Menu


1 septembrie: cu bucurie la liceul drag...

go to FOTO GALLERY


E toamnă iar în calendar, e 1 septembrie. Potecile spre liceul ”Gaudeamus” sînt împînzite de sute de elevi, părinți și profesori, care se adună în scuarul liceului. Moment solemn: începe careul tradițional ce marchează un nou an școlar. Liceul va deveni casa a doua încă pentru cîteva sute de băieți și fete care doresc să cunoască multe lucruri noi, să aibă noi prieteni și să-și creeze un univers al său deosebit. Vă salutăm pe toți! Ne bucurăm pentru că ați devenit membrii familiei mari cu nume mîndru ”Gaudeamus”!

Tatiana Ponomari
Profesor de Limba si Literatura Romana
Concurs "Spiridon Vangheli"

go to FOTO GALLERY


S-a desfăşurat concursul municipal la limba şi literatura română pentru juniori, ediţia "Spiridon Vangheli", la care au participat elevele din clasele a 5-a şi a 7-a, împreună cu profesoara Elena Orhei. Domniţele au participat cu mare succes: Andreea Dumbravă-Palamarciuc din clasa 5 real 2 s-a plasat pe locul I, Sabina Gheorghiţă din clasa 5 lm - locul II şi Andreea Palanciuc, din clasa 7 ec1 are menţiune. la premiere fetele împreună cu profesoara lor au făcut poze cu scriitorul Spiridon Vangheli a cărui operă o cunosc foarte bine. Felicitări, dragi colegi!
Gaudeamus are talent

go to FOTO GALLERY


Fiecare instituţie de învăţămînt se bucură de elevii săi. LT "Gaudeamus" din an în an, pentru a-i cunoaşte pe elevii săi, organizează un frumos concurs "Gaudeamus" are talent", desfăşurat deja de trei ani la rînd de elevii din clasa 12 real, în cadrul proiectului campaniilor şcolare.Decembrie 2013 a fost un concurs deosebit, în primul rînd prin organizare şi ,desigur, prin participanţii, care , după spusele unui membru al juriului, "au trecut în semifinala concursului "Moldova are talent". Prestaţii frumoase, copii talentaţi, aplauze infinite, dispoziţie bună. Felicitări pentru toţi participanţii. Cîştigătorii ediţiei 2013 au fost numiţi Vald Josan şi Corina Ispas din clasa 10 lm, care au emoţionat publicul printr-un dans splendid. Premiul Simpatia publicului le-a revenit domnişoarei care a mirat sala prin vocea ei fină şi plăcută Tinca Carei din clasa 10 real1 şi grupului "Budeştenii" din clasa 10 lm.

Oficial dreptul de a organiza aceste concurs în viitor a fost transmis clasei 10 real 1, ei au primit de la Sergiu Nichifor (12 real) ştafeta, pe care sperăm să o ducă cu cinste.

T.Ponomari, preşedintele juriului
„Am venit cu voie bună”

go to FOTO GALLERY


„Am venit cu voie bună”- cu acest gînd au intrat azi în sala de festivităţi copii din clasa a 5-a, părinţii lor şi profesorii invitaţia la şezătoarea folclorică, organizată de directoarea adjunctă Tatiana Ponomari în colaborare cu diriginta clasei 5 real 1 d-a Lilia Ceban. Cei mai mici trăitori ai liceului doresc să se afirme şi spectacolul a fost o oportunitate de a apărea în faţa colegilor în ipostaza de interpret, declamator sau dansator. Mai cu seamă că şezătoarea a avut şi un caracter informativ: picii au aflat ce este un prepeleac, o ulcică, o ploscă, un burlui, un peretar. Băieţeii au dezghiocat păpuşoi – unii posibil prima dată în viaţa lor, fetele, ca la şezători, au împletit, au brodat, dar nu au uitat de cîntec şi vorbe glumeţe. Părinţii elevilor din clasa –gazdă au avut grijă ca toţi cei veniţi să fie serviţi cu mere şi nuci, iar pe masă în casa cu şezătoare au fost tradiţionalele plăcinte şi sarmale, mămăliga cu brînză. Au auzit jocuri comunicative pentru copii, tradiţionale la începutul secolului XX; numărători, cimilituri, frămîntări de limbă. I-a vrăjit pe toţi „Doina” interpretată de Sabina Gheorghiţă venită din „mahalaua 5lm” , frumoasa parafrază după Ion Creangă spus de Platon Daniel din „mahalaua 5real3”. Finalul şezătorii – o horă învîrtită de toţi - le-a plăcut , probabil, cel mai mult tuturor. Toţi îşi doresc să se mai întîlnească împreună , să comunice şi să se distreze. Voia bună să trăiască!
Elevii de la Liceul Teoretic „Gaudeamus”, consolidează relaţiile de parteneriat cu elevii de la Liceul AŞM

go to FOTO GALLERY


O invitaţie la dialog, gândire critică, comunicare şi colaborare eficientă a avut loc în cadrul Clubul de discuţii “Miercuri, pe la chindii”, condus de scriitorul şi pictorul renumit Iulian Filip la Liceul AŞM. La 20 noiembrie 2013, un grup de elevi din clasele a VII-a, de la Liceul Teoretic „Gaudeamus”, dirijaţi de profesoara de limbă şi literatură română, dna Orhei Elena, au participat la acest eveniment unic şi interesant.

Întâlnirile cu personalităţi remarcabile din R. Moldova, scriitori, pictori, oameni de ştiinţă, actori, bibliotecari au devenit o tradiţie. De data aceasta a fost organizată o întâlnire cu actorii de la Teatrul pentru copii „Guguţă” din sectorul Ciocana.

Este interesant faptul că elevii de la Liceul Teoretic „Gaudeamus” au aflat că directoarea teatrului pentru copii „Guguţă”, dna Gabriela Lungu şi încă câţiva colegi de-ai ei (actori şi regizori) sunt absolvenţi ai Liceului „Gaudeamus” în anul 1991, fapt de care se mândresc nespus de mult şi au doar amintiri frumoase despre profesorii şi metodele interactive de predare şi învăţare practicate la acest liceu.

Elevii din ambele instituţii au fost familiarizaţi cu secretele activităţii actorilor, cu elemente de orientare profesională şi dezvoltare pentru carieră. Elevii au avut ocazia să asculte cum sunt create păpuşele pentru spectacole, au avut posibilitatea unică să le simtă în mâini şi chiar să fie pentru câteva clipe în rolul unui erou sau eroine.

Aceste întâlniri dintre elevi şi profesori, împreună cu personalităţi de artă şi de creaţie sunt binevenite pentru formarea unor deprinderi de viaţă şi democratizarea dialogului constructiv între oameni.

PAVEL CERBUŞCA,
doctor în pedagogie
Ziua Internaţională de Prevenire a abuzului faţă de copii

go to FOTO GALLERY


Marţi, 19 noiembrie, holul liceului „Gaudeamus” a fost împânzit de copii curioşi şi nerăbdători, care au asistat la o activitate intrigantă şi interesantă, consacrată prevenirii abuzului faţă de copii. De dimineaţă s-au împărţit flyere cu numele persoanelor care activează în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi la care se poate apela în caz de necesitate.

Pe hol a apărut o expoziţie-sfoară cu poze ce ilustrează cazuri de abuz faţă de copii, urmările acestor abuzuri. Voluntarii liceului au avut grijă ca pozele fixate pe sfoară să se combine perfect cu muzica, iar periodic, copii ascultau şi relatări ale faptelor de abuz faţă de copii, buletine statistice cu date concrete.

Totodată, elevii din „Gaudeamus” au avut ocazia de a privi un videoclip emoţionant, care, cu siguranţă, a atins sufletul multora.

Pe parcursul activităţii voluntarii au făcut şi câteva poze, atmosfera în hol a devenit mai prietenoasă când liceenii au comunicat cu cei mai mici veniţi la liceu în acest an.

Un lucru interesant, care a atras privirile elevilor, au fost stand-urile în care fiecare şi-a putut lăsa urma palmei, ca simbol de acceptare a luptei împotriva abuzului faţă de copii, dar şi dorinţa de a trăi într-un mediu armonios, fără de încălcări ale drepturilor tuturor oamenilor, dar mai cu seamă ale copilului.

Elevii au rămas surprinşi de această activitate, organizată de Centrul de Voluntariat şi Caritate, condus de preşedintele Guţu Mihaela. La apelul de a organiza încă o activitate de acest gen în viitor, publicul a reacţionat cu aplauze de susţinere.

Patricia Cobîlcă
Preşedintele Senatului liceal
Proiect de parteneriat pentru părinţi

go to FOTO GALLERY


Din iniţiativa dirigentei de clasă Elena Orhei, la LT "Gaudeamus" s-a desfăşurat o activitate interesantă pentru părinţi, tineri diriginţi şi pentru toţi cei cointeresaţi de educaţia tinerei generaţii. Cu aportul nemijlocit al d-ei E.Orhei şi al psihologului din liceu, d-a Irina Grosu, părinţii au avut posibilitate să discute problemele care apar în educarea copiilor, să facă schimb de opiniii, să discute momente şi cazuri actuale pentru toţi. Sperăm că prima experienţă va fi preluată şi lectoriul pentru părinţi va funcţiona regulat.
Cunoaşte-ţi drepturile tale!

go to FOTO GALLERY


Ziua drepturilor copilului - 20 noiembrie- la liceu a fost marcată prin acţiuni de propagarea a celor mai importante componente ale vieţii unui copil: dreptul la învăţătura, nonviolenţa, traiul decent. Liceeniii din grupul de voluntariat au venit în faţa gimnaziştilor cu explicaţii. Simbolul păsării albe de pe hăiniţele tuturor consemna participarea la acţiune. Directorul adjunct Vitalie Andoni a monitorizta activitatea.
Autumn goodbye

go to FOTO GALLERY


Adio toamnei au zis azi elevii din clasele a 5-a şi a 7-a din liceul "Gaudeamus", în cadrul activităţii organizate şi dirijate de profesoara de limbă engleză Silvia Iutiş.

Versuri originale ale poeţilor englezi, traduceri din Nichita Stănescu în limba engleză, cîntece, jocuri, frămîntări de limbă au răsunat în sala de festivităţi a liceului. Doza de voie bună, zîmbetele pe feţele copiilor şi ale profesorilor prezenţi la activitate cît şi satisfacţia celor care au participat - aşa se poate prezenta succint activitatea de azi. Bravo elevilor din clasele 5 real 1 şi 5 real3, 7 real 1, 7 real2 şi 7 lm (grupele care fac studiul limbii engleze la profesoara Iutiş S.)!

Diplomele şi premiile dulci, oferite de AO "Gaudeamus", au fost date după merite.
Clubul de dezbateri „Gaudeamus”, participant la Competiţia Naţională, format Karl Popper.

go to FOTO GALLERY


La 09 noiembrie 2013 Liga Naţională de Dezbateri Preuniversitare în parteneriat cu Asociaţia de Dezbateri şi Ministerul de Externe din Estonia au organizat o Competiţie de Dezbateri Preuniversitare, format Karl Popper.

Moţiunea de dezbatere a fost: „Acest cabinet de miniştri crede că toţi cei care au beneficiat de studii finanţate de stat ar trebui să lucreze cel puţin 3 ani în ţară”. La Competiţie au participat 90 de persoane (elevi, studenţi şi profesori) din regiunea Chişinău şi Sud a Moldovei. Competiţia a fost organizată la Liceul „Prometeu-Prim” din Chişinău.

Scopul de bază al Competiţiei de Dezbateri, desfăşurată la 09 noiembrie 2013 pentru elevii din regiunea Sud şi Chişinău a fost implicarea elevilor în activităţi, preponderent în baza strategiilor activ-participative pentru desfăşurarea unor dezbateri publice în comunitate în baza unor subiecte centrate pe responsabilitatea cetăţenilor, dar şi a statului. Competiţia a fost organizată şi monitorizată de Liga Naţională de Dezbateri Preuniversitare (director-executiv dna Iulia Moldovan). Managerul evenimentului a fost dr. Pavel Cerbuşca.

Obiectivele de bază ale Competiţiei Competiţiei Naţionale de Dezbateri Preuniversitare, format Karl Popper, au fost atinse:

- familiarizarea elevilor cu problemele în domeniul dreptului, ce vizează tinerii care bineficiază de susţinere financiară din partea statului;
- structurarea cazurilor de dezbateri publice care vor fi prezentate în faţa unor grupuri de tineri din instituţiile de învăţământ, dar şi a arbitrilor;
- dezvoltarea capacităţilor de prezentare a problemelor sociale pentru implicarea dezinteresată a tinerilor în soluţionarea lor.

În cadul Competiţiei au fost prezentate argumente Pro şi Contra la moţiunea: „Acest cabinet de miniştri crede că toţi cei care au beneficiat de studii finanţate de stat ar trebui să lucreze cel puţin 3 ani în ţară”.

Ideile de bază pentru argumente ale echipelor afirmatoare:

- Creşterea responsabilităţii pentru banii publici;
- Eficientizarea învăţământului superior şi deschiderea oportunităţilor pentru absolvenţi;
- Asigurarea tinerilor specialişti cu locuri de muncă;
- Îmbunătăţirea serviciilor în localităţile rurale;
- Implicarea tinerilor în soluţionarea problemelor comunităţii; posibilitatea de obţine o experienţă şi stagiu de muncă pentru a se angaja la o serviciu dorit (în condiţiile când multe întreprinderi angajează la serviciu persoane care să aibă stagiu de muncă);
- Motivarea elevilor să înveţe bine încă de pe băncile şcolare ca apoi să fie admişi la bursă;
- Un stat puternic se consolidează prin cetăţeni realizaţi în ţară;

Idei pentru argumente ale echipei negatoare:

- Punerea în valoare a drepturilor şi libertăţilor omului;
- Un loc de muncă bun şi un trai decent poate fi asigurat peste hotare;
- Conducerea ţării nu are programe clare pentru motivarea cetăţenilor să rămână în ţară, în special pentru tinerii specialişti;
- Afirmarea inteligenţei persoanei în locurile şi în ţara unde doreşte;
- Susţinerea ţării prin remitenţele trimise de concetăţenii noştri, care lucrează peste hotare este destul de mare;
- O experienţă peste hotare este mai bună pentru CV persoanei.

Arii de conflict:

- Unde poate să se afirme mai bine un tânăr: în ţară sau peste hotare?
- Unde este limita între libertatea persoanei şi responsabilitate lui?
- Cum se stabileşte un echilibru între interesele statului şi ale cetăţeanului?
- Cum poate fi consolidat şi educat simţul patriotic şi cetăţenesc?
- Cum poate fi consolidat statul şi societatea noastră?

Au fost discutat cadrul legal şi normativ existent în Republica Moldova; drepturile persoanelor şi responsabilităţile lor. De asemenea au fost analizate metode de protejare a tinerilor cu scopul promovării persoanelor în ţară sau peste hotare.

În special au fost analizate articolele din legislaţie:

1. toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate si în drepturi.
2. fiecare om se poate prevala de toate drepturile si libertăţile proclamate în prezenta declaraţie fără nici un fel de deosebire ca, de pilda, deosebirea de rasa, culoare, sex, limba, religie, opinie politica sau orice altă opinie, de origine naţionala sau sociala, avere, naştere sau orice alte împrejurări.
3. fiecare om are dreptul să i se recunoască pretutindeni personalitatea juridică. Orice persoană are dreptul de a circula în mod liber şi de a-şi alege reşedinţa în interiorul graniţelor unui stat. Orice persoană are dreptul de a părăsi orice ţară, inclusiv a sa, şi de a reveni în ţara sa.
4. orice om are dreptul la un nivel de trai care sa-i asigure sănătatea si bunăstarea lui si a familiei sale, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea medicala, precum si serviciile sociale necesare.

În cadrul activităţii s-a discutat despre organizarea competiţiilor de dezbateri în regiune pentru membrii cluburilor de dezbateri, punându-se accent pe studierea mijloacelor de implicare a tinerilor în cadrul activităţilor educaţionale prin utilizarea diferitor metode activ-participative, în special a dezbaterilor publice.

O mare atenţie s-a acordat metodelor de sporire a gradului de conştientizare de către tineri a necesităţii respectării persoanelor în contextul protecţiei drepturilor omului. S-au propus modalităţi de implicare a tinerilor în evenimente educative specifice (seminare, dezbateri publice).

Instituţiile din Chişinău care s-au impliat în Competiţia de dezbateri au fost: Liceul „Gaudeamus”, Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Liceul „M.Eliade”, Liceul „Prometeu-Prm”. Instituţiile din regiunea de Sud a Moldovei au fost din satul Sălcuţa, Căuşeni, Liceul din Basarabeasca şi Centrul Raional de Creaţie a Copiilor din Cimişlia.

Competiţia de Dezbateri a fost organizate în două secţii:

1) LIMBA ROMÂNĂ, la care au participat 10 echipe (30 de elevi, 5 arbitri, 10 observatori), conducător Pavel Cerbuşca. De la Liceul „Gaudeamus” au participat 3 echipe, în total 9 elevi. În TOP 10 cei mai buni vorbitori din regiune s-a plasat eleva clasei a VII – Cobâleţchi Ana – 52 puncte.

