Centrul de Presă

Aprob         directorul liceului

Z.Gangan

septembrie 2020

 

Planul de  publicaţii ale Centrului de Presă pentru anul de studii 2020-2021

Luna

Nr.

d/o

Conţinutul tematic

Termen de realizare

Responsabil

septembrie

1.

Sărbătoarea Primului sunet

01.09

CR

octombrie

1.

Închinare dascălilor iubiţi. Ediţie specială de  Ziua Pedagogului

04.10

CR

2.

Maratonul eco-sport

10

CR

3.

Alegerile senatului liceal

10

CR

4.

Iniţierea în liceeni

10

 

5.

Decada eTwining

10-29.10

CR

6.

Hramul liceului şi hramul oraşului

13.10

CR

7.

Toamna de aur – expoziții pe clase

12-13.10

CR

8.

Săptămâna psihologului

17-22.10

CR

noiembrie

1.

Reflectarea activităţilor consacrate  Zilei Naţionale a Tineretului şi Zilei Internaţionale a Studenţilor

Noiembrie

CR

2.

BALUL BOBOCILOR și BALUL BOBOCEILOR 2020 -online

11

CR

3.

Ediţii speciale care reflectă demersul Concursul liceal al Companiilor şcolare

Noiembrie - decembrie

CR

4.

Ziua mondială a drepturilor copilului. Reportaje din clasele 5-10

20 noiembrie

CR

5

Materiale despre campania de promovare a modului sănătos de viaţă „Pro Sănătate”

Noiembrie

CR

decembrie

1

Publicaţii de la paralele de clase „E timpul să fii informat. Mijloacele media în formarea şi integrarea ta socială”

Decembrie

 

2

Materiale ce refelectă  desfăşurarea concursului dedicat Zilei internaţionale de combatere a maladiei SIDA „O viaţă  nu costă nimic, nimic nu valorează cît o viaţă”

Decembrie

CR

3

Reflectarea demersului festivalul voluntarilor „Jos pălăria în faţa voluntarilor” (ediţia a XV-a)

Decembrie

CR

4

Concursul de tradiţii şi obiceiuri de iarnă „Să trăiţi, să-nfloriţi”. Cete de colindători reportaje pe clase

Decembrie

CR

5

Reportaj despre concursul tinerilor interpreţi de muzică uşoară „Steaua Chişinăului”

Decembrie

CR

6

Articole consacrate acţiunilor  de binefacere „Împreună pentru fiecare”

Decembrie

CR

7

Felicătări de Revelion „La Mulţi Ani!!!”

18-23.12

CR

ianuarie

1

Reportaje de la EMINESCIANA

15-25 ianuarie

CR

2

Reflectarea evenimentelor din proiectul „Parteneriate de succes”

Ianuarie

CR

februarie

1

Ziua îndrăgostiţilor „Sfântul Valentin”

14 februarie

CR

2

DRAGOBETELE

26 februarie

CR

martie

1

Reportaj din prima zi de primăvară „MĂRŢIŞOR”

01.03

CR

2

Felicitări de sărbătoarea femeilor

6 martie

CR

3

Concursul liceal „Miss GAUDEAMUS”

martie

 

4

Sondaj public consacrat Zilei mondiale a apei

Martie

CR

5

Jocul intelectual „Deștepții și deșteptele”. Materiale de la activitatea clubului în presa liceului

Martie

CR

aprilie

1

Reflectarea participării liceului la concursul municipal „Din istoria neamului” cu genericul

Aprilie

CR

2

Reflectarea participării liceului la activităţi ecologice

Martie-aprilie

CR

3

Ziua mondială a sănătăţii – reportaj de pe teren

7 aprilie

CR

4

Reflectarea participării liceului la  Proiectul Ecologic

 

21-26 aprilie

CR

mai

1

 Zuai Europei- selecţie de materiale

01 - 10 mai

 

2

Reflectarea participării liceului la concursul municipal „Tînărul plastician - 2019”

Mai

CR

3

Reflectarea participării liceului la „Constelaţia dansului – 2019”

Mai

CR

4

Reflectarea participării liceului la concursul literar “La izvoarele înţelepciunii”

Mai

CR

5

Reportaje de la evenimentele din cadrul festivalul liceal „VIVAT GAUDEAMUS”

19-30 mai

CR

6

Ultimul sunet

31 mai

CR

 

 

Responsabil de activitatea Centrului de Presă                      T.Ponomari

 

 

Centrul psihologic

Aprob         directorul liceului

Z.Gangan

septembrie 2020 

Planul  Centrului Psihologic anul de studii 2020-2021

Luna

Nr.

d/o

Conţinutul tematic

Termen de realizare

Responsabil

     Septembrie

1.

