• aIMG_9689.JPG
 • careu.jpg
 • DSC01321.JPG
 • DSC02847.JPG
 • DSC_0601.JPG
 • DSC_5853.JPG
 • IMG_0079.JPG
 • IMG_0519.JPG
 • IMG_1122.JPG
 • IMG_1124.JPG
 • IMG_1817.jpg
 • IMG_5066.jpg
 • IMG_6170.jpg
 • IMG_8169.JPG
 • IMG_8462.JPG
 • IMG_9804.JPG
 • IMG_9853.JPG

Educație Economică și Antreprenorială

Diseminarea bunelor practici de Educație nonformală în cadrul programului de Educație Economică și Antreprenorială Minifirmă/Compania Școlară în IP LT,,Gaudeams” a fost realizată de către profesoarele CIUTAC EUGENIA și COTRUȚA MARCELA. Activitatea dumnealor și a grupelor de elevi au fost apreciate înalt de organizatorii și participanții la Conferința Științifică cu genericul CERCETAREA ÎN ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI ȘI ÎN PSIHOLOGIE: PROVOCĂRI, PERSPECTIVE din 16 septembrie 2021, eveniment de anvergură, organizat de Institutul de Științe ale Educației în contextul trecerii în nefiinţă a Dlui profesor Nicolae BUCUN personalitate distinsă a comunităţii psihologilor şi pedagogilor, generator inepuizabil de idei întru dezvoltarea educaţiei şi a cercetării performante.
Această experiență de educație nonformală a fost închegată întru-un articol consistent în lucrarea dedicată conferinței, care va apărea de curând.

În opinia autoarelor programul de Minifirmă/Companie Școlară formează tânăra generație ce urmează a se integra într-o societate a economiei de piață, prin organizarea eficientă a timpului liber, prin motivarea persistării în școală și învățării permanente, contribuie la reducerea fenomenelor antisociale și transformă educația în sursă de dezvoltare comunitară. Acest atelier practic produce schimbări calitative la fiecare dintre participanți, deoarece ei descoperă ”pe viu” lucruri care e dificil de a fi descoperite în cadrul orelor din orar, la sala de clasă, ei deven mai încrezuți, mai autonomi și mai creativi, capabili să-și asume și să gestioneze riscuri, deci devin mai competitivi și mai pregătiți pentru viață.