2) LIMBA ENGLEZĂ, la care au participat 14 echipe (42 elevi, 7 arbitri, 12 observatori), profesor Costiuc Eudochia. De la Liceul „Gaudeamus” au participat 4 echipe, în total 21 de elevi, doi profesori şi 5 absolvenţi. Echipa „Imigrantes” de la Liceul „Gaudeamus” s-a plasat pe locul IV. În TOP 10 cei mai buni vorbitori din regiune s-a plasat elevul: Patraşcu Vlad - 54 puncte.

De asemenea Liceul „Gaudeamus” a fost menţionat cu CUPA LNDP pentru cele mai multe echipe participante la Competiţia de Dezbatere (7 echipe), bună organizare şi implicare activă a elevilor.

În cadrul discuţiilor cu elevii şi profesorii s-a propus moţiunea pentru Competiţia naţională de Dezbateri preuniversitare din martie 2014 - “Migraţia forţei de muncă peste hotarele Republicii Moldova este malefica”.

Pavel CERBUŞCA,
conducătorul Clubului de dezbateri „Gaudeamus”.
„Debate” - oportunitate de a te afirma…

go to FOTO GALLERY


Liga Dezbaterilor în Moldova e bine cunoscută. Elevii Liceului Teoretic „Gaudeamus” dintotdeauna au participat activ la dezbateri şi au avut succese din cele mai mari, fiind ghidaţi de Pavel Cerbuşcă, care de ani de zile a fost „motorul” acestor activităţi. Tradiţional elevii liceului s-au plasat în topul celor mai buni vorbitori, în topul celor mai bune echipe.

În anul acesta de studii la liceu au venit mulţi elevi noi care cu ardoare s-au implicat în activitatea clubului Debate: cele două cercuri conduse de Pavel Cerbuşcă , profesor de istorie şi educaţie civică şi Eudochia Hămuraru-Costiuc, profesoară de limbă străină.

În septembrie, timp de 3 zile a avut loc un trening „How to Debate”, „About Argumentation”, „How to adjudicate a competition”, la care au participat mentorii din Estonia, elevi din liceele „Prometeu”, „Gaudeamus”, „Mircea Eliade”, studenţi care au absolvit aceste licee. Arbitri la competiţii au fost Hămuraru Dorin, Brega Radu, Hămuraru Diana şi Zghibarţă Patricia. Coordonator al acestui training a fost Iulia Moldovan.

La 24 octombrie, au avut loc competiţiile locale ale echipelor din clasele a XI şi a XII (MegaMinds şi Googlicminds). Tema : „Parlamentul acesta consideră că studenţii care au fost finanţaţi de stat ar trebui să lucreze obligatoriu 3 ani în Moldova” .

Membrii clubului de dezbateri participa activ si la şedinţele ARC, care au loc miercurea. Datorita mentorilor iscusiţi , de la acest centru elevii îşi dezvoltă şi îşi perfecţionează abilităţile de comunicare şi gîndire critică.

La 29 octombrie în incinta liceului „Gaudeamus”a avut loc trainingul pentru elevii de la acest liceu şi cei din liceul „M.Berezovschi”. Mentori au fost Bargan Nicoleta, Marinescu Anişoara şi Patraşco Vladislav. Au participat 30 de elevi. După training s-a desfăşurat un joc amical, la care a învins prietenia.

Manager al clubului „Debate” este Eudochia Hămuraru-Costiuc. Le urăm succese mari pe viitor.

Colegiul de redacţie
Balul Bobocilor 2013

go to FOTO GALLERY


Moldova e ţara oamenilor frumoşi. Concentraţia lor maximă e la Ciocana, la "Gaudeamus"!
Vi se pare exagerat?
Ia priviţi-i pe "boboceii" din anul acesta!
Au făcut efort, s-au antrenat, au cusut costume pentru ţinuta extavagantă, au învăţat dansuri şi ... au ieşit pe scenă. Suporterii fiecărei perechi i-au susţinut la maxim! Sala a cîntat, au scandat "Bravo", au aplaudat.
Miss Bobocica şi Mister Bobocel din 2013 sînt elevii din clsa 10 real1- Erica Secrieru şi Cristi Chiriac. Felicitări!
Au încîntat publicul şi perechile din clasa 10 real2 Guba Cristian şi Duca Carolina nominalizaţi la categoria Simpatia publicului şi cei din din clasa 10 lm: Dominte Andrian - Teleşcu Evelina şi
Josan Vlad - Modval Cristina. Bravo că din această clasă au concurat două perechi, care au fost foarte bine susţinute de suporteri, împreună cu dirigintele lor, d-l Veaceslav Şendrea. Pentru aceşti elevi a fost o primă încercare de a se prezenta pe scenă. Sperăm să nu fie ultima. Cugetaţi !

Colegiul de redacţie
Iniţierea în liceeni la "Gaudeamus"

go to FOTO GALLERY


Cei 80 de elevi înscrişi prin concurs la LT "Gaudeamus" în anul 2013-2014, de azi au devenit adevăraţi liceeni. Au depus jurămîntul şi au devenit cetăţeni cu drepturi depline ai Republicii Gaudeamus! Vă felicităm dragi colegi! Vrem să vă avem cetăţeni activi ai Republicii!

Prezentările claselor au fost interesante. Ele denotă colective în formare, elevi activi şi cu talent. Ne bucurăm să avem în liceu aşa elevi şi sperăm că şi rezultatele la instruire nu vor fi mai rele decît ne aşteptăm.

Dragi elevi, felicitări!

Colegiul de redacţie
Responsabil de ediţie T.Ponomari
MARATONUL ECOLOGIC 2013

go to FOTO GALLERY


Trăim într-un veac grăbit… Şi totuşi am găsit timp să ne zicem: stop! Nu ne grăbim, privim în jur! Noi sîntem parte a acestei planete cu nume Pămînt…

Elevii din liceul „Gaudeamus” au participat la 23 octombrie la Maratonul ecologic, care se desfăşoară tradiţional în liceu şi mereu are răsunet larg. Clasele din paralela a V-a şi a X-a au avut ocazia să demonstreze coeziune, unitate şi abilităţi de a lucra în comun. S-a făcut ordine pe teritoriul liceului, s-au distrat în competiţii sportive, au sădit pomi, au făcut desene pe asfalt şi compoziţii din frunze de toamnă! Alături au fost diriginţii, coordonatorii activităţii d-le M.Şendrea şi A.Motruc, toţi membrii administraţiei.

O zi frumoasă ne-a bucurat pe toţi!

Colegiul de redacţie
Impresii din Ialta

go to FOTO GALLERY


Ialta a găzduit cea de-a II conferinţă Internaţională a profesorilor preocupaţi de viitorul şcolii. Au fost cîteva zile interesante de discuţii, idei şi desigur plimbări excelente!

Delegaţia din Moldova, formată din 10 profesori şi manageri şcolari au venit la această conferinţă pentru a acunula experienţe noi şi a –şi împărtăşi succesele obţinute.În cadrul meselor rotunde şi a master-claselor organizate au fost discutate diverse probleme interesante ale pedagogiei şi psihologiei contemporane. Am fost găzduiţi de un liceu frumos şi , în felul său unical, din iala, Republica Autonomă Crimeea. Acest liceu are un nume simbolic « «Şcoala viitorului » ! Am făcut acord de parteneriat cu liceul şi sper să avem colaborare fructuoasă şi să mergem în vizită în acest frumos oraş de pe litoralul Mării Negre.

T.Ponomari
Responsabilă de Centrul de presă
TVC 2013

go to FOTO GALLERY


Ziua de 1 aprilie, după cum ştiu toţi , e ziua umorului… şi ca să nu rămînem cumva în urma trenului, noi, cei da la “Gaudeamus” am încercat să o facem cu adevărat zi a umorului, să ne distrăm şi să glumim, chiar şi pe seama celor mai serioase probleme. Cine ştie, poate acest mod de prezentare a problemei poate da o soluţie de a o rezolva?

Aşadar, la “Gaudeamus” se joacă concursul TVC! Dar nu un oarecare TVC, ci un concurs între echipele de elevi şi… profesori! Iute unde e de glumit! Staţi să vă mai zic: tema pentru TVC a fost una cît se poate de serioasă- SFÎRŞITUL LUMII !

Ideea de a organiza aşa un concurs vine de la elevii din clasa 10 real-2 şi diriginta lor d-ra Maria Cîrnaţ, care au prezentat un proiect economic, în cadrul concursului anual al Companiilor şcolare.

S-au hotărît să lupte cu echipa de profesorii elevii din clasele a 12-a, ei au format echipa CataCLIZMA: Alina Scutaru, Cristina Arpinte, Cezara Cotogoi-Muscinschi, Irina Bobicev, Sergiu Busuioc, Ion Caimacan, Ştefan Creţu, Viorel Celpan, Dan Edu şi Alexandru Cernomoreţ (El a jucat în concurs chiar din secţia de traumatologie! Uite asta e dorinţă de a juca!).

În echipa HAOS, echipa profesorilor, au intrat Tatiana Ponomari, Tatiana Caisîm, Diana Mămăligă, Irina Grosu, Natalia Cimpac, Maria Cîrnaţ, Iurie Pascal, Nicolae Grosu, Vitalie Andoni şi Sergiu Chiriac- o componenţă beton!

Concursurile organizate au fost interesante şi în sală nu a lipsit buna dispoziţie, zîmbetele şi aplauzele fierbinţi.

Juriul competent, compus din elevi (Sorina Timotin, Miss Boboc 2012) şi maturi (d-a Emilia Ţauleam, AO “Gaudeamus”- sponsorul concursului, Andrei Glavan – membru al trupei Comedy Club Moldova, Max Ciorbă – regizor scenarist, Academia de arte, muzică şi teatru, Moldova) a fost sever şi a apreciat cu minuţiozitate prestaţiile scenice ale echipelor.

Glumele vesele, uneori pipărate, costumele, jocul liber al celor din scenă a ţinut în atenţie sala aproape 2 ore. După TVC glumele sînt citate de elevii din liceu, iar cei 3 Supermani – profesori sînt întîlniţi cu zîmbete de elevi.

Ţinem să menţionăm plasticitatea şi diversitatea scenelor prezentate de elevi, dar şi coeziunea şi excelenta organizare scenică a intermediilor prezentate de profesori! Concursul care a stîrnit hohote – video stem- a demonstrat aptitudinile artistice ale celor prezenţi în cadru, dar şi competenţele celor care au montat filmul. Bravo!

Pauzele necesare pentru pregătirea echipelor au fost ocupate de concursuri vesele, energice cu cei din sală, organizate şi susţinute de elevii din clasa responsabilă de proiect. Ca la moldoveni nu a lipsit şi un dans frumos, care a început pe scenă şi a continuat cu toată sala. Premiile dulci oferite echipelor în final de asemenea au fost în grija clasei 10 real 2.

Anunţarea rezultatului final: au cîştigat cei de la HAOS nu i-a făcut pe elevii din echipa adversară trişti. Cel mai important lucru e că ei au jucat alături de profesorii lor, au jucat la egal, au avut de la cine să înveţe pe viitor. Sperăm că s-au molipsit, în sensul bun al cuvîntului, de dorinţa de a juca la TVC. Şi mai mult: au avut ocazia toţi să vadă profesorii săi nu de la catedră, ci de pe scenă cîntînd, dansînd, glumind, distrîndu-se liber.

Cît despre SFÎRŞITUL LUMII… el se amînă…

Doar sfîrşitul glumei va însemna sfîrşitul lumii!

Responsabilul de activitatea Centrului de presă
T.Ponomari
POWERLIFTING. Campionatul republican 2013

go to FOTO GALLERY


Deja a devenit tradiţională competiţia la POWERLIFTING, care se desfăşoară în incinta Liceului Teoretic “Gaudeamus”, cu susţinerea mai multor persoane cointeresate şi a sponsorilor, printre care şi Asociaţia Obştească întru susţinerea învăţămîntului “Gaudeamus”.

Iată şi în 2013, în februarie, aici s-au desfăşurat mai multe probe în care tinerii şi-au demonstrate forţa, abilităţile morale şi insistenţa de a învinge. Echipa Liceului Teoretic “Gaudeamus” a avut o reprezentanţă puternică prin elevii din clasa a 12-a: Surdu Radu la 5 probe are locuri I; Arpinte Cristina - 3 locuri I; Melniciuc Luminiţa - 2 locuri I; Plămădeală Lilia - locul II; Ciobanu Dorin locul III. Fetele şi băieţii din echipă au demonstrat aceste performanţe, fiind antrenaţi de profesorul Victor Cobanu, care se ocupă cu ei de mai mult timp. Merită toate laudele şi antrenorul, şi discipolii săi.

Dacă pentru toată lumea e clar de la sine că bărbaţii sunt întruchiparea forţei, atunci a vedea la haltere o domnişoară e mai puţin obişnuit. Apoi imaginaţi-vă că la aceste competiţii domnişoarele din liceu s-au prezentat frumos, cu multă încredere şi desigur au cules aplauzele celor prezenţi. Bravo! Sperăm să vă vedem curînd pe arenele internaţionale!

Colegiul de redacţie
Forumul ştiinţifico-practic Pedagogic Naţional
«Şcoala secolului XXI, în condiţiile creşterii migraţiei tinerilor peste hotare»

go to FOTO GALLERY


La 9 martie 2013 un grup de elevi şi cadre didactice au participat în cadrul Forumului ştiinţifico-practic Pedagogic Naţional «Şcoala secolului XXI, în condiţiile creşterii migraţiei tinerilor peste hotare» consacrat Anului European al Cetăţeniei – 2013.

Moderatorul şi organizatorul evenimentului a fost directorul adjunct dl Cerbuşca Pavel, doctor în pedagogie, managerul proiectului. Principalul scop al Forumului Pedagogica orgaizat a fost consolidarea comunităţii pedagogice.

Cuvinte de salut au adresat Forumului Pedagogic dl Duca Gheorghe, academician, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, care s-a referit la programe de susţinere a copiilor dotaţi şi de încurajare a lor să muncească pentru binele ţării. Dna Martâniuc Irina, directorul Centrului Colaborare şi Parteneriat, a prezentat importanţa Ghidului metodologic publicat, pentru cadre didactice, masteranzi, studenţi şi elevi, (resurse oferite de reprezentanţa ambasadei Finlandei în R. Moldova). Dl. Eftodi Ion, preşedintele AO ”Promovare prin Inteligenţă” a prezentat importanţa programelor educaţionale pentru susţinerea tinerilor. Dna Cheianu Diana, colaboratorul direcţiei Migraţiune în cadrul Departamentului Relaţii externe a AŞM a prezentat date concrete cu referire la problematica migraţiei populaţiei din R. Moldova.

Cei peste 75 de participanţi la forum au lucrat în trei secţii. Celor mai reuşite implicaţii şi prezentări în cadrul Forumului Pedagogic li s-au oferit diplome şi Medalii:

a) Diplomă de gradul I şi Medalie de Argint: Mariana Marin, AGIRoMd; Irina Martâniuc, director Centrul pentru Parteneriat şi Dezvoltare; Tatiana Nagnibeda, director general DGETS, mun. Chişinău; Surugiu Eugenia, voluntar, Liceul AŞM.

b) Diplomă de gradul II şi Medalie de Argint li s-a oferit: Timur Luchin, masterand UnAŞM; Gurev Natalia, elevă, cl. XI Liceul AŞM:,

c) Diplomă de gradul III şiMedalie de Bronz s-au învrednicit: Filip Galina, director adjunct Liceul AŞM; Gangan Zinaida, director LT „Gaudeamus”; Măţilă-Parfeni Viorica, învăţătoare, L.T. „M. Eminescu”, mun. Bălţi, Harea Maria, pedagog social, Liceul AŞM, Şaran Vladislav, magistru, Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice, AŞM; Tănase Alexandra, profesoară de lit. română, Liceul Teoretic „Gaudeamus”, Chişinău, Râşcan Ecaterina, învăţătoare, L.T. ,,A.Mateevici”, or. Căinari, r-nul Căuşeni, Hacina Lilia, grad did I, L.T. ,,Alecu Russo”, or Orhei, Guriev Natalia, Liceul AŞM., cl. XI, Badrajan Vladimir, Liceul AŞM; Isac Eugenia, Liceul AŞM; Costachi Alexandra, Liceul „Gaudeamus”. În rezultatul prezentărilor comunicărilor şi a dezbaterilor organizate în secţii, participanţii la Forumul Pedagogic au propus o rezoluţie: câteva sugestii pentru factorii de decizie, dar şi pentru fiecare cetăţean în parte pentru a activiza tinerii să se implice în acţiuni de voluntariat şi menite să prospere comunitatea.

1. A considera actuală tema abordată de participanţii la Forumului Pedagogic Naţional şi a propune schimbul de practici bune, precum şi extinderea analizei subiectului migraţiei şi consecinţelor acestui fenomen la nivel de instituţii de învăţământ şi comunitate;

2. Atenţionarea factorilor de decizie la nivel central şi local de a studia minuţios problema migraţiei, în special cauzele plecării tinerilor peste hotarele şi a elabora programe de îmbunătăţire a condiţiilor cetăţenilor în scopul motivaţiei acestora să-şi facă studiile şi să lucreze în ţară;

3. Sensibilizarea opiniei publice, a societăţii civile care ar trebui să ia atitudine faţă de problema migraţiei şi să propună căi de soluţionare;

4. Informarea persoanelor, care totuşi au decis să plece peste hotare, să fie informaţi şi să aibă pregătirea necesară pentru a nu fi manipulaţi, atraşi în acţiuni de trafic, prostituţie, sclavie etc.;

5. Atragerea atenţiei guvernelor statelor în care migrează, precum şi a Diasporei din aceste state asupra asistenţei necesare pentru a preveni şi soluţiona problemele cu care se confruntă cetăţenii R. Moldova.