Ora-training:Autocunoaștere- premisă a autorealizării.

Septembrie

CP

2.

Lecții cu elemente de training: Adaptarea cu succes a elevilor la treapta gimnazială și liceală.Testări.

Septembrie

CP

3.

Ședințe cu părinții claselor V-a:   Profilul psihosocial al elevului la etapa de trecere.

Septembrie

Părinți, CP

                  Octombrie

1.

Promovarea cunoștințelor psihologice în instituțiile de învățămînt preuniversitar și mass-media

(Empatia- valoare personală)

Octombrie

CP

2.

Lecții cu elemente de training: Adaptarea cu succes a elevilor la treapta gimnazială

Octombrie

CP

3.

Ședința consiliului pedagogic: Evaluarea adaptării la treapta gimnazială și liceală

Octombrie

Profesori,CP

4.

Ședință cu părinții: Evaluarea adaptării la treapta gimnazială și liceală

Octombrie

Părinți,CP

No

iem

brie

1.

Ora-training:”Despre utilitatea criticii”.

Noiembrie

CP

2.

Îmi exprim asertiv drepturile

Noiembrie

CP

De

cembrie

1.

Ora-training: Mileniul securității copilului -pericole și riscuri ale tehnologiilor moderne.

Decembrie

CP

Ianua

rie

1.

Ora-training:Tipuri de temperament şi reacţii comportamentale.

Ianuarie

CP

2.

Studierea climatului psihologic al elevilor din liceu

Ianuarie

CP

Februarie

1.

Ora-training:Diminuarea agresivităţii la elevii din ciclul gimnazial.

Februarie

CP

2.

Comunicarea asertivă (postere)

Februarie

CP

Mar

tie

1.

Ora-training:Eu și viitoarea mea carieră.

Martie

CP

2.

Ședința consiliului pedagogic: Evaluarea orientării profesionale elevilor cl.IX-a

Martie

CP

Aprilie

1.

Ora-training: Familia- școală a dragostei

Aprilie

CP

2.

Ședința consiliului pedagogic: Evaluarea anchetării elevilor absolvenți

Aprilie

Profesori,CP

Mai

1

Comunicare: Teze și examene fără stres.

Mai

CP

 

Responsabil de activitatea Centrului Psihologic                T. Botezatu

 

Centrul ştiinţific şi de creaţie al elevilor „Un pas în viitor”

Tabelul activităţilor extracurriculare preconizate pentru anul de studii 2015-2016

 

Nr.

Conţinut tematic

Termen

Responsabil

1.

Şedinţa iniţială a Consiliului Societăţii Ştiinţifice.

Discutarea obiectivelor şi a direcţiilor de activitate.

septembrie

Ponomari T.

Senatul liceului

2.

Decada „ Săfacem cunoştinţă” Activităţi deschise ale cercurilor şi cluburilor pe interese

septembrie

Ponomari T.

Andoni V. Conducătorii cercului

3.

Prezentarea pliantelor informaţionale a activităţilor cercurilor şi cluburilor pe interese

septembrie

Andoni V. Conducătorii cercului

4.

Proiectarea activităţilor cercurilor şi a cluburilor. Întocmirea planului de activitate

Pînă la 20 septembrie

Conducătorii cercului

5.

Seminar instructiv pentru consilierii claselor:Organizarea lucrului ştiinţific în colectivele de clasă.

octombrie

Ceban L.

6.

Concursulliceal la disciplinele şcolare

20 noiembrie-

15 ianuarie

Ceban L, şefii de CM

7.

Concursul naţional de creaţie literară „Scrisoare mamei”

octombrie2015-martie2016

Ceban L profesorii LLR

8.

Şedinţa Consiliului Societăţii Ştiinţifice: Selectarea lucrărilor pentru Conferinţe Internaţionale

Februarie

Ceban L,

Membrii CŞ

9.

