Săptămâna chimiei

În cadrul săptămânii chimiei au avut loc următorele activități:
Pe data de 7 aprilie în clasa a VII g2 a fost organizat concursul
online la tema : Pașapoartele chimice ale substanțelor des întâlnite în
viață.
Elevii au creat mesagele proprii despre substanțele alese și au completat
Padlet.com https://padlet.com/tomnatic_liuda/dj5ckpcp1p0xkwlh