6. Promovarea tinerilor talente, susţinerea instituţiilor care dispun de programe de lucru individualizat şi diferenţiat cu copii în baza multiplelor inteligenţe;

7. Elaborarea de programe de stat pentru susţinerea psiho-pedagogică a copiilor “orfani sociali”, părinţii cărora sunt plecaţi de mai mult timp peste hotarele ţării;

8. Consolidarea statului liceului clasic în societate după modelul Liceului AŞM pentru a motiva tinerii pentru studii.

Participanţii la eveniment au apreciat înalt buna organizare a Forumului Pedagogic, condiţiile favorabile propuse de administraţia Liceului AŞM.

Prin intermediul publicaţiei considerăm oportună promovarea dialogului constructiv, dezbaterea problemei migraţiei pentru a minimaliza consecinţele acesteia asupra cetăţenilor şi a societăţii noastre.

Costachi Alexandra, cl. XII.
Lecţiile originale de limbă română

go to FOTO GALLERY


Lecţiile "copioase " de limbă şi literatură română, desfăşurate de profesoara Diana Mămăligă, au devenit cu adevărat îndrăgite de elevii claselor a X-a, dar în acelaşi timp şi foarte practice, deoarece elevii s-au pregătit „ca la carte”.

Tema propusă spre discuţie a fost "Tradiţii şi obiceiuri în folclorul românesc" – domeniu bogat pentru exploarare, divers după genuri, expresiv şi original. Elevii au primit cîte o subtemă fiecare, pentru a o cerceta şi a veni în faţa colegilor de clasă cu informaţii inedite. O surpriză a acestor ore a fost ideea profesoarei de a organiza parte practică la subtema „Bucătăria tradiţională moldovenească”. Plăcut a fost faptul că toţi au adus cîte ceva pregătit de ei împreună cu părinţii şi strict în conformitate cu cerinţele înaintate: doar bucate tradiţionale moldoveneşti, cum ar fi sarmalele, friptură, mămăligă, plăcinte, clătite - aşa cum se face la moldoveni la o masă de sărbătoare.

Cu atîta uşurinţă am însuşit tema, încît îmi mai aduc aminte detaliile, „descoperirile” făcute împreună cu toţi la această oră: diversitatea de denumiri ale unei mîncări, denumirile variate ale vaselor tradiţionale mai vechi etc. Atmosfera se mai susţinea de costume naţionale pe care le purtau colegii de clasă, de florile roşii împletite în cosiţele domnişoarelor – o veritabilă sărbătoare. Ne-am simţit ca la o o şezătoare adevărată, păcat că a durat atît de puţin. Ţin să adaug că şezătoarea mai purta şi amprente moderniste: prezentările pregătite cu informaţii tematice prezentate la calculator, au fost foarte consistente, informative şi constructive - aşa cum trebuie să fie la o lecţie contemporană la noi în Liceul Teoretic Gaudeamus.

Sînt convinsă că ora la care s-au studiat tradiţiile şi obiceiurile în folclorul din Moldova se va memoriza bine şi probabil „stilul” acesta de predare –învăţare se va mai transfera şi la alte ore.

Tatiana Ţurcanu,
Clasa 10 lm
B. P. Hasdeu – o personalitate a neamului românesc.

go to FOTO GALLERY


La 1 martie la Biblioteca “Transilvania” a avut loc conferința ştiinţifico-literară „B.P. Hasdeu – o personalitate a neamului românesc”, moderată de către eleva Ina Gladii. Conferinţa s-a desfăşurat în cadrul salonului literar condus de profesoara Alexandra Tănase “Ceaiul de la ora patru”, o activitate deja tradiţională pentru liceul “Gaudeamus” şi Biblioteca “Transilvania”.

Cercetătorul literar, directorul Centrului Naţional de Hasdeulogie, Pavel Balmuş, le-a prezentat elevilor cîteva ediţii rare ale lui B.P. Hasdeu, povestindu-le despre succesele obţinute în ultimul timp de către el în domeniul cercetării operei distinsului scriitor.

Scriitorul Vlad Pohilă a venit şi dumnealui cu informaţii interesante şi mai apot a constatat: „Aţi fost extraordinari, dragi elevi. Aţi încercat să cuprindeţi necuprinsul şi pentru aceasta vă mulţumesc”.

Fragmente din creaţia lui Bogdan petriceicu Hasdeu au fost prezentate de către elevii: Alexandra Costache, Sergiu Busuioc, Valeria Răilean, Diana Hămuraru, Aliona Gavrilaş, Irina Bobicev, Vlada Usatîi, Diana Damir, Olga Gruzin, Ştefan Dubceac, Veronica Pricochi, Corneiu Slănină, Viorica Tabac ş.a. De asemenea, au recitat versuri şi elevii de la Liceul evreiesc „B. Z. Herţli” Alexandru Tcacenco-Duca, Olga Cojocaru şi Irina Comleva, instruiţi de profesoara Valentina Curechi. Cinci dintre cei mai activi membri ai salonului au fost menţionaţi cu diplome: Irina Comleva, Ştefan Dubceac, Ina Gladii, Ana Munteanu şi Andreea Vîntu.

Cu mare satisfacţie pentru că au reuşit să se perzinte bine, elevii au servit ceaiul să au plecat cu frumoase impresii de la această conferinţă, pentru a revenu cît de curînd la o nouă întîlnire cu frumosul.

Mulţumiri deosebite şi colaboratorilor bibliotecii pentru ospitalitate şi bunăvoinţă!

Colegiul de redacţie,
T.Ponomari
Ceremonia de înmânare a Premiului „Parfenie Guţu”

go to FOTO GALLERY


La 1 martie 2013 la Biblioteca “Transilvania”, din sectorul Ciocana al capitalei, se simţea o atmosferă deosebită: lume multă, flori, personalităţi distincte ale culturii naţionale, mulţi elevi şi liceeni. Cititorii care intrau pentru a schimba o carte erau miraţi un pic de o aşa numeroasă prezenţă.

Printr-o frumoasă coincidenţă anume în prima zi a multaşteptatei primăveri, aici la biblioteca “Transilvania” se desfăşurau două evenimente importante: Ceremonia de înmînare a Premiului Parfenie Guţi şi conferința științifico-literară „B.P. Hasdeu – o personalitate a neamului românesc”, realizată în cadrul salonului “Ceaiul de la ora patru”.

…Într-o atmosferă solemnă, președintele Asociației Naționale a oamenilor de creaţe, acad. Mihai Cimpoi a venit să anunțe că, la cea de-a doua ediţe a premiilor „Parfenie Guţu”, pentru profesorii de limba şi literatura română, cîştigătoare a devenit Alexandra Tănase. El a amintit că la prima ediţie de premiu s-au învrednicit două persoane (profesoarele Veronica Postolache şi Veronica Bîlici).

Aşa a decis familia regretatului profesor de română de la Universitatea Tehnică a Moldovei: soţia sa, Lidia Guţu şi cei doi feciori – inginerul Iurie Guţu şi artistul plastic Leonardo Guţu. Acad. Mihai Cimpoi, fost elev al profesorului Parfenie Guţu la Şcoala medie din satul Larga, Briceni, a amintit că premiul se acordă pentru cele mai mari performanţe în domeniul educaţional. Premiul în valoare de 200 de euro şi medalia „Parfenie Guţu”, instituită recent, i-au fost înmânate distinsei profesoare de către familia regretatului dascăl. În acelaşi timp, acad. Mihai Cimpoi a anunţat că președintele Nicolae Timofti a semnat, chiar în acea zi, pe 1 martie, un decret privind conferirea medaliei „Mihai Eminescu” regretatului profesor Parfenie Guţu „pentru merite în opera de renaştere naţională, contribuţie substanţială la propagarea operei eminesciene şi la afirmarea valorilor spirituale şi morale”.

Cei prezenţi în sală: invitaţ speciali, membrii familiilor Guţi şi Tănase, colegii de serviciu, discipolii d-nei Tănase, părinţii elevilor, colaboratorii bibliotecii– toţi au venit cu felicitări cu ocazia înmînării acestei înalte distincţii. Cuvinte de înaltă apreciere au rostit la adresa premiantei profesoara Angela Apreutesei, directoarea Liceului Teoretic „Gaudeamus”, Zinaida Gangan, directoarea bibliotecii, Parascovia Onciu, Eugenia Usatâi, președinta comitetului părintesc și protoiereul Petru Buburuz. La rândul lor, un pios omagiu i-au adus profesoarei elevii clasei a XII-a Ana Gabor şi Ştefan Dubceac care au prezentat un CV original al premiantei. Astfel, cei prezenţi au aflat că Alexandra Tănase coordonează proiectele „Ceaiul de la ora patru” şi „Maratonul lecturii”, iar de 15 ani este şefa Catedrei limba română şi comunicare la liceu şi membră a Comisiei de BAC.

Liceana Ana Gabor, cl.12lm1 a spus: „Apreciez mult dragostea neţărmurită faţă de frumos a doamnei profesoare. Este vorba de frumosul vieţii, fie literatură, muzică sau teatru. Am auzit-o de nenumărate ori spunând: „Eu mi-am trăit viaţa frumos, ceea ce vă sfătui să faceţi şi voi”. Sper că prin ceea ce facem şi vom face în continuare să îndreptăţim speranţele bunei noastre profesoare.”

Felicitări, multstimată doamnă profesoară Alexandra Tănase! Sî vă dea Domnul putere şi voinţă de a educa noi generaţii şi de a duce în lume cuvîntul frumos!

Detalii:
Youtube
Youtube

Colegiul de redacţie
T.Ponomari
MISS „GAUDEAMUS” – 2013

go to FOTO GALLERY


Vineri, 22 februarie 2013, a avut loc ediţia din acest an a concursului „Miss „Gaudeamus”. Sala a fost arhiplină, iar organizatorii – clasa a X-a LM şi diriginta Diana Mămăligă, conducător al Centrului de Educaţie Estetică – au reuşit să organizeze un adevărat spectacol, aducându-i pe cei prezenţi în lumea frumosului, al graţiei şi eleganţei.

Concurentele au trecut prin cinci probe: o prezentare scenică cu surpriză “Descurcă-te”, interpretarea în scenă a unei personaj cunoscut în interpretarea concurentei, o prezentarea a ocupaţiei sale preferate, o probă artistică şi proba de prezentare a ţinutei de seară. Toate cele şase concurente au primit diplome de participare şi multe aplauze de la toţi cei prezenţi în sală să le răsplătească frumusețea, eleganța, spontaneitatea și creativitatea.

Tinerii liceeni au fost, cel puţin pentru o seară, captivi de bună dispoziţie şi frumuseţe. Costume frumoase, decor interesant, invitaţi de calitate, multă muncă depusă, aşa poate fi caracterizat, pe scurt, Concursul “Miss „Gaudeamus”.

Graţia şi talentul artistic al concurentelor pentru titlul de Miss au fost testate într-o probă în care au fost în rolul domniţelor care se pregătesc de o suaretă şi îşi demonstraeză rochiile de seară. Eleganţă şi rafinament, proba ţinuta de de seară a scos în evidenţă frumuseţea şi fineţea fetelor, care au apărut în scenă cu rochii de seară spectaculoase.

Concurentele la titlul de Miss “Gaudeamus” au putut fi admirate încă o dată în momentul cînd şi-au prezentat aptitidnile artistice. A lăsat perplecşi pe toţi talentul domnişarei Cîşlaru Diana, care, timp de 5 minute a pictat un tablou extraordinar al balerinei. În faţa noastră a apărut pe pînza albie o capodoperă mică!

Au fost foarte frumoasă în dans Sorina Timotin, Vitalian Madan, Nătăliţa Stati şi Alina Ciumac. Mai deosebită de celelalte concurente s-a dovedit a fi Varvara Naghiţă cu „Romanţa răspunsului mut” de Ion Minulescu.

Momente de umor şi libertate în gîndire s-au trăit de toţi la concursul de prezentare a unui personaj cunoscut. Ne-au vizitat Scufiţa Roşie & Company, renumita Verca Serdiucica, mica „teroristă” Maşa cu ursul mereu răbdător, Michael Jackson, Chiriţa Bîrzoi, din provincie (sau poate din Iaşi?) şi Audrey Hepburn – aceste personaje au fost aduse de concurente în scenă.

Ca atmosfera sã fie si mai plãcutã, au fost organizate si câteva concursuri cu premii pentru public din partea organizatorilor, iar în pauze pe scenã au urcat Mihai Goncear, Mihai Bargan, Marcel Pîrţînă, Corina Ursu, grupul de dans „Versia”, condus de Inga Sîrbu: Aceştia au reusit sã-i tinã conectati pe toti cei prezenti.

Un moment cu adevărat fascinant al balului a fost dansul prezentat de ansamblul “Furnicuţa” din Liceul „M.Berezovschi” - două dansuri populare dansate cu foc pe scenă au stîrnit o avalanşă de aplauze. Cavalerii şi domnişaorele din liceul cu care tocmai sîntem în ultima zi de schimb de experienţă s-au dovedit foarte buni dansatori, fiind acompaniaţi de întreaga sală cu aplauze ritmice.

Miss Simpatia sălii a fost nominalizată Sorina Timotiv, elevă din clasa 10 real2. Nu a uitat să menţioneze că cea mai mare pasiune a ei sînt dansurile sportive, pe care la practică de mai mult timp. Ele o fac mai organizată, participă la multe concursuri internaţionale şi nu-şi imaginează viaţa fără dans.

Se caracterizează pe sine fiind o fire visătoare, dar în acelaşi timp realistă, încearcă să primească plăcere de la orice eveniment ce se iveşte în viaţa ei. "Mă consider foarte norocoasă, deoarece viaţa m-a înzestrat cu cele mai minunate calităţi: sunt frumoasă, veselă, plină de viaţă şi o calitate foarte importantă pe care o posed este cea de lider.”

Participanta Varvara Naghiţă, din clasa 12 bc e foarte deschisă la comunicare, ne-a povestit dintr-o răsuflare totul despre sine. Are 18 ani, este pasionată de medicină, psihologie, turism, muzică, adoră să scrie eseuri şi să se distreze cu prietenii. Motto-ul ei în viaţă este :" Să faci din pasiunea ta profesia ta". „Eu ştiu că rolul meu în viaţă este de a învinge, şi chiar dacă nu am câştigat titlul principal oricum consider aceasta ca fiind doar un început. De la concurs am aşteptat ceva nou, deoarece nu am mai participat anterior nicăieri. Mi-am dorit evenimente noi, senzaţii noi, prieteni noi în viaţa mea şi sigur că punctul final al aşteptărilor a fost şi titlul de Miss “Gaudeamus”, dar n-a fost să fie... Participarea a fost o întîmplare, de aceea tot timpul ziceam că acest concurs a fost un semn de sus. "

Una din cele mai tinere participante, eleva clasei a 9-a, Nătăliţa Stati se deosebea dintre toate domnişoarele prin silueta fragedă şi pasul un pic neîncrezut. Dar a fost dîrză, a mers curajos pînă la final şi a făcut plăcere membrilor juriului cînd a prezentat cîteva mostre care reprezintă hobbyul ei: obiecte croşetate şi brodate – executate foarte migălos şi cu acurateţe. Bravo!

Madan Vitalina, din clasa 10 real. Domnişoara elegantă, rafinată şi foarte senzuală. Punctul forte al prezentărilor ei a fost numărul artistic: dansul cu panglici! L-a lucrat cu tot sufletul şi a impresionat juriul. Un hobby foarte practic pentru zilel noastre: make up- a fost prezentat de Vitalina prin aplicarea acestei arte profesoarei de limbă şi literatură română şi, concomitent, organizatoarea concursului Diana Mămăligă. Curajoasă domnişoară!

Ciumac Alina, eleva din 10 lm a adus cu sine seninătate şi zîmbet. Se simţea că pe scenă în apele ei. A smuls aplauzele sălii cu un belly dance executat cu măiestrie.

Momentul mult aşteptat, desemnarea câștigătoarelor concursului de Miss Gaudeamus 2013, a fost posibil doar după dezbaterile fierbinţi între membrii juriului.

Astfel, premiul cel mare, Miss Gaudeamus 2013, i-a revenit Dianei Cîşlaru, iar premiul Miss Simpatia sălii a fost acordat Sorinei Timotin.

Cîştigătoarea concursului Miss „Gaudeamus”, Diana Cîşlaru are numai 16 ani şi este elevă în clasa a X-a lm. Nu s-a aşteptat să cîştige, trăia cu plăcere fiecare clipă din concurs, într-un cuvânt: se distra. Emoţii a avut numai la prima apariţie pe scenă, după care totul venea de la sine. Asta şi i-a trezit intenţia de a participa în continuare la concursuri de acest fel. Printre planurile de viitor se mai numără absolvirea liceului, obţinerea performanţelor în domeniile artei – poate chiar o expoziţie personală la galeria „Brîncuşi”. Descrierea concursului în general a fost concisă: "Super!!!"

Alegerile făcute de juriu s-au dovedit a fi, posibil, nu pe placul tuturor, dar concursul e concurs, în el întotdeauna sînt şi cîştigători şi din cei care rămîn nesatisfăcuţi. Important este că publicului a aplaudat îndelung toate concurentele şi câştigătoarele, iar experienţa de particpare pentru domnişoare va fi una de neuitat!