Susţinerea tezelor ştiinţifice: cl.X-XII

Susţinerea publică a lucrărilor pentru Conferinţa municipală „Muncă, Talent, Cutezanţă”

martie

Ceban L

Diriginţii,

profesorii

10.

Concursurile în sector, municipale şi republicane la disciplinele şcolare

Ianuarie-martie

Ceban L

11.

Concursul memorial de Fizică „În memoriam Mihai Marinciuc”, ediţia V-a

noiembrie

Ceban L

Certan I.

Chiriac S.

12.

Conferinţa municipală „Muncă, Talent, Cutezanţă”

aprilie

Ceban L

13.

Conferinţa liceală de totalizare a activităţii liceenilor.

mai

Ceban L

14.

Şedinţa de totalizare a activităţii Societăţii Ştiinţifice

Mai

Ceban L, Conducătorii cercului

15.

Conferinţa „Raporturile moldo-otomane în sec.XV-XIX”

 

Profesorii de LLR şi istorie

16.

Conferinţa munucipală aelevilor cu genericul „Personalităţi notorii ale Basarabiei, care au contribuit la trezirea conştiinţei naţionale în sec. XX-XXI ”

martie

Profesorii deistorie

17.

Concursul Memorial de Matematică „În memoriam Vasile Suceveanu”, ediţia II

martie

Profesorii de matematică

18.

Concursul Internaţional de matematică Kangourou

martie

Profesorii de matematică

19.

Concursul Naţional de Fizică „Galileo”

decembrie

Ceban L

Certan I.

Chiriac S.

20.

Salonul internaţional de carte pentru copii şi tineret

aprilie

Diriginţii de clasă

21.

Conferinţa internaţională „Istorie, cultură, civilizaţie în Europa de Sud-Est ”, ediţia XIII-a

aprilie- mai

Profesorii deistorie 

Activitatea Centrului Sportiv

Comisia metodică educație fizică

Anul de studii 2020-2021, semestrul I

 

Nr.

Numele, prenumele

profesorului

Denumirea secției

Numărul        de ore

Locul desfășur

Zilele săptămânii

Luni

Marți

Miercuri

Joi

Vineri

sâmbăta

1

Muntean Savelii

Volei

(cl.6-8)mixt

4 ore

Sala nr.1

 

14.00-15.30

 

14.00-15.30

 

 

2

Muntean Savelii

Șah/dame gimnaziu

4 ore

Sala nr.2

 

12.30-14.00

 

12.30-14.00

 

 

3

Cojevnicov Alexandru

Baschet

(cl.5-6)baieți

4 ore

Sala nr.1

14.00-15.30

 

14.00-15.30

 

 

 

4

Cojevnicov Alexandru

Baschet

(cl.5-6)baieți

4 ore

Sala nr.1

15.30-17.00

 

15.30-17.00

 

 

 

5

Șendrea Marina

Volei 1 mixt liceu

4 ore

Sala nr.1,

 2

15.00-16.30

(2)

 

 

15.30-17.00

(1)

 

 

6

Șendrea Marina

Volei 2 mixt liceu

4 ore

Sala nr.1,

2

16.30-18.00

(2)

 

 

17.00-18.30

(1)

 

 

7

Cojevnicov Artiom

Fotbal

(cl.5-6) mixt

4 ore

Sala nr.2

 

 

14.00-15.30

 

14.00-15.30

 

8

Cojevnicov Artiom

Fodbal

(cl.5-6) mixt

4 ore

Sala nr.2

 

 

15.30-17.00

 

15.30-17.00

 

8

Repalov Tatiana

PFG

gimnaziu

4 ore

Sala nr.2

 

 

14.00-15.30

 

14.00-15.30

 

Șeful centrului sportiv                               M.Șendrea

Director-adjunct p/u educație                M.Cîrnaț

Activitatea Centrului Informaţional


Dicusar Laura

Responsabil al Centrului TI

 

 

 

 

 

 

Lucrul cu cadrele didactice

 

Nr.

Activitatea

Termeni de realizare

Responsabili

1

Utilizarea în procesul didactic a lecţiilor din pachetul de soft educaţional Ael la disciplinele chimie, fizică, matematică, istorie, biologie, etc.

