Lecția Independentei 1 septembrie 2021

Copacul, simbol al reînvierii, verticalității și echilibrului, al legăturii dintre cer și pământ, văzut de elevii clasei IXg3 și ca simbol al legăturii dintre trecut, prezent și viitor.
COPACUL INDEPENDENȚEI în concepte, realizări și probleme/impedimente, realizat în cadrul primei ore: Republica Moldova - Lecția Independenței, cu TEMA PENTRU ACASĂ: ,,...Vom fi independenți cu adevărat doar atunci când independența noastră se va suprapune cu cea a Țării...” (N. Dabija)