Centrul de presă
T.Ponomari
Sfantul Valentin

go to FOTO GALLERY


Ziua de Sfantul Valentin este prin însăşi mesajul pe care îl transmite, ca sărbatoare a iubirii, o zi cît se poate de specială. Singura problemă este însă cea calendaristică. Fiind o sărbatoare pe care o petrecem în fiecare an la aceeaşi dată, pe 14 februarie, de cele mai multe ori aceasta dată cade chiar in mijlocul săptămînii, atunci cînd suntem extrem de ocupaţi cu problemele de la liceu, de la serviciu. E greu să faci rezervări în aceste condiţii, neştiind cu siguranţă dacă tu sau iubitul /iubita tău/ta veţi fi liberi in seara respectiva. Suprizele se pot ivi însă pe neaşteptate şi te poţi trezi ca aveţi parte amandoi de cateva ore de libertate pe care doriţi să le petreceţi cît mai romantic, sărbătorind aceasta zi a iubirii asa cum se cuvine.

Iată că elevii din clasa 11 ec din liceul “Gaudeamus” au venit cu o idee uşor realizabilă şi destul de romantică.

Genericul ADDICTED TO LOVE, lumini atenuate, o muzică pentru gusturi diferite şi multă, multă dispoziţie bună. S-au distrat de minune cei care au venit.iar cei care nu au venit nu le rămîne decît să regerte… şi să aştepte următorul proiect.

Detalii: Youtube
Youtube

Colegiul de redacţie
Dauna şi folosul calculatorului şi a Internetului pentru copii

go to FOTO GALLERY


Cu acest generic au fost organizate dezbateri cu elevii Liceului Teoretic “Gaudeamus”. Moţiunea pentru dezbatere a fost următoarea: “Copii ar trebui vaccinaţi contra Internetului”

Argumente PRO: Copiii sunt cei mai predispuşi dependenţei fată de calculator şi navigarea prin Internet, datorită lipsei de experienţă şi incapacităţii de a-şi stabili corect priorităţile. Internetul fură identitatea copilului, deoarece oferă multe alte identităţi. Tocmai de aceea, părinţii şi nu copiii, trebuie să decidă cât timp ar trebui acordat calculatorului, jocurilor electronice, filme video, reţele de socializare sau ce site-uri vizitează ei.

Şederea îndelungată la calculator şi navigarea prin Internet provoacă cu siguranţă slăbirea vederii după câţiva ani. Internetul e doar o sursă de informare, există însă şi biblioteci, mass-media, persoane reale cu care copii pot comunica, membrii familiei etc. Prin intermediul Internetului copii pot fi manipulaţi. Comunicarea şi schimbul de experienţă real e mai puternic, decât cel virtual.

Interdicţiile la Internet protejează copiii de violenţă. Ultimele studii arata ca aproape 9 din 10 copiii folosesc Internetul, comparativ cu 6 adulţi din 10. Având în vedere ca accesul la astfel de informaţii este foarte uşor şi răspândit, influenţarea comportamentului minorilor este cu atât mai puternică. Printre efectele expunerii la materiale cu tenta violentă se numără deteriorarea abilitaţilor sociale, izolarea şi predispunerea la agresivitate.

Exercitarea dreptului la libera exprimare comportă şi obligaţiuni. Cum navigarea pe Internet se produce în majoritatea cazurilor sub anonimitate, identificarea şi pedepsirea responsabililor este mai dificilă.

Argumente Contra:
Bineînţeles că un calculator şi navigarea prin Internet nu este ceva rău. Din contra! Este bine ca cei mici să înveţe cum să le folosească încă de la vârste fragede. În primul rând pentru că prin intermediul Internetului pot fi obţinute informaţii preţioase mult mai rapid şi mai ieftin. În al doilea rând, calculatorul şi Internetul dispun de numeroase programe şi jocuri cu conţinut cognitiv şi educativ, menite să le îmbunătăţească celor mici abilităţile de lectură, cunoştinţele de matematică sau limbi străine. Dar bineînţeles că toţi copiii, ce folosesc calculatorul şi Internetul, ar trebui instruiţi şi atent supravegheaţi de maturi astfel ca ei să dobândească informaţia necesară şi tot odată să fie protejaţi pentru a nu deveni dependenţi sau violenţi.

Cenzura este o încălcare a drepturilor la libera exprimare şi informare. Atribute fundamentale ale democraţiei, libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile. Un alt principiu de baza al unei democraţii este dreptul la libera informaţie, vădit încălcat prin cenzurarea Internetului.

Se ştie că interdicţiile duc la abuzuri. În prezent în ţările unde se practică interdicţiile de folosire a Internetului se creează posibilităţi de consolidare a regimurilor totalitare şi de manipulare cu cetăţenii. Astfel Internetul este un mijloc de dezvoltare, care trebuie utilizat de copii eficient şi cu măsură.

Pavel Cerbuşca, Conducătorul cercului
Cuşma lui Guguţă a poposit la „Gaudeamus”.

go to FOTO GALLERY


Anul 2013 este anul lui Spiridon Vangheli, unul dintre cei mai de vază scriitori de la noi, cunoscut prin cărţile sale pentru copii pe mai multe meridiane ale lumii.

La 14 februarie, în incinta liceului teoretic “Gaudeamus” s-a desfăşurat etapa de sector a concursului municipal ”Din istoria neamului” cu genericul ”Spiridon Vangheli – universul copilăriei”, dedicat anului Spiridon Vangheli.

Spiridon Vangheli a fost născut sub steaua norocoasă a copilăriei. “Acest condei de o sensibilitate rară, Vangheli face o literatură mare pentru cei mici", menţiona Darsan Singh, din India.E foarte interesant faptul că Spiridon Vangheli a acceptat să fie mic pe parcursul a 80 de ani, deşi e mult mai mare decît unii care se cred foarte mari...El este mare prin personajul-ambasador Guguţă, prin opera sa care este o carte de vizită a neamului. Pentru meritele sale deosebite prozatorului i s-a conferit titlul onorific „Scriitor al poporului din R.Moldova”, Premiul „Carte-Eveniment”, Premiul „Carte frumoasă- cinste cui te-a scris”, premiul de Stat al R. Moldova , Diploma de Onoare Andersen, Premiul „I.Creangă” al Academiei Romîne, Titlul de Doctor Honoris Causa,Titlul „Maestru Emerit al Artei”,Titlul „Scriitor al poporului”. Numele lui Vangheli a fost inclus in Lista celor mai buni povestitori ai lumii, iar Organizaţia Mondială pentru Proprietatea Intelectuala (cu sediul la Geneva, Elveţia) l-a distins cu Medalia de Aur pentru intreaga creaţie. Cărţile despre Guguţă şi toţi ai lui au fost traduse în 65 de limbi.

Mai multe probe s-au desfăşurat la etapa de sector a concursului: Medalionul literar-mutical, concursul interpreţiolor de cîntece şi „Duelul intelectual ”. Au participat la concursul de sector:

CCC „Ghioocel”
Şcoala primară nr. 83
Şcoala primară nr. 82
Şcoala primară nr. 12
Şcoala primara 95
Gimn. mânr. 74
Gimn. nr. 75
Gimn. „S. Grama”
Gimn. „Orizont”
LT „Olimp”
LT „M. Berezovschi”
LT „Dacia”
Liceul sportiv nr.2
LT „Gh. Ghimpu”
LT „T. Bubuiog”
LT „Budeşti”
LT „Gaudeamus”
LT „P. Zadnipru”
LT „Ginta Latina”
LT „Ştefan Vodă”
LT „C. Negruzzi”

Fiecare colectiv a venit pe scenă cu frumoase idei de scenografice, dans, recitare şi cîntece despre copilărie.

Toţi participanţii au avut emoţii în faţa unui juriu atît de impunător: actori, regizori, muzicieni. Evident că au contat toate detaliile în prezentare. Colectivul de la „Gaudeamus”, condus de T.Ponomari, director adjunct şi E.Orhei, profesoară de limbă şi literatură română a făcut faţă cerinţelor de prezentare cu o compoziţie literar-muzicală „Născut sub steaua norocoasă a copilăriei...” şi s-a plasat pe locul II.

Desigur că au jucat un mare rol şi rechizitele scenice pregătite de liceenii de la cercul „Curcubeul”, conduşi de d-l Iurie Pascal. Tot dumnealui e şi autorul giganticei cuşme a lui Guguţă – un rechizit scenic care nu a rămas neobservat absolut de nimeni: picii carea ua urcat pe scenă l-au pipăit în fel şi hip, iar maturii s-au tot minunat, ghicind din ce e confecţionat. Merită laude şi particianta la Duelul intelectual Ecaterina Djurii, cl.6 lm, care s-a plasta pe locul I în categoria de vîrstă – gimnaziu.

Bravo prezentatorilor Eugenia Cernei, Alexandru Cernomoreţ, Dan Edu, cl.12 bc, Cristina Buhnă, cl.12lm2, bravo lui Guguţă (Ionel Moraru, cl.6 ec2), lui Ciuboţel (Viorel Rudi, cl.6 lm), Ciuboţicăi (Liza Borta, cl.6 lm), grupurilor de dansatori din clsa 6 ec2, 6 ec2 şi 6 lm! Bravo Dianei Cîşlaru, Mihaelei Jura, Mariei Rotaru, Irinei Grosu, psihologul din liceu – ele au făcut desene minunate după ilistraţiile cărţilor lui S.Vangheli.

Ne aşteaptă etapa municipală a concursului. Mai avem încă multe de făcut pentru a perfecta scenariul şi a evolua mai bine.

prezentari Youtube:
Youtube
Youtube
Youtube

Responsabila de ediţie T.Ponomari
O întîlnire de suflet.

go to FOTO GALLERY


Adevărata măsură a talentului acestui poet este dată de dexteritatea cu care foloseşte materia lexicală în combinaţii dintre cele mai neaşteptate, care surprind cititorul nu numai prin insolitul lor, ci şi prin sensul ascuns al sintagmelor rezultate... Valoarea poeziilor sale trebuie descoperită dincolo de învelişul anodin al cuvântului, acolo unde inexprimatul pulsează de sensuri adânci.(Anca VOICU)

Prilejul de a descoperi poezia lui Vasile Romanciuc l-au avut mai mulţi elevi din Liceul Teoretic „Gaudeamus” împreună cu profesorii lor, la tradiţionala, deja, sedinţă a cenalclului „Ceaiul de la ora patru”, găzduit cu multă dragoste de biblioteca „Transilvania”. Adunaţi aici graţie străduinţei profesoarei Alexandra Tănase, elevii şi profesorii i-au avut invitați de onoare, alături de poetul Vasile Romanciuc, pe Gheorghe Duca, acad., dr. habilitat în chimie, prof. univ., preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Nicolae Avram, conducătorul Fundației Culturale „Vatra Neamului", București, Mihai Ciobanu, artist emerit al Republicii Moldova, scriitorul Ianoş Ţurcanu, Constantin Tănase, redactor şef la ziarul „Timpul".

Participanţi au fost împreună cu elevii Liceului Teoretic „Gaudeamus" cl. VI-XII şi cîţiva elevi de la Liceul Tehnologic ORT „B.Z.Hertli".

Vasile Romanciuc este „poetul nefabricat”, aşa cum a fost supranumit de către colegi, „o inimă ce râde şi plânge în cuvinte” (Ion Ciocanu). Proverbial de modest, este mereu preocupat de îngrijirea cuvintelor cu harul pe care i l-a dat Dumnezeu. Este, precum afirma Arcadie Suceveanu, un poet cu o voce morală limpede, care apelează la simbolurile poeziei tradiţionaliste: casa, iubirea de ţară, graiul, mama, spaţiul natal, refuzul maculării sufletului, iar ca expresie - un poet eminamente modern.

Vasile Romanciuc pledează pentru simplitatea şi profunzimea limbajului afectiv, pentru rafinamentul expresiei şi graţia imagistică. ”Poetul nu s-a orientat niciodată spre mode contrafăcute, pe el nu-l interesează în nici un fel spectacolul limbajului în formele lui exclusiviste, bătăliile moderniste.” (Arcadie Suceveanu) El percepe poezia ca pe un mod de existenţă şi de acţiune socială, ca pe un apel şi ca pe un enunţ.

Poetul Romanciuc ne ofera prilejul sa reflectam asupra rolului nostru in societate si importanta trecerii timpului, caci:
”Treci prin timp.
Timpul - prin tine.
Urmele cui se vad mai bine?”

Neindoielnic, suntem indrumati de Vasile Romanciuc să evitam irosirea timpului şi să aspirăm spre progres, fiindcă citind cu mult nesaţ poezia ”Secunde”, imi dau seama ca ”secundele intr-adevar sunt pline cu ani”, iar timpul este ca o moneda şi doar noi putem hotărî cum să o cheltuim.

Vasile Romanciuc, cunoscut şi în calitate de textier, colaborează cu distinsul interpret de muzică populară Mihai Ciobanu, împreună cu care a venit şi la „Ceaiul de la ora patru”, pregătind o surpriză pentru cei prezenţi: cîteva cîntece interpertate de Mihai Ciobanu.

Liceenii au avut prilegul să ia la finalul seratei autografe de la poetul Vasile Romanciuc şi să meargă pe la casele lor cu o lecţie de demnitatea învăţată.

T.Ponomari, responsabilă de Centul de presă

Detalii aici:

Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Trainingul practico-metodic al profesorilor din „Gaudeamus” din 02.02.2013.

go to FOTO GALLERY


Din moment ce un profesor nu învaţă şi nu se ocupă de autoperfecionare, începe stagnarea şi regresul profesional. La liceul „Gaudeamus”se menţine tendinţa de a fi în pas cu toate schimbările din domeniul pedagogic şi de a împărtăşi din experienţa profesională proprie, căci numai aşa te poţi autoevalua şi poţi lua sfaturi de la colegi. Seminarul – practicum, care se face tradiţional în semestrul II, în acest an de studii a adus nume noi de profesori şi ne-a oferit posibilitatea de a cunoaşte clase noi. Toţi membrii colectivului, repartizaţi în 2 grupe de lucru, fără a ţine cont de disciplina de studii pe care o profesează, au asistat la 4 ore de curs şi 2 activităţi extarcurriculare. Iată unele impresii extrase din fişele de analiză, prezentate la şedinaţa de totalizare:

Ora de biologie, clasa 10 real2, profesoară Viorica Noroc

 • La oră s-au folosit mai multe stiluri de lucru, dar a predominat a fost cel vizualul
 • Foarte bine au fost folosite materialele didactice (tabele, desene, ierbare).
 • Activitatea a fost axată pe explorarea a 2 tipuri de plante.
 • S-a lucrat la deosebirile, la analiză lor şi s-a făcut sinteza necesară.
 • Implicare extraordinară a elevilor a fost menţionată de cei prezenţă.
 • Elementul academic nu a fost neglijat, a fost folosit la oră foarte bine pentru a cultiva inteligenţa elevilor.
 • Dinamismul profesorului s-a transmis şi elevilor.
 • Copiii sunt deprinşi să înveţe la oră, posedă un limbaj ştiinţific.
 • Elevii au plecat acasă cu tema învăţată.
Ora de geografie, clasa 10 real1, profesoara T.Caisîm
 • Clasa are un potential bun
 • A predominat stilul vizual prin demonstraţii, scheme, hărţi ş. a., s-a lucrat cu harta
 • Tema de acasă este o activitate ecologică de salubrizare a rîului „Bîc”
 • Implicare extraordinară a elevilor , lecţia a fost de nota „10”
 • Stilul corect de comunicare a profesorului cu elevii
 • S-a reuşit în 45 min să realizezi sensul lecţiei
 • Este o legătură directă cu viaţa.
 • A fost vizibilă interdisciplinaritatea
 • Reflecţa a extiorizat emoţiile elevilor.
Cercul „Anterprenorul”, profesor Andoni V.
 • Tema de lucru: „Inflaţia-impactul economic”, au fost prezentate obiectivele
 • Elevii au expus atitudine faţă de implicare a statului, s-a realizat o legătură direct cu viaţa.
 • Mai mult a fost folosit stilul visual
 • Materialul nou a fost prezentat de elevii mai mari-consultanţi.
 • Dozare exacta a timpului, la extindere-probleme şi situaţii reale din RM.
 • Filmuleţul pentru reflecţii
 • Implicare extraordinară a elevilor cu momente din viaţa proprie
 • S-a reuşit în 45 min să se realizeze sensul lecţiei , a fost utilitate şi actualitate mare a activităţii
 • Relaţii de parteneriat între elevi de diferite vîrste
Lecţia de educaţie fizică, 12bc, profesoară Şendrea M.
 • O lecţie dinamică, excelent structurată
 • S-a atestat conlucrarea elev-profesor la toate etapele lecţiei
 • Stilul predominant e cel chinestetic
 • Elevii au făcut o parte din lecţie, au avut rol de moderatori, arbitri
Lecţia de limbă engleză, 10 real1, profesoară Borinschi S.
 • Au fost prezentate obiectivele
 • Mai mult a fost folosit stilul visual
 • Stilul corect de comunicare a profesorului cu elevii
 • S-a reuşit în 45 min să se realizeze sensul lecţiei
 • Este o legătură directă cu viaţa.
Cercul de fizică, profesor Burleai V.
 • S-a atestat conlucrarea elev-profesor la toate etapele lecţiei
 • Au fost combinate stilul autidiv şi vizual
 • Relaţii de colaborare între elevi din diferite clase.
 • S-a pus accent direct pe stimularea gîndirii şi creativităţii
 • S-a insistat pe aplicarea diverselor metode de rezolvarea a unei probleme, în dependenţă de nivelul elevului.