Pe parcursul anului

Profesorii, care au trecut curs de formare Ael

2

Oferirea suportului tehnic în cabinetul Ael.

Pe parcursul anului

Dicusar L., laboranţii

3

Consultaţii şi suport necesar în procesul de proiectare a orelor cu utilizarea TIC.

Pe parcursul anului

Dicusar L.

4

Colaborarea cu profesoriipentru desfăşurarea lecţiilor în cadrul proiectului „Conectează-te. TIC”

Pe parcursul anului

Dicusar L.

5

Dezvoltarea şi menţinerea în stare de lucru a bazei de date cu lecţii din aplicaţia Ael, dar şi a altor soft-uri educaţionale.

Pe parcursul anului

Dicusar L., profesorii, laboranţii

 

6

Completarea bazei de date cu lecţii şi secvenţe de elecţii electronice.

Pe parcursul anului

Profesorii de diverse discipline

7

Organizarea lucrului Centrului Informaţional în cabinetele de informatică.

Pe parcursul anului

Dicusar L.

8

Dezvoltarea proiectului eȘcoala

Pe parcursul anului

Dicusar L., Boțoc L.,profesorii,laboranţii

9

Dezvoltarea, completarea site-ului liceului, inclusiv prin implicarea şi încurajarea participării la diferite nivele în acest process a elevilor şi profesorilor.

Pe parcursul anului

Leon R., Şpac S.

10

Menţinerea în funcţiune a reţelei Liceului

Pe parcursul anului

Leon R., Şpac S.

11

Colaborarea cu organizaţia StarNEt

Pe parcursul anului

Dicusar L., Leon R.,Şpac S.

12

Completarea registrelor On-line oferite de StarNEt

Pe parcursul anului

Dicusar L., Leon R.,Şpac S.

13

Utilizarea TIC în cadrul şedinţelor cercurilor, a orelor de dirigenţie, a adunărilor cu părinţii.

Pe parcursul anului

Dicusar L., profesorii,laboranţii

14

Totalurile activităţii Centrului Informaţional al Liceului

Mai

Dicusar L.

 

Lucrul cu elevii

 

In cadrul Centrului Informaţional va activaConsiliul Centrului Informaţional

 

Nr.

Activitatea

Termeni de realizare

Responsabili

1

Alegerea Consiliului Centrului Informaţional (CCI).

Septembrie

Dicusar L., membrii CCI

2

Asigurarea predării cursului “Aplicații Scratch” la cercul de informatică

Pe parcursul anului

Dicusar L., laboranţii

3

Implicarea elevilor în elaborarea blog-urilor claselor.

Pe parcursul anului

membrii CCI

4

Implicarea elevilor în elaborarea blog-urilor pentru diferite discipline şcolare.

Pe parcursul anului

membrii CCI

5

Elaborarea lecţiilor electronice şi/sau a momentelor de lecţii electronice la diferite obiecte.

Pe parcursul anului

Profesorii Liceului înpreună cu elevii cu suportul profesorilor de informatică şi membrii CCI

6

Organizarea seminarelor de elaborare a prezentărilor Power Point pentru clasele a 7-a, 9-a, a 10-a.

Octombrie – Decembrie 2015

Dicusar L., membrii CCI

7

Organizarea seminarelor de elaborare a blogurilor.

Octombrie - Decembrie

Dicusar L., membrii CCI

8

Organizarea seminarelor practice cu elevii de utilizare a TIC:

-hard-ul, -soft-ul, -Internet

Pe parcursul anului

Dicusar L., membrii CCI

9

Asigurarea bunei desfăşurări a Olimpiadelorla Informatică

Liceale

Sector

Municipiu

 

 

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Dicusar L., laboranţii

10

Seminare: Reţeaua Internet. Tehnologii de cooperare în reţea. Pericolele utilizării Internet-ului.

10-14 Februarie 2016

Dicusar L., membrii CCI

11

Organizarea desfăşurării săptămînii informaticii în Liceu

Februarie 2016

Dicusar L., Boţoc L., membrii CCI

12

Oferirea consultaţiilor la TIC elevilor, care utilizează hard-ul şi soft-ul din cabinetul de informatică după ore.

Pe parcursul anului

Dicusar L., membrii CCI

 

Totalurile activităţii Centrului Informaţional

Mai 2016

Dicusar L., membrii CCI