu, inclusiv virtuale, cu grupuri de elevi din diferite clase: la Banca Națională încadrul Săptămânii financare /martie/, Companii și Afaceri Private.

IX. Participarea la expertizarea materialelor școlare /manuale, ghid pentru profesori, caiete ale elevilor pentru ciclul primar, ciclul gimnazial și ciclulu liceal/ conform Curriculumului revăzut la Cursul Educație Economică și Antreprenorială a patru profesori: Ciutac Eugenia, Andoni Vitalie, Cotruță Marcela și Cîrnaț Maria.

X. Organizarea concursului Publicitate Online și evaluarea criterială a produsului.