După finisarea activităţilor s-a desfăşurat o discuţie detaliată a momentelor pe care colegii le-au atestat: ce a fost interesant, ce ar necesita o modificare. Întodeauna este loc şi pentru a face ceva mai bine, de aceea discuţia a fost una porductivă. Seminarul a finisat cu înmînarea certificatelor de participare pentru fiecare profesor şi cu trasarea obiectivelor pentru următoarea şedinţă metodică.
Eminesciana 2013 - continuare

go to FOTO GALLERY


După cum era preconizat în intervalul de timp 21-25 ianuarie 2013 s-a defăşurat în continuare decada EMINESCIANA 2013. Fiecrae din activităţile organizate merită a fi menţionată pentru cele mai intersante momente.

Luni, 21 ianuarie, fiind monitorizată de profesoara D.Mămăligă, s-a făcut o prezentare mai puţin tradiţională: „Un Eminescu necunoscut”- o viziune inedită asupra fenomenului Eminescu exprimată de elevii din clasele a 10-a şi completată de fragmente din documentarul lui Andrei Gheorghe “Mari români. Mihai Eminescu”. Elevul Mihai Bargan a venit cu un cîntec pe versurile lui Eminescu „Ce suflet trist...” pentru care a scris muzică şi l-a prezentat în premieră în faţa colegilor.

Marţi, 22 ianuarie V.Curechi, împreună cu elevii din clsale 12lm şi 12lm2, au venit cu un recital de poezie eminesciană în mai multe limbi ale lumii: engleză, franceză, spaniolă, italiană, germană, greacă. A făcut plăcere auzului şi inimilor ascultătorilor din sală „Glossa” interpretată de Corina Ursu şi Alexei Crudu, romanţa interpretată de un grup de elevi din 12lm2.

Miercuri, 23 ianuarie profesoara Angela Apreutesei a lansat o revistă-magazin “Clepsidra”, lucrată cu mult drag şi cu profesionalism în colaborare cu elevii din clasa 12 real1. E un produs finit care demonstrează competenţele elevilor înainte de examenele de bacalaureat. O lucrarea intersantă.

Joi, 24 ianuarie N.Cimpac, în cadrul decadei, a moderat un recital de poezie eminesciană aleasă şi împreună cu discipolii săi din clasele a 11-a au pledat pentru o formă perfectă de prezentare. Fragmente poetice de amploare, recitate la nivel artistic bun, scene improvizate din poezia marelui clasic – toate aceste momente frumoase şi emoţionale au ţinut în atenţie spectatorii .

Vineri, 25 ianuarie EMINESCIANA 2013 s-a încheiat. Profesoara Alexandra Tănase, graţie străduinţelor căreia se realizează decadele de limbă şi literatură română an de an la liceul nostru, împreună cu elevii din clasele 6 ec2, 9, 12 lm1 şi 12 lm2, a făcut o frumoasă gală a participanţilor la decadă, cu premiere de carte, cu diplome originale şi, desigur, cu multe poezii ale Marelui Eminescu.

Felicitări tuturor celor care au participat, care s-au învrednicit de premii şi diplome. O recunoştinţă deosebită le exprimăm profesorilor care au moderat toate activităţile: şi cele curriculare şi cele extracurriculare – lucru intersant din cadrul proiectului din acest an.

Le mulţumim şi celor care au venit în sală să asculte şi să trăiască încă o dată poezia Marelui Eminescu: colegi de liceu, părinţi şi profesori. Mulţumim pentru colaborare elevului din clasa 11 fm Stricov Dumitru, care a realizat asistenţa tehnică la toate activităţile.

Vorba poetului Grigore Vieru: „Ştiu: cîndva la miez de noapte/ Ori la răsărit de soare/ Stinge-mi-s-or ochii mie/ Tot de-asupra cărţii Sale.” Noi sîntem pe cale de a-l cunoaşte pe Eminescu, avem încă mult a sta de-asupra cărţii lui... Să nu încetăm s-o facem!

Prezentari Youtube:
Youtube

Tatiana Ponomari, responsabilă de Centrul de presă
EMINESCIANA 2013

go to FOTO GALLERY


Dacă mi-aş întreba sufletul ce simte atunci când este pătruns de cuvintele lui Eminescu, nu ar şti ce să-mi răspundă... cuvintele sunt prea mici pentru a reda în toată plenitudinea sa fiorul versului eminescian. La fel de lipsit de cuvinte de admiraţie era şi Garabet Ibrăileanu, care spunea: „Eminescu este nu numai cel mai mare scriitor roman. El este o apariţie aproape inexplicabilă în literatură noastră. El a căzut în sărmana noastră literatură de la 1870 ca un meteor din alte lumi”.

Iar meteorul acesta nu a avut soarta celorlalte corpuri cereşti care pier imediat, fiindcă urma sa a rămas pentru totdeauna în noi...

Citim poeziile lui Eminescu, hoinărim imaginar prin locurile pe unde a mers poetul, trăim emoţiile eroilor lui.

Eminescu pentru eternitate?... există oare ceva etern când ştim de la înţeleptul Solomon că „toate sunt deşertăciune”? Bineînţeles că există şi este însuşi Adevărul, Iisus Hristos. Atunci, pentru ca şi Eminescu să fie pentru totdeauna, trebuie să aibă o sămânţă din Iisus Hristos şi ne întrebăm: oare dacă după 124 de ani de la moartea sa, încă tremurăm cînd pomenim „Luceafărul”, „Glossă”, „Doina”, nu este acesta începutul eternităţii? Ba da! Astfel că putem să vorbim de omul, poetul, românul, ortodoxul Eminescu cel etern.

Elevii liceului „Gaudeamus” participă la decada tradiţională pentru instituţia noastră, fiindcă practic fiecare elev are posibilitatte să recite de pe scenă sau în cadrul lecţiei versurile lui Eminescu, să partice la victorină sau să meargă la biblioteca „Transilvania” şi să discute despre opera marelui poet cu un critic literar. Deja au fost desfăşurate mai multe activităţi foarte frumoase din cadrul acestei decade: deschiderea decadei , în stil sobru, cu multă pietate au făcut-o elevii din clasele 12bc şi 12 real2 conduşi de prof. T.Ponomari. La lecţia publică „Mihai Eminescu. Basmul „Făt-Frumos”, monitorizată de prof. E.Orhei, elevii din clasa 6 lm au vorbit foarte frumos, cu mare drag de această creaţie eminesciană; iar elevii din clasa a 9-a , împreună cu prof. A.Tănase au demonstat cunoaşterea operie poetice la lecţia publică „Mihai Eminescu. Poezia „Lacul”. În finalul săptămînii au avut loc concursul intelectual pentru elevii din clasele a 6-a, monitorizta de prof. E.Orhei, la care gimnaziştii au arătat erudiţia sa şi dragostea pentru opera lui Eminescu şi şedinţa cenalului „Ceaiul de la ora 4”, monitorizată de prof. A.Tănase. Bravo tuturor celor care au participat!

Decada continuă. Vă aşteptăm la celelate activităţi care se vor desfăsura între 21-25 ianuarie.

Colegiul de redacţie

Stimaţi elevi, profesori, părinţi! Proiectul educaţional
Eminesciana 2013 demarează!
Vă invităm să fiţi alături de noi!

ORARUL ACTIVITĂŢILOR:

Marţi, 15 ianuarie 2013, ora 13.40, SF , Deschiderea decadei , resp. T.Ponomari, elevii din clasele 12bc şi 12 real2

Miercuri, 16 ianuarie 2013, ora 12.55, sala 103, Lecţie publică „Mihai Eminescu. Basmul „Făt-Frumos” , resp. E.Orhei, elevii din clasa 6 lm

Joi, 17 ianuarie 2013, ora 8.00, sala 104, Lecţie publică „Mihai Eminescu. Poezia „Lacul”, resp. A.Tănase, elevii din clasa a 9-a

Vineri, 18 ianuarie 2013, ora 13.40, SF , Concursul intelectual cu elevii din clasele a 6-a, resp. E.Orhei

Luni, 21 ianuarie 2013, ora 13.40, SF, reciatla „Poetul nepereche” cu elevii din clasa 10 real1, 10 real2 şi 10 lm, resp. D.Mămăligă

Marţi, 22 ianuarie 2013, ora 13.40, SF, Recital de poezie cu genericul „Eminescu în contextul literaturii universale”, resp. V.Curechi, elevii din clasele 12lm1 şi 12 lm2

Miercuri, 23 ianuarie 2013, ora 08.45, sala 205, Prezentarea revistei clasei 12 real1. Pagina Eminescu, resp. A.Apreutesei, elevii din clasa 12 real1

Joi, 24 ianuarie 2013, ora 13.40, SF , Recital de muzică şi poezie dedicat poetului Mihai Eminescu „Într-o lume relativă” , resp. N.Cimpac, elevii din clasele 11fm, 11 ec, 11 real şi 11lm

Vineri, 25 ianuarie 2013, ora 13.40, Închiderea decadei „Eminesciana 2013”, resp. A.Tănase, elevii din clasele 12lm1, 12lm2, 9, 6 ec2

Vom fi bucuroşi să fiţi alături de noi şi să onoraţi Marele Poet!
Vă aşteptăm mereu,
dragi absolvenţi ai Liceului „Gaudeamus”!

go to FOTO GALLERY


Fugit irreparabile tempus (Virgiliu)

Sesizezi acest lucru atunci cînd în holul liceului, prin sălile de clasă sau în sala de festvităţi a liceului încep a se aduna absolvenţii din diferiţi ani. Bărbaţi în toată firea, doamne şi domnişoare elegante se transformă în aceste momente în liceeni, care par a fi tot atît de gălăgioşi ca la unele activităţi de vremea aflării lor în liceu. Din nou trăiesc acele emoţii de altădată cînd trec prin faţa uşilor(mai multe închise) de la sălile de clase unde au avut lecţii sau cînd se întîlnesc faţă în faţă cu profesorii care îi mai ţin minte şi îi numesc după numele mic (aşa ca odinioară)...

În acest an întîlnirea cu absolvenţii liceului „Gaudeamus” a încercat să dea peste cap o tradiţie înrădăcinată, cred că în toată republica, şi s-a desfăşurat la 28 decembrie, adică atunci cînd mai mulţi dintre cei aflaţi peste hotare ar putea fi acasă şi ar putea avea ocazia să vină la o întîlnire cu colegii săi. Apropo, avem intenţia să facem tradiţie anume această dată - în ajun de Reveloin – zi de întîlnire cu absolvenţii liceului „Gaudeamus”.

E încă o ocazie de a face acest anunţ de pe acum, deoarece anul 2013 e un an jubiliar pentru instituţie: se împlinesc 25 de ani de la fondare(1988).

Dragi absolvenţi ai liceului! Vă invităm să participaţi la pregătirea sărbătoririi jubileului, vă propunem să partcipaţi la organizare şi să sponsorizaţi desfăşurarea festivităţii.
Aşteptîm propunerile dvs. Tel. relaţii 331054 şi 331056.

Tatiana Ponomari
Conducătorul Centrului de presă
Trainingul pentru profesorii liceului

go to FOTO GALLERY


Dacă profesorul încetează să înveţe, el încetează să fie profesor – în sfera profesională se vehiculează această opinie. La Liceul „Gaudeamus” procesul de formare a profesorilor e continuu, deoarece în fiecare an toţi doritorii beneficiază de diverse stagii de formare intraliceale. În vacanţa de iarnă, cînd pe culoarele liceale şi prin sălile de clasă domnea liniştea aproape deplină, în cabinetul metodic se desfăşura trainingul psihologic pentru profesori.

O atmosferă de bunăvoinţă şi conlucrare, fete vizitate de zîmbete fugare, discuţii între persoane care abia de reuşesc să se salute în zilele de lucru – aşa-i puteai surprinde în aceste ore pe colegii din colectivul profesoral.

Moderatorii trainingului Irina Grosu, psihologul din liceu şi Tatiana Ponomari, directorul adjunct, au încercat să găsească cele mai prielnice forme de comunicare şi exerciţii practice, care au permis să ne cunoaştem mai bine, să ne auzim şi să ne creăm un pic de dispoziţie de sărbătoare. Am trîit momente frumoase de sinceritate, clipe de revelaţie cînd s-au recitat strofe poetice şi s-au cîntat colinde. Toţi au primit satisfacţie de la actul comun de creaţie: am făcut un brăduţ şi l-am împodobit cu jucării confecţionate în comun. Ni se pare că a fost unul din cei mai frumoşi pomi de Crăciun în acest revelion.

La mulţi ani, dragi colegi! Să aveţi cît mai multe momente de inspiraţie şi succese pe tărîm profesional!

Colegiul de redacţie
Centrul de presă „Gaudeamus”
Dear students! Dear parents! Esteemed colleagues!


Christmas is the time to rejoice and there is a merry tune in the air and our hearts are singing out aloud! The spirit of X-mas is in beautiful traditions and thoughtful customs! That’s why the students of the Gaudeamus lyceum tried to celebrate wonders and the true spirits of this wonderful time with their classmates, schoolmates, friends, teachers and friends! A great deal of preparatory work was done and most students did their best in full! The lyceum teachers were very much pleased with the personalized gifts and X-mas cards they got. The teachers were invited to the festive performance by such a jolly staff of Santa Claus, Snow Maiden, and Reindeer with Rudolf at their head and many other very funny personages, all in the costumes!! The lyceum Assembly hall was like a Christmas Tree Land with a cracking selection of gifts and stocking fillers, wreaths & garlands, Christmas Tree lights and Christmas Tree Decorations. Have a close look at these photos and you’ll feel the true joyful atmosphere of the holiday! We wish you had been there! We wish you to rejoice in the glories of Christmas birth and celebrate all the blessings of the Holy Spirit with your friends, family, acquaintances and loved ones!!

Yours sincerely,

Olga Roshchinskaya, the English Language teacher
Transformaţi ştiinţa într-o joacă şi toți copiii vor deveni savanţi.


Pentru ca să mai învioreze copiii extenuați de temele grele ale disciplinelor școlare, la iniţiativa d-nei Beleaeva Svetlana s-a organizat un concurs distractiv pentru elevii claselor a 6-a. Au susținut ideea şi d-ul Chiriac Sergiu, profesor de fizică, director adjunct și elevii Andronovici Al. (cl.12 bc), Cojemeaca Al.(cl. 12 bc), Muraseva I.(cl.12 r1) și Naghița V.( cl. 12 bc). Activitattea s-a desfăşurat marți, 18 decembrie la lecția a 7-a.

Din păcate, din cele trei clase de a 6-a din liceul, au participat doar clasa 6 ec1 și 6 lm. Dar acest fapt doar a întărit spiritul concurenței între curioșii participanți.

Concursul ce purta mîndra denumire ” Fizicon”, consta din trei etape: teorie, practică și logică. La etapa practică, tinerelor talente li se arătau experimente, pe care ei trebuia să le explice.

Astfel, elevii urma să pună 16 cuie pe un alt cui, să lămurească de ce se ridică apa, de ce sferele de polistiren zboară și multe alte „ciudăţenii”. Însă, spre mîndria profesorilor lor, toți elevii au trecut de această încercare cu „brio”. Apoi a urmat proba teoretică, care avea incluse 7 întrebări. Fiecare dintre micii fizicieni încerca să răspundă cît mai ingenios, și astfel la întrebarea : ”De ce este greu de ținut în mîini un pește viu?” , unul din copii a răspuns: ”Pentru că peștele știe că dacă a fost prins, înseamnă că va fi mîncat. Dar el vrea să trăiască. Și de aceea încearcă să fugă.” Chiar dacă nu are nimic comun cu fizica, răspunsul conține adevărul.

După ce copiii s-au distrat răspunzînd la întrebări, d-na Svetlana a trecut la proba următoare și le-a propus copiilor să gîndească jucîndu-se cu tangrame și cu chibritele . Însă se pare că chibritele și piesele tangramului erau destul de încăpățînate, fiindcă nu s-au lăsat ușor aranjate și nimeni din elevi nu a reuşit să efectueze sarcina complet la această rundă.

În final membrii juriului, format din Railean A.(cl.12 r1), Zubcu V. (cl 12 bc) și Zelenskaia A.(cl.12 r1) au calculat punctajul total și au declarat învingătoare cl. 6 ec1. Cîştigătorii au primit premii dulci și gustoase. Și pentru ca cei plasaţi pe locul doi, adică clasa a 6-a lm să nu se întristeze, Moșul Chiriac (adică Moş crăciun cu tendinţe fizice) le-a înmînat și lor un premiu la fel de gustos.

Toţi care au participat la această activitate au rămas mulțimiți de faptul că au reușit să realizeze ceea ce şi-au propus și au primit o încărcătură pozitivă de la zîmbetelor copiilor concurenţi. Cel mai important lucru e că s-a demonstrat încă o dată: fizica nu este doar un obiect greu și plicticos, ci și un domeniu plin de mistere și fenomene captivante.

Naghiţă Varvara,
corespondent la Centrul de presă al liceului
Dumnezeu a suflat o colindă în corn...

go to FOTO GALLERY


Peste arborii ninşi, peste case cu horn
Dumnezeu a suflat o colindă în corn,
Doar în negru şi alb, într-un vifor tăcut,
Urcă turle întregi din trecut în trecut
Şi-un desen absolut dă luminii fiori,
Cînd se lasă şi el retuşat de ninsori...

... anume aşa se putea defini atmosfera ce domina în ziua de marţi, 18 decembrie 2012, în sala de festivităţi a Liceului „Gaudeamus”, unde s-au adunat cei care ţin la tradiţie: aici au răsunat vechile şi noile colinde ale neamului.

Ceată după ceată s-au perindat colindătorii, un colind mai frumos decît altul umplea sala şi se aciua în sufletele ascultătorilor. Unele colinde au fost cîntate chiar de toată sala. Deosebi de frumoase au fost cetele de colindători din clasa 12 lm2, 10 real, 12 lm1. A încîntat auzul interpretarea „bardului” liceal Mihai Bargan. Nostimi şi sinceri au fost cei din clasele a 6-a, care împreună cu diriginţii lor au pregătit colage din colinde şi urături frumoase.

Să vă fie de bine, dragi colindători şi multstimate gazde! La anul şi la mulţi ani!
Colaborare cu ISE

go to FOTO GALLERY


O lumînare nu pierde nimic din lumina ei atunci cînd aprinde o altă lumînare... Anume aşa s-ar putea reprezenta metaforic activitatea membrilor catedrei de Limbă şi Comunicare din Liceul „Gaudeamus”, care de mai mulţi ani colaborează cu Instititul de Ştiinţe ale Educaţiei, catedra de limbă română, condusă de d-a Ş. Isac.

Iată şi acest în decembrie al lui 2012 în liceu au fost organizate mai multe activităţi pentru schimb de experienţă dintre profesorii liceului şi ascultătorii cursurilor de perfecţionare continuă de la IŞE.

Lecţii demonstrative au făcut toţi membrii catedrei de limbă şi comunicare:

 • Diana Mămăligă şi elevii clasei 10 lm au lucrat minuţios la textul poetic al lui Aureliu Busuioc „Ce simplu ar fi de nu te-aş iubi...”
 • Elena Orhei şi elevii din clasa a 6 ec1 au făcut un frumos atelier de lectură
 • Angela Apreutesei şi elevii din clasa a 9-a au făcut o totaliazare la tema „Omul. Cum poate el fi? ”
 • Alexandra Tănase şi elevii din clasa 12 lm1 i-au frapat pe cei prezenţi cu profundele versuri ale lui Aureliu Busuioc, prezentînd volumul „Punct”
 • Natalia Cimpac cu elevii din clasa 11 ec au făcut o lecţie de aplicare a cunoştinţelor la unitatea „Clasicismul”
 • Tatiana Ponomari a facut un traning metodico-practic la proiectarea pe unităţi şi evaluarea competenţelor elevilor.

Înaltul grad de măiestrie a fiecărui profesor în activităţile desfăşurate a fost menţionat de către toţi cei peste 50 de oaspeţi care au asistat la oredemonstrative şi la activitatea metodică. Profesionalismul, bunăvoinţa, deschidrea spre colaborare şi numaidecît competenţele pedagogice de înalt nivel au fost demonstrate de fiecare din cei care au stat la catedră şi au ghidat activităţile. E considerabil şi aportul elevilor liceului: pregătiţi de ore, cu lecturi, activism maxim, educaţi şi competenţi – iată ce au remarcat asistenţii la ore. Bravo tuturor! Adînci plecăciuni pentru muncă plină de abnegaţie a profesorilor şi cuvinte de laudă elevilor. Să ducem cu cinste slava liceului „Gaudeamus”!

Colegiul de redacţie
Citius! Altius! Fortius!
“Starturi vesele” în cadrul
Proiectului companiilor şcolare antreprenoriale 2012

go to FOTO GALLERY


“Gaudeamus”-ul îi iubeşte deosebit de mult pe elevii din clasele a 6-a, de aceea pentru ei atenţie deosebită! I-am văzut foarte bucuroşi şi energici şi în cadrul jocului „Starturi vesele”, organizat în cadrul proiectului economic de elevii clasei a 10-a real 2, dirigintă Maria Cîrnaţ.

Echipele au fost făcute printr-un mixaj arbitrar şi acest lucru a făcut ca într-o echipă să fie alături elevii din toate clasele de-a şasea. Cea mai mare surpriză pentru toţi, inclusiv pentru membrii echipelor, au fost căpitanii – 3 profesoare ale liceului care au participat alături de elevi la compteţii: Maria Cîrnaţ, profesoară de matematică, Diana Mămăligă, profesoară de limbă şi literatură română şi Marina Şendrea, profesoară de educaţe fizică.

La semnalul arbitrului – Sergiu Busuioc din 12lm2 – jocul a demarat cu proba transmiterea mingii, care, de altfel, a fost atributul principal al întregului joc.

Juriul format din elevii clasei a 10-a real2 a urmărit cu atenţie demersul competiţiilor şi la final şi-a spus verdictul. Cîştigători au fot declaraţi cei din echipa Dianei Mămăligă. Bucuria a fost mare şi a mai fost înduclcită de cadourile de la organizatori: dulciuri şi ciocolate.

Pe lîngă faptul că elevii s-au energizat de la jocurile mobile, lăudabil e că s-au acumulat mijloace băneşti pentru a–i ajuta pe cei mai trişti ca noi. Aceste sînt donaţiile din partea clasei 10 real2 şi suma acumulată de la realizarea biletelor de intrare la competiţii.

Felicitări tuturor participanţilor şi organizatorilor!

Colegiul redacţional
Simte ritmul trecutului

go to FOTO GALLERY


Credeţi că adolescenţii contemporani sînt nişte snobi care admiră numai ce-i în vogă azi? Vin să vă contrazic: ei studiază şi tardiţiile neamului, şi sînt tentaţi să cunoască cum au fost în tinereţe părinţii săi, şi doresc să le ajute celor care sînt mai trişti ca ei. Anume acestea au fost scopurile activităţii organizate de elevii din clasa 11 lm, ghidaţi de diriginta lor Natalia Cimpac. În sala de festivităţi a Liceului “Gaudeamus”, după ore, la 14 decembrie a fost organizată Retro Party, graţie străduinţelor acestor elevi.

Atmosfera anilor 60-80 era creată de mai multe detalii: plăcile de vinil, semiîntunericul discotecilor din acei ani, globuleţele făcute din fragmente de oglinzi, în care licăreau luminiţele multicolore, în tactul muzicii.

În sală tinerii de azi, elevii din clasele de liceu, doar că purtau haine sau detalii de îmbrăcăminte din epoca corespunzătoare: pentru ei anii 60-80 ai secolului XX sînt deja istorie. Numele interpreţilor Elvis Presley, Modern Talking, Led Zeppelin,   Rolling Stones, Beatles, Ozzy Osbourne, Bon Jovi , ABBA, QUEEN , Air Supply sînt undeva în ceaţa vremii.

S-au simţit bine toţi: şi organizatorii – pentru că i-au putut impresiona pe cei care au bineviot să vină la party, şi oaspeţii. Au fost toţi o familie şi graţie distracţiilor organizate: concursul pentru cel mai stilat costum de epocă (aici s-au evidenţiat Badiuc Valeria,clasa 11lm şi Nichifor Sergiu, cl.11real) şi concursul pentru cei mai buni interpreţi ai dansurilor de epocă (cîştigători au fost numiţi Radu Canţîr, absolvent din 2011 şi Baciu Daniela, cl.11 lm). Norocul la tombolă a fost de partea domnişoarei Cristina Arseni, clasa 11 lm.

Activitatea s-a desfăşurat mulţumită competenţei moderatorilor Nata-Patricia Cristea şi Cristian Straistă, elevi din clasa 11lm şi insistenţei DJ-lui Munteanu Dragoş, 11lm, care a întocmit playlist pentru Retro Party. Cireaşa de pe tort e că în urma acestei distracţii s-a acumulat şi o sumă de donaţii bunicică pentru proiectul economic – peste 350 de lei! Bani care vor fi transmişi la orfelinatele din municipiu. E un lucru demn de laudă!
Concursului la informatică şi fizică „TINERE TALENTE”

go to FOTO GALLERY


La 07.12.2012 în incinta Liceului Teoretic “Gaudeamus” s-a desfăşurat un concurs în cadrul căruia cele 3 echipe particpante şi-au demonstrat cunoştinţele şi abilităţile în domeniul informaticii şi fizicii, au dat dovadă de artistism şi ingeniozitate.

Animatorii concursului Diana Rudi şi Alexandru Pavlov, elevi din clasa 12 rela2, sub conducerea profesoarei Laura Dicusar, la iniţiativa căreai tocmai s-a şi desfăşurat concursul, au avut grijă ca cei din sală şi membrii echipelor să se simtă confortabil şi interesat pe parcursul competiţiei. Un scenariu bine gîndit, cu mai multe concursuri: prezentarea echipelor, “Pantomima”, “Întrebări încrucişate la informatică şi fizică”, “Doctorul “Electronic”, “Ştiţi voi oare?”, “Experiment la fizică” şi în final concursul poetic „Odă Informaticii” i-a ţinut tensionaţi pe tot parcursul activităţii pe toţi. Pauze interesante pentru spectatori: întrebări-blitz, interpertare de cîntece (Mihai Bargan, Mihai Goncear, elevi din clasele a 10-a, susţinătorii echipei de la LT „Gaudeamus”), un dans energic interpretat de susţinătorii echipei de la LT „V.Alecsandri”.

Au participat echipele din Liceul Teoretic “Gaudeamus”, Liceul Teoretic “Mircea Eliade” şi Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri”, împreună cu profesorii săi: Laura Dicusar, profesor de informatică, LT”Gaudeamus; Chiriac Sergiu, director adjunct, prof. de fizică, LT”Gaudeamus”, Tonu Viorica, prof. de fizică, LT”Gaudeamus”, Anton Ghenadie, prof. de informatică, LT”M.Eliade”, Vanovschi Vera, prof. de informatică, LT”V.Alecsandri”.

Liceenii au demonstart aptitudini de aplicare a cunoştinţelor din domenii: informatică, fizică şi limba română, bazîndu-se pe principiul interdisciplinarităţii, capacităţile de analiză şi gîndire creativă şi aptitudini de comunicare eficientă şi spiritul de lucru în echipă.

Desigur, dacă a fost anunţat că e concurs, şi a fost şi un juriu competent, au fost anunţate şi rezultatele!

 • Locul III - Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri”
 • Locul II - Liceul Teoretic român-englez “Mircea Eliade”
 • Locul I - Liceul Teoretic “Gaudeamus”.

Felicitări membrilor echipei Dinu Purice, cl.11fm, Andronovici Alexandru, cl. 12bc, Isacov Iulia, cl.12real2, Teleşco Cristian, cl.11fm, Ungureanu Cornelui, cl.11fm şi Maţievschi Anton , cl.12 real2!

Responsabilă de ediţie T.Ponomari
Numai prin lectura putem patrunde in universul cunoasterii.

go to FOTO GALLERY


Cartile sunt cei mai tacuti si constanti prieteni; sunt cei mai accesibili si intelepti consilieri si cei mai rabdatori profesori. O carte adevărată nu este una pe care o citim, ci una care ne citeşte. Când citim o carte, punem amprente de timp pe sufletul nostru! – nu încetează să le spună discipolilor săi profesoara Alexandra Tănase zi de zi şi an de an. Şi mare e bucuria atunci cînd, după mai multă trudă a fiecărui elev din clasă şi a neobositei profesoare, uşile sălii de clasă 104 se deschid pentru toţi doritorii care vor să facă cunoştinţă cu o nouă carte, prezentată de elevii unei clase.

În acest an în lista cărţilor citite de elevii doamnei Alexandra Tănase sînt:

 • clasa a XII-a lm2 - volumul de versuri „Balade vesele şi triste” de G.Topîrceanu
 • clasa a IX-a - volumul de versuri „Punctul de reper” de P.Cărare
 • clasa a XII-a lm1- volumul de versuri „Punct” de A.Busuioc
 • clasa a VI-a ec2- volumul de versuri „Recitirea proverbelor” de V.Romanciuc.

Bucuria se face dublă cînd o împărtăşeşti cu cineva. Tocmai acest lucru s-a şi îmtîmplat la lecţia din clasa a 9-a, la care am asitat eu împreună cu doi părinţi ai elevilor din clasă şi cu oaspeţii de la Liceul „Vasile Alecsandri”: profesoara Silvia Strătilă şi eleva din clasa a 12-a Cristina R.

Volumul de versuri „Punctul de reper” de P.Cărare a fost foarte reuşit prezentat de elevi. S-a simţit cu cîtă dragoste au făcut aceşti elevi lecturile şi cîtă emoţie au pus în cele spuse la ore. Valeria Bostan, Valeria Danilov, Natalia Stati, Alexandrina Cenuşă, Jura Mihaela au venit cu recitaluri foarte emoţionante, dar şi cu unele concluziile convingătoare pe care le-au făcut pe marginea lecturii acestui volum.

Nu a lipsit umorul atît de caracteristic autorului, pentru că epigramele dumnealui au fost bine înţelese şi descifrate pe măsura posibilităţilor de elevi. Fragmentul înscenat de Cătălin Roşca şi Alexandrina Cenuşă ne-a convins de actualitate creaţiei lui Petru Cărare.

Finalul lecţie a fost marcat prin ferma convingere a elevilor că de azi înainte ei au un punct de reper pentru a schimba lumea spre mai bine. O vor porni de la lucruri mici: vor citi, să cunoască mai multe şi, ghidaţi de energica lor profesoară, numaidecît vor deveni oameni inteligenţi.

T.Ponomari
Ziua Naţională a României.

go to FOTO GALLERY


Unirea de la 1 decembrie1918 reprezintă evenimentul principal al istoriei României și totodată realizarea unui deziderat al locuitorilor granițelor vechii Dacii, unirea Transilvaniei cu România. Ziua de 1 decembrie a devenit după evenimentele din decembrie 1989 Ziua Naţională a României.

Tragem puternic - cu o oarecare mândrie - aer în piept, şi realizăm că e ziua când ne simţim cei mai români, cînd ne iubim patria ca în nicio altă zi. Marea Unire din 1918 rămîne pagina cea mai sublimă a istoriei româneşti. Măreţia ei stă în faptul că desăvîrşirea unităţii naţionale ne e opera a nici unui om politic, a nici unui guvern, a nici unui partid; este fapta istorică a întregii naţiuni române, realizată într-un elan ţîşnit cu putere din străfundurile conştiinţei unităţii neamului, un elan controlat de fruntaşii politici, pentru a-l călăuzi cu inteligenţă politică
Promovare prin dezbateri.

go to FOTO GALLERY


Cu mult interes s-ai implicat elevii de la Liceul Teoretic „Gaudeamus” în activitatea clubului pe interese „Dezbateri-Gaudeamus”. Pe parcursul semestrului I sau implicat mulţi elevi, cei mai activi fiind din clasele a VI-a, X-a, XII-a, coordonaţi de mentorii Pavel Cerbuşca şi Eudochia Hamuraru.

Elevii au fost familiarizaţi cu structura formatelor de dezbateri, în special formatul „Karl Popper” şi „World school”. Moţiunile care au fost puse în dezbateri sunt destul de intrigante pentru elevi: „Voluntariatul este un mit”, „Fetelor le este mai greu”, „Copii ar trebui vaccinaţi contra Internetului”, „Telefoanele mobile ar trebui interzise copiilor”.

Alături de pregătirile de dezbateri, care se desfăşoară în cadrul cercului, elevii prezintă runde de discuţii dirijate în cadrul activităţilor publice, lecţiilor de Educaţie civică şi Limbă engleză. De asemenea elevii participă activ în cadrul manifestărilor organizate în comunitate, precum „Decada Drepturilor Copilului”, organizată la Liceul „V. Alecsandri”, Forumuri cognitive, organizate la Liceul AŞM, întâlniri cu membrii ONG, activităţi de voluntariat, mese rotunde cu studenţi – absolvenţi ai liceului, dezbateri pe reţelele de socializare din Internet etc.

Considerăm dezbaterile un joc intelectual, o antrenare a minţii pentru a structura eficient un caz afirmativ sau negativ; găsirea ariilor de conflict; prezentarea unui mesaj în faţa unui public; respectarea Codului etic etc.

Secriru Natalia, cl. X real.
Domnişoarele din “Gaudeamus” au dansat
în studioul televiziunii din România

go to FOTO GALLERY


Noua ni s-a oferit oportunitatea să ne distrăm. Să ne plimbăm pe străzile Bucureştiului şi să fredonăm piesele preferate. Să alergăm prin frunzele din parcurile de acolo, să ne-ngheţe năsucurile. Să ne-ncălzim cu o cană de ceai în hotel, să ne simţim bine, să trăm o atmosferă atît de familiară între citeva collective de dans care se cunosc atît de puţin, să zîmbim copiilor români pe care i-am întîlnit. Nouă ni s-a oferit posibilitatea de a ne odihni. Nouă ni s-a oferit posibilitatea de a ne îndeplini visul, şi anume să dansăm pe scena unui studiou de televiziune din România!

Noi, cei din colectivul “Versia”, din Liceul Teoretic “Gaudeamus”, precum şi alte colective de dansuri din Chişinău, am primit invitaţie la emisiunea “Galele OTV”, în Bucureşti. Este o emisiune de promovare a tinerelor talente. Am acceptat invitaţia. Din liceul nostru au participat Bodrug Olga, Ganea Alexandra, Stati Natalia, Cîşlaru Diana, Guţu Mihaela, Stiopchin Daria şi Pisari Larisa.

Am pregătit un dans şi în data de 22 noiembrie, seara, am pornit în călătorie. Am ajuns dimineaţa şi ziua de vineri am petrecut-o odihnindu-ne, plimbîndu-ne prin oraş, distrîndu-ne, vizitînd diferite locuri interesante. Sîmbătă, 24 noiembrie, am mers la platoul de filmare în studioul de televiziune. Am repetat dansul, am avut emoţii, speram ca totul sa fie bine, am dansat puţin în scena studiolui pentru a înţelege încotro sunt îndreptate camerele şi încotro trebuie să privim. Cînd a sosit momentul, am ieşit toate pe scena. “Dansam parcă din instinct, fără a mă gîndi ce mişcare urmează” au afirmat Diana Cîşlaru şi Ganea Alexandra după ce au ieşit din scenă. Am finisat dansul şi-am plecat din scenă triumfătoare, aplaudîndu-ne noi înşine c-am reuşit. Au mai urmat cîteva numere, după care am făcut poze cu toţii. A fost o experienţă foarte importantă pentru fiecare din noi şi o oportunitate pe care nu o poate avea oricine.

Cel mai important e că am avut încredere în noi, am crezut că o să reuşim, am fost optimiste, chiar şi atunci cînd nu reuşeam să memorizăm mişcările. Am fost unite şi am reuşit! Am putut să ne afirmăm şi să zîmbim în camerele televiziunii şi ne-au văzut spectatorii din România! Pentru aceasta îi mulţumim coreografei noastre, Inga Sîrbu, care a avut răbdarea şi timpul pentru a ne pregăti şi a ne arăta cum trebuie să ne afirmăm.

Guţu Mihaela, 10lm, membră a colegiului de redacţie
Alegerilor Liceale din 22 noiembrie, 2012

Republica „Gaudeamus” a ales noul senat. E un eveniment de importanţă pentru instituţie, pentru că de cei care vor fi în frunte depind alegerea cursului, succesele şi insuccese noastre.

E minunat că în timpul studiilor în liceu elevii au posibilitatea de a simula anumite activităţi pe care le vor trăi cu adevărat mai tîrziu în viaţă. Mai cu seamă aceasta se referă la executarea dreptului de a alege şi de a fi ales – unul din drepturile esenţiale ale statului democratic.

După desfăşurarea unei ample campanii electorale – cu postere veritabile, flaere electorale, după conferinţa de presă, la care viitorii membri ai senatului şi-au prezenta programele de acţiune, au urmat alegerile. Au fost respectate toate rigorile unei astfel de proceduri şi în final avem componenţa Senatului Liceului Teoretic “Gaudeamus”.

Preşedinte al Senatului L.T.”Gaudeamus”
Muntean Lilian, XI ec
Vicepreşedinte al Senatului L.T.”Gaudeamus”
Cobîlca Patricia, X lm
Membrii Senatului:
Baltag Anatol, XI ec
Cristea Nata-Patricia, XI lm
Bargan Mihai, X lm
Moraru Victor, X lm
Guţu Mihaela, X lm
Cîşlaru Diana, X lm
Ciumac Alina, X lm
Goncear Mihai, Xreal1
ŢurcanuAlisa, Xreal1
Fotachi Elena, Xreal1
Cotelea Valeria, Xreal1

Felicitări, stimaţi colegi! Noi aşteptăm acţiunile voastre! Puteţi miza pe susţinerea noastră!

Colegiul de readcţie
Concursul de fizică "Mihai Marinciuc"

go to FOTO GALLERY


În această toamnă se împlineşte un an de cînd a plecat din viaţă Mihai Marinciuc. Un profesor emerit de fizică, cunoscut pentru mulţi profesori şi elevi din Moldova. Aportul său în domeniul pedagogiei, fizicii este enorm şi va rămîne în permanenţă prezent prin manualele pe care ni le-a lăsat.

În memoria lui Mihai Marinciuc s-a desfăşurat cea de-a II ediţie a concursului de fizică ce-i poartă numele. Ideea de desfăşurarea a acestei activităţi competitive a parvenit în anul trecut de la grupul de iniţiativă din Liceul „Nicolae Iorga”, de la cei care au fost ei înşişi discipolii profesorului Marinciuc.

În perioada 23-25 noiembroe 2012 şi-a desfăşurat lucrările aacest concurs. De data aceasta gazdă a fost Liceul „Orizont”.

Elevii din „Gaudeamus”, echipa antrenată de Valeriu Burleai de asemenea au participat la concurs. Au venit cu locul III! Bravo! Din cei peste 350 de participanţi în clasament individual liceenii noştri au toţi locuri premiante. Felicitări pentru:

Purice Dinu clasa 1fm1 Aur
Şendrea Egor clasa 6 ec1 Argint
Djurii Ecaterina clasa 6 lm Bronz
Ciobanu Daniel clasa 11 fm Bronz

Felicitări pentru Valeriu Burleai antrenorul echipei „Gaudeamus”!

Colegiul de redacţie
Balului Bobocilor 2012

go to FOTO GALLERY


Reportaj de la Balul Bobocilor 2012 Dat fiind faptul că în Liceul Teoretic „Gaudeamus” s-au mai format încă trei clase de a 10-a, administraţia liceului a creat condiţii pentru cei nou-veniţi să se afirme, să se prezinte, şi să se distreze, desigur.

La 09. 11. 2012, după Iniţierea în liceeni, a avut loc „Balul Bobocilor”, la care au participat cîteva perechi din fiecare clasa de a 10-a, evoluînd în mai multe probe. Au participat patru perechi: Gorea Rodion şi Dolinschi Irina – 10 real1, Pîntea Veaceslav şi Ciumac Alina – 10 lm , Putin Cristian şi Timotin Sorina – 10 real2, Terliţa Dumitru şi Cîşlaru Diana – 10 lm. Eu îi invidiez pentru curaj!

Concursul a constat din patru probe. Prima proba a fost prezentarea fiecărei perechi. Sarcina lor a fost să-şi aleagă un costum pentru a defila pe scena în timp ce prezentatorii au vorbit despre fiecare din participanţi, despre pasiunile lor, zodia acestora, preferinţele.

A doua proba - „Costumul extravagant” - a necesitat ingeniozitate din partea celor care au ieşit la defilare: costumul extravagant reprezintă un costum neobiş-nuit, ceva interesant, ceva ce nu poţi vedea zilnic şi fiecare pereche a reuşit să vină la probă cu surprize frumoase: rochii din flori, pantofi alb-negru, cravate stilate şi unicale.

A urmat „Concursul de inteligenţă” în cadrul căruia au fost lansate 15 fragmente de melodii şi participanţii trebuia să scrie denumirile pieselor sau filmele unde piesele au fost interpretate.

Momentul culminat a fost „Tema pentru acasă”, deoarece aici fiecare pereche trebuia să pregătească ceva împreună cu alţi colegi de clasă. A fost cea mai interesantă proba, pentru că s-au observat punctele forte ale fiecărei perechi, artistismul, ingeniozitatea, originalitatea şi simplitatea. Au fost prezentate două dansuri şi două scenete, fiecare pereche a rămas fidelă stilului său şi au fost toţi foarte diferiţi.

Deşi cîştigătoare a fost anunţată doar o pereche: Putin Cristian şi Timotin Sorina – 10 real2, toţi s-au simţit cîştigători, pentru că au avut curajul să participe, să se pregăteasca, să fie ingenioşi şi originali, să zîmbească pe scenă - în ciuda tuturor emoţiilor, să-şi menţină lacrimile. Cred că fiecare din ei va păstra în suflet această seară ca una din cele mai frumoase şi interesante seri din viaţa sa, dat fiind faptul că a fost prima seara în care a putut să se afirme cu adevărat în cadrul acestui liceu. Şi sînt convinsă că în urma acestui Bal al Bobocilor fiecare din ei a învăţat ceva important pentru sine.

Toţi participanţii mulţumesc organizatorului, d-ei Diana Mămăligă, pentru că le-a dăruit o seară de neuitat.

Aşadar felicitări: Miss Bobocica 2012 Timotin Sorina! Mister Boboc 2012 Putin Cristian!

Guţu Mihaela, clasa 10lm

Interviu în pauza mare (o cafea cu d-a Diana Mămăligă, moderatorul Balului Bobocilor 2012)

R.Liceul «Gaudeamus» îşi respectă tradiţiile cu sfinţenie. Cunoaştem că una din tradiţii a fost iniţiată de dvs, chiar putem să vă felicităm, dat fiind faptul că are un mic jubileu – 10 ani de cînd se fac la liceu Balurile bobocilor! Felicitări! Şi acum, vă rog, unele impresii vs de Balul Bobocilor 2012.

Prin ce s-a deosebit ediţia 2012 de alte ediţii?

D.M. Mi s-a părut că doar prin durată, e explicabil faptul: mai puţine perechi. Dar şi prin public, care a fost mult mai puţin numeros decît în alţi ani. Cu regret...

R. Care au fost cele mai dificile momente pentru dvs ca organizator al activităţii?

D.M. Să găsesc ziua în care-s diponibili toţi participanţii să vină la repetiţie! Paşii scenici – bataie mare de cap!!! Temele de acasă - ... criză de inspiraţie! Şi... plînsul de după Balul Bobocilor... ca în orice competiţii sînt lideri şi outsideri.

R. Cine v-a ajutat?

D.M. Colectivele de clasa, care au fost foarte unite, bravo lor! ...şi diriginţii, la fel de buni ca şi elevii!

R. Sînteţi satisfăcută de rezultate?

D.M. Sînt natură subiectivă şi de fapt niciodată, la nici un bal, nu am fost de acord cu deciziile juriuluii, mai ales că, de data aceasta, am fost şi dirigintă.

R. Am auzit de la dvs de mai multe ori declaraţia că nu mai faceţi baluri. Azi ce ziceţi?

D.M. Eu am auzit de multe ori de la alţi oameni că nu mai merg la film, că nu se mai balotează în alegeri, că pleacă la pensie... Lucrurile însă perpetuează... de ce aş fi eu o excepţie? Mai ales că pînă la alegerile următoare şi pînă la pensie parcă mai am...

R. Vă mulţumesc pentru sinceritate şi deschidere.

Discuţia a fost susţinută de T.Ponomari,
conducătorul Centrului de presă
Iniţierea în liceeni

go to FOTO GALLERY


Ce poate fi mai frumos decît şansa de a fi liceean, de a-ţi petrece adolescenţa la liceu, acolo, unde te formezi ca personalitate, unde îţi faci prieteni devotaţi sau, poate acolo, unde ai parte de micile plăceri ale primei iubiri? Sunt nişte emoţii de nedescris pe care, cu siguranţă ni le vom aminti cîndva cu entuziasm.

Iată că la data de 8 noiembrie 2012, a avut loc “Iniţierea in liceeni” pentru cei care de abia au păşit pragul „Republicii Gaudeamus”. Este vorba despre cele 3 clase: a 10-a lm, a 10-a real 1 şi a 10-a real 2.

Festivitatea, deschisă solemn de către prezentatorii din clasa 12lm2: Alina Scutaru şi Ştefan Creţu. Apoi a urmat prezentarea claselor, constituită din comentarea emblemei, deviza clasei şi un număr artistic cu participarea tuturor elevilor.

În urma tragerii la sorţ, primii care au ieşit pe scenă au fost umaniştii, cei din clasa a 10-a lm. Ei au relatat cîte ceva despre simbolul ales de clasă: panglicile albastre şi albe purtate în cele mai inedite moduri. De asemenea, ne-au încîntat cu legendara piesă “It`s my life”, de Bon Jovi.

Mai apoi, în scenă şi-au făcut apariţia elevii din clasa a 10-a real 1, care au optat pentru un re-mix, interpretat în limba română.

După prezentarea celor din 10 real 1, în scenă au apărut economiştii, cei care nu au ezitat să includă în sceneta lor cîteva momente amuzante, ce au incitat publicul.

Momentul culminant al sărbătorii a fost depunerea jurămîntului, însoţit de imnul liceului şi prezentearea Codului Etic al Liceeanului.

Pe parcusul festivităţii, celor „mai nouţi” liceeni li s-au adresat cîteva întrebări din istoria liceului “Gaudeamus”: anul în care a fost fondata instituţia, simbolul acesteia, cine a fost primul director. Totuşi, chiar dacă răspunsurile celor dintr-a 10-a au fost singulare şi răzleţite, informaţia a fost auzită de toţi.

La sfîrşit, clasele au primit în dar cîte un album, care va include fotografii cu cele mai frumoase clipe petrecute în anii de liceu, pentru ca amintirea despre Alma Mater să rămîna veşnică!

Deci, dragi liceeni, mult succes în continuare!

Cobîlca Patricia, cl. a 10-a lm,
membră a Colegiului de redacţie
Maraton ecologic 2012.

go to FOTO GALLERY


Tradiţiile unei instituţii de învăţămînt trăiesc atît timp cît sînt susţinute de profesori şi elevi. La „Gaudeamus” maratonul ecologic a prins viţe bune, deoarece e o activitate care place tuturor! Dacă priviţi cu atenţie feţele celor ce se implică în maraton, nu vedeţi nepăsare. Le pasă de starea sanitară a terenurilor adiacente, le pasă de starea ecologică a propriilor suflete, le pasă de buna dispoziţie pe care o menţin în colectivul său şi în relaţii cu colegii din liceu.

Sub conducerea moderatorilor Viorica Noroc, profesoară de biologie, conducătoarea Centrului Ecologic şi Marina Şendrea, profesoară de educaţia fizică, conducător al Centrului de educaţie fizică şi sport a fost organizat şi desfăşurat Maratonul Ecologic 2012. Au participat toţi elevii din clasele nou-formate 10 real1, 10 real 2, 10 lm şi clasa a 9-a şi , ca organizatori, grupuri de elevi din clasele 11 ec şi 11 fm.

O zi cu soare, cu multă lumină şi plină de aurul toamnei, la care s-au mai adăugat zeci de voci ale liceenilor şi culorile pestriţe ale hainelor lor...

Mai întîi – lucrul sfînt – curăţenia în jurul liceului, apoi sădirea copacilor – era tocmai şi ocazia: oraşul anunţase acţiunea „Un pom pentru oraşul meu”. În viu inters a provocat competiţiile de pe traseul cu staţiile Lingvistică, Crocodil, Ecologică, Sanitară, Sportivă, Muzicală şi Logică.

Staţiile de pe traseul pe care l-au parcurs elevii au fost interesante, hazlii şi ... uneori cam dificile! Au pus mulţi creieraşi în mişcare! Cei mai rapizi au fost elevii din clasa a 9-a. Dar nimeni nu a rămas fără menţiuni, care au fost oferite de moderatori.

O avalanşă de emoţii au stîrnit şi competiţiile diriginţilor, care deşi au ratat şansa să aducă mai multe puncte echipelor sale, au făcut încercarea să arunce mingile în ţintă!

Finalul a fost dulce! La direct – sacoşele cu bomboane au fost împărţite tuturor de către directorul adjunct Vitalie Andoni. Bravo tuturor! Să mai facem lucruri utile şi interesante!

Colegiul de redacţie
Reportaj “întărziat”

Halloween-ul este o sărbătoare şi cu ocazia acestei sărbători, copiii se deghizează în vrăjitori, mumii sau alte personaje, colindînd casele din împrejurime şi cerînd bomboane. În unele ţări, Halloween-ul este serbat prin parade sau carnavaluri. De obicei, se serbează în data de 31 octombrie, însă în unele ţări diferă data.

Dat fiind faptul că în Republica Moldova nu se sărbătoreşte aşa ceva, şi dat fiind faptul că în data de 31 octombrie elevii sunt deja în vacanţă, noi, cei din Liceul Teoretic „Gaudeamus”, am decis să ne deghizăm şi să ne distrăm vineri, 26 octombrie, pentru că este o activitate destul de interesantă pentru tineretul de astăzi. Am început pregatirile cu o săptămînă înainte. Am fost împărţiţi în grupe: cei ce se vor ocupa de decoratii, de muzica, aparatura, concursuri, pictarea pe fata a celor ce nu erau deghizaţi. De dimineaţă toţi s-au deghizat în vrăjitoare, vampiri, pisici, vulpi şi alte personaje destul de interesante.

La recreaţii s-au organizat concursuri pentru copiii din clasele mai mici, în cadrul cărora copiii s-au simţit foarte bine. De asemenea, la recreaţii a cîntat muzică corespunzătoare evenimentului. Se simţea o atmosferă de sărbătoare, şi anume de Halloween, deoarece te plimbai uneori pe coridoare şi cineva, care era machiat şi deghizat şi nici nu puteai să-ţi dai seama cine e, venea în faţa ta pe neaşteptate şi te speria.

La ora 17 s-a început petrecerea pentru elevii claselor mai mari. Sala a fost decorata cu „bostani”, sau, mai bine zis, cu chestii ce păreau a fi nişte bostani de Halloween. Pereţii au fost decoraţi cu cranii, lilieci şi păianjeni.

Petrecerea a început cu un dans al vrăjitoarelor, care a fost pregătit de grupa de dansuri din liceu. Au fost 14 vrăjitoare în adevăratul sens al cuvîntului! Cu mături în mînă, cu machiaj adecvat, cu pălării în cap, fuste lungi etc. După care muzica a fost lansată la maxim şi s-a început distracţia. În timp ce dansam, cineva mi-a strigat la ureche: „E cea mai frumoasă şi interesantă petrecere din viata mea”.

Dacă la recreaţii au fost concursuri pentru cei mai mici, de ce în timpul petrecerii să nu se distreze şi cei mai mari cu nişte întreceri? A fost anunţat concursul, au participat 4 persoane, care mai apoi au susţinut că a fost interesant. Distracţia la maxim şi dansurile au continuat pînă la ora 19.

În drum spre casă am discutat despre ceea ce a fost în seara dată. Cîţiva au susţinut că ar fi trebuit să fie cît mai multă muzică de genuri diferite. Dar cu toate acestea, toţi cei cu care am discutat, au afirmat că s-au simţit foarte bine şi a fost una din cele mai frumoase sărbători de Halloween. S-au făcut fotografii şi clipuri video şi ştiu că această seara n-o să fie uitată de noi.

Guţu Mihaela, clasa 10lm
Halloween

go to FOTO GALLERY


Iată că tradiționalul Halloween a vizitat în sfîrșit și Liceul Gaudeamus. Anul acesta, grupul de inițiativă Voluntariat Gaudeamus sub îndrumarea D-nei Diana Mămăligă și cu susținerea administrației liceului, au hotărît să facă o petrecere în stil Halloween.

De cînd sunt eu în acest liceu, nu prea țin minte să se mai organizat un astfel de eveniment, care, conform unor păreri, nu este patriotic,este în exclusivitate pentru elevi... Cred că începem să progresăm la capitolul distracții pentru liceeni.

De fapt, acest eveniment a început vineri dimineața și a continuat pe parcursul întegii zile. Organizatorii au s-au gîndit că nu doar elevii claselor mari trebuie să aibă parte de distracții, dar și copiii din clasele a 6-a. De aceea, Halloweenul a decurs in 2 etape: prima etapă a inclus muzică în holul liceului și concursuri desfăşurat la pauza mare, cu implicarea celor din clasele a 6-a, pentru cel mai bun costum. A doua etapă e inclus deja petrecerea pentru elevii claselor superioare, care au venit pregătiți de acasă cu costume improvizate și măști desenate pe fețe. Am fost chiar plăcut surprinsă cînd am văzut cît de receptivi și entuziasmați s-au arătat boboceii din clasele a 10-a! Ei au fost și cei mai activi organizatori. Pentru decorarea sălii s-au confecționat lilieci din hîrtie, s-au improviyat dovleci-borcane ca să arate fețe înspăimîntătoare, s-au găsit şi voluntari care s-au oferit să aplice măști de vopsea pe fețele celor care nu au venit costumați. O întreagă echipă a muncit la redarea spiritului de Halloween. Însă cel mai plăcut e să vezi cum munca ta este răsplătită de voia bună a celor veniți. Primești o imensă plăcere atunci cînd vezi cum elevii se distrează, cum toate aceste personaje parcă ieșite din lumea spiretelor dansează, participă la jocuri, intră în pielea personajelor lor alături de tine!

Iată cîteva păreri pe care le-am cules de la participanți și organizatori : Sergiu Busuioc - șef voluntari „Am lucrat ca o echipă, toți și-au făcut lucrul foarte bine, sunteți cu toții super! Vă mulțumesc”. Valerica Cotelea „A fost super!”, Anatolie Baltag „La nivel de liceu, a fost foarte super”. Olga Guțan „Multumesc celor care au organizat așa o ptrecere grozavă, indubitabil, totul a fost fain”.

Eu la fel mă alătur tuturor părerilor de bine spune de colegii mei și sper că aceasta nu este ultima petrecere pe care o vom organiza la nivel de liceu. Nu trebuie să știm doar a învăța, dar și a ne distra, cîteodată.

Zubcu Veronica Cl.12 bch.
Membra colegiului de redacţie
Frumoasa călătorie a urşilor panda povestită de un saxofonist care avea o iubită la Frankfurt

În distribuţie:
El – Nicu Ţurcanu
Ea – Daniela Burlaca

Un delir... O bucurie fără margini... O abandonare de sine, care depăşeşte orice aşteptare, orice idee cinică sau neconcepută despre iubire... Dorinţa de a se contopi şi de a dispărea în iubire, la proporţii absolute ale dizolvării în neant... Urşii Panda... un spectacol de atmosferă şi relaxare... Uneori e preferabil să laşi lucrurile neexplicate...
Trebuie să vedeţi... neapărat.

T.Ponomari, responsabilă de Centrul de Presă

Cei care au fost la premieră (ajunşi la aceasta un pic de voie, dar şi de nevoie) sînt elevii din clasa 12 real 2. Opiniile lor despre spectacol urmează (practic fără redactare, adică în varianta de autor):

„Aşa un spectacol în ziua de azi e uimitor. Trezeşte sentimente reale de dragoste.Actorii au transmis emoţiile sale sălii, au avut un joc frumos.Eu aş merge la fiecare spectacol de aşa gen .”

„M-a impresionat foarte mult prin capabilitatea actorilor de a reproduce pe scenă dragostea şi de a o transmite atît de realist. Unele scene au fost ideale!”

„Mi-a plăcur piesa. Ingenioasă şi neobişnuită. Am văzut viaţa în alte culori, cu alţi ochi. Coreografia a fost uimitoare.”

„Scenografia şi coreografia – uimitoare. Cu plăcere aş merge la acest spectacol încă o dată. Chiar nu ştiu ce mi-a plăcut mai mult: coreografia sau scenariul? ”

„Spectacolul m-a impresioant mult. E interesant. Vă recomand să-l vedeţi!”

„Aştept cu nerăbdare următorul spectacol ca să merg, cu plăcere, încă o dată, cu familia sau cu prietenii.”

„Mi-a trezit sentimente deosebite. Aceşti doi actori au arătat ce simt doi oameni după o noapte de neuitat.”

„Spectacolul a fost superb! M-a impresionat dansul de un profesionalism înalt.”

„Am rămas cu multe emoţii pozitive. Jocul actorilor a fost impecabil!”

„M-a impresionat faptul că pe parcursul a aproape două ore pe scenă au fosr doar două personage, dar au ţinut în tensiune toată sala arhiplină. M-a emoţionat spectacolul, mi-a provocat sentimente profunde: gesturile actorilor, mimica, plastica, costumele, emoţiile – totul excelent.”

„ Publicul a rămas mulţumit şi ... ce mai rar am văzut pe la spectacole – i-a inundat cu flori pe Daniela Buralaca şi Nicu Ţurcanu. Aplauzele nu au contenit mai mult timp.”

„Nu am crezut că anume urşii panda de azi înainte o să se asocieze în mintea mea cu frumosul sentiment de dragoste. A fost ceva superb! Am mai descoperit că melodia interpretată la saxofon e uimitor de pătrunzătoare”

Colegiul de redacţie
Întîlnirea cu pictorul Andrei Mudrea

go to FOTO GALLERY


Întîlnirea cu pictorul Andrei Mudrea a avut loc ieri, data de 24 octombrie 2012, la Liceul Academiei de Ştiinţe. Din Liceul Teoretic „Gaudeamus”, care face parteneriat cu Liceul Academiei de Ştiinţe, au fost prezenţi cinci elevi, însoţiţi de directorul adjunct, Ponomari Tatiana, şi profesorul de arte plastice, Pascal Iurie. Ajunşi acolo, ne-am cufundat în atmosfera deosebită a liceului: lumină, ordine pe săli şi o deschidere deosebită spre comunicare. În sala- bibliotecă am ocupat locurile oferite. În faţa noastră erau pictorul Andrei Mudrea cu un bun prieten, scriitorul Iulian Filip.

Pentru început, o elevă a liceului în care ne aflam, ne-a făcut o prezentare a atelierul pictorului, arătîndu-ne nişte poze făcute în timpul vizitei „în sfînta sfintelor” –locul de lucru al pictorului. Ei susţineau că în atelier era răcoare, însă pictorul se încălzea cu dorinţa şi plăcerea lui de a vorbi prin picturi.

După această mică, dar destul de informativă prezentare, Iulian Filip a vorbit cu însufleţire despre prietenul său. A vorbit despre viaţa acestuia, despre îndrumătorul Mihai Grecu şi despre felul în care D-l Mudrea a ajuns la nivelul de performanţe în care se află în prezent. Andrei Mudrea a continuat prezentarea, menţionînd că s-a născut în Codrii Orheiului, acel loc a generat înfiriparea şi devenirea demnităţii lui şi toată dragostea lui faţă de patrie şi de neam, faţă de pămîntul pe care s-a născut. A vorbit despre simplitatea unor lucruri şi despre cît de frumoasă poate fi această simplitate.

Ne-au fost prezentate cîteva picturi şi aşa-numitele „art-obiecte”, printre care un omagiu lui Pablo Picasso. Această figură era reprezentată ca un cub, fiind „tăiat” de două ferestraie. Ferestrăul înseamnă curajul lui Picasso de a „tăia acel cub”, de a tăia legile picturii.

A urmat descrierea picturii „Cina cea de taină”, pictată printr-o o metaforă. „L-am ilustrat pe Isus stînd între ucenici în capul mesei, fiind deja răstignit, în sufletul lui. Iar din această lucrare ia naştere alta, sub denumirea de „Ducerea crucii”, susţine maestrul Mudrea. La întrebarea dacă nu oboseşte să explice lumii metaforele şi ideile creaţiilor sale, pictorul a încercat să dea un răspuns. Şi atunci, Iulian Filip a afirmat: „Arta e o jucărie foarte fragilă şi să-ţi propui să explici arta, rişti să deteriorezi jucăria.”

Spre final, pictorul a adus din atelierul său cîteva picturi şi cîteva „art-obiecte”.

Primul tablou a fost descris astfel: „Domnul atingea lucrurile şi ceea ce atingea, învia. Am încercat doar să ating pînza şi să creez ceva.”

A doua pictură reprezenta o vază cu flori. „Fiecare floare se naşte singură din doar o lovitură a pensulei”, au fost cuvintele maestrului.

Au urmat încă două creaţii, în stil cubist, una purta titlul „Răpirea Europei”.

Ne-a mai prezentat steaua lui cu opt vîrfuri şi cu opt semne „M”, care acum este pe stema statului.

Art-obiectele au reprezentat nişte idei perfecte şi unice. A creat figura unui pictor chinez fără mîini, care în pofida defectului său fizic pictează... cu picioarele şi cu dinţii, Mudrea susţinînd că îi este idolul lui. Ne-a mai arătat o figură dansîndă, o figură a unei cîntăreţe de operă şi alte obiecte care dezvoltă imaginaţia şi creează-n conştiinţă viziuni şi idei în legătură cu ceea ce ar putea reprezenta obiectul respectiv. Toate art-obiectele sînt făcute din materiale reciclate: tub de vopsea, sîrmă, şuruburi utilizate etc.

Ultima întrebare a fost una legată de fiecare din noi, cei care vrem să urmăm calea artei, a literaturii etc. Şi i s-a cerut un sfat în situaţia în care părinţii nu acceptă calea aleasă de noi, ce ne facem. Sfatul primit din partea pictorului a fost : „nimeni, absolut nimeni, nu poate decide pentru noi, iar viaţa ne-o creăm noi şi nimeni altcineva.”

Întîlnirea s-a încheiat cu afirmaţia maestrului: ”Cel mai mare dezastru e cînd duci o cruce, care nu este a ta.”

Am fost impresionaţi de această întîlnire şi a fost o mare experienţă pentru fiecare din noi. O oră şi treizeci şi trei de minute – atît , după înţelegerea urmează întîlnirile „Miercuria pe la chindii”- au trecut atît de repede, de parcă timpul zbura accelerat. Am plecat mulţumiţi şi cu viziuni proaspete asupra lucrurilor ce le vedem în jurul nostru.

Guţu Mihaela, 10lm
Felicitări colegilor noştri!

go to FOTO GALLERY


Prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova li s-a conferit Medalia „Meritul Civic”colegilor noştri, profesori ai Liceului Teoretic „Gaudeamus”- doamnei Zinaida Ciobanu, profesoară de limbă franceză, grad didactic superior şi domnului Pavel Cerbuşcă, profesor de istorie, grad didactic superior.

Primiţi, stimaţi colegi, cele mai sincere felicitări cu ocazia înaltei distincţii, de la tot corpul didactic şi de la marele colectiv de elevi ai Republicii „Gaudeamus”!

Prin muncă plină de abnegaţie, prin dăruire de sine multstimaţii Zinaida Ciobanu şi Pavel Cerbuşcă au dus şi duc slava Liceului „Gaudeamus” în municipiu şi republică. Autori de manuale şi materiale didactice, ei au semnat mai multe articole şi broşuri metodice, care azi se află practic în fiecare liceu, gimnaziu din Moldova. Discipolii domniilor sale fac studii în diverse ţări ale lumii, lucrează în diferite domenii, unii sînt profesori universitari sau liceali, anume datorită faptului că au cunoscut în calea vieţii sale aceşti dascăli.

Pomii sădiţi de ei în sufletele copiilor dau azi rod!

Să ne trăiţi, stimaţi colegi, dragi profesori! Să aveţi sănătate şi talent pentru a ajunge şi la alte decoraţii guvernamentale!

Colegiul de redacţie
“ Idealul nu este să gîndim toţi la fel: diferenţa de opinii este ceea ce generează întrecerea.”
(Mark Twain)

go to FOTO GALLERY


La 17 octombrie 2012 în Liceul Teoretic „Gaudeamus” a avut loc seminarul municipal pentru managerii şcolari responsabili de aria curriculară „Limbă şi comunicare” cu tema
” Activitatea managerului şcolar şi a cadrului didactic întru asigurarea calităţii implementării curriculumului modernizat bazat pe formarea/dezvoltarea competenţelor în cadrul atelierului didactic la limba şi literatura română, gimnaziu şi liceu. Managementul catedrei de specialitate.”

La seminar au participat 73 de manageri şi specialşti din domeniu din diverse licee şi gimnazii ale municipiului. Atelierele metodice au fost moderate de Silvia Gîlcă, specialit principal de la DGETS, metodist la limba şi literatura română şi Tatiana Ponomari, director adjunct al liceului, grad managerial I. Discuţiile provocate în sală au vizat mai multe probleme importante ale procesului de învăţănînt la limba şi literatura română, inclusiv şi problema examenelor de absolvire a gimnaziului şi Bacalaureatul.

O pagină aparte a seminarului au fost lecţiile demonstrative pe care le –au avut memebrii catedrei de limbă şi comunicare:

Profesoara D.Mămăligă, clasa 10lm, Atelier de discuţie în baza fragmentelor din romanul “Pactizînd cu diavolul” de A.Busuioc

Profesoara E.Orhei, clasa 6 ec1, Atelier de lectură. Textul « Tatăl lui Simon » de Gui de Maupassant 

Profesoara A.Tănase, clasa 12 lm1 şi lm2, Şedinţa salonului literar “Ceaiul de la ora patru”, tema “Un poet mai puţin cunoscut: Liviu Damian”

Profesoara N.Cimpac, clasa 11ec, Atelier de discuţie. “Renaşterea europeană şi umanismul românesc. ”Învăţăturile lui Neagoe Basarab”.

Activitatea elevilor, a profesorilor, a managerului care patronează disciplina a fost apreciată foarte înalt. Mai cu seamă au fost expuse opinii vs de înaltul profesionalism, de competenţe pedagogice bine formate la fiecare din profesorii care a dat lecţii demonstrative şi a făcut autoanaliza activităţii. Oaspeţii au menţionat şi buna pergătire a elevilor din toate clasele unde au fost în vizită. Pentru activitatea dată toţi au primit mulţumiri cu înscriere în carnetele de muncă.

T.Ponomari, director adjunct
La revedere, a 24 promoţie „Gaudeamus”!

go to FOTO GALLERY


Anul acesta absolveşte liceul a 24-a promoţie. Pentru eis-a dat ultimul sunet. Administrația, cadrele didactice, părinţi, absolvenţi din anii trecuţi şi prieteni au participat la careul solemn desfăşurat cu această ocazie şi au felicitat absolvenţii, dorindu-le drum bun în viaţă.

Directorul Liceului, dna Gangan Z. a felicitat elevii, profesorii şi părinţii cu ocazia încheierii anului de studii 2011-2012, dorindu-le o vacanţă frumoasă, iar absolvenţilor succes la examene şi să facă o alegere corectă în viaţă.

Încheierea studiilor înseamnă pentru absolvenţi un nou început. Le dorim absolvenţilor ca acest început să le ofere o perspectivă clară. Să aibă parte de pace, bucurii şi succese multe în viaţă.

La mulţi ani, „GAUDEAMUS”!
Voluntarii de la Liceul „Gaudeamus”, implicaţi în acţiunile de binefacere.

go to FOTO GALLERY


Elevii de la Liceul „Gaudeamus” au iniţiat mai multe acţiune de binefacere, în ajutorul copiilor cu deficienţe de văz şi alte probleme de sănătate. Cu acest scop au fost organizate vizite la diverse instituţii din municipiu şi republică. În special au fost activi membrii Departamentului Voluntariat din cadrul Senatului Liceului şi elevii din clasele a XI ec., XI bch., IX ec.

Consideram ca acţiunile de la inimă la inimă sunt binevenite pentru crearea unei lumi mai bune şi pentru a ajuta persoanele care sunt mai trişti ca noi. Cu prilejul Zilei de 1 iunie u fost iniţiate mai multe acţiuni, printre care mini-concerte, desene pe asfalt, mini-discuţii şi altele cu participarea persoanelor defavorizate.

Sergiu Busuioc,
cl. XI ec.,
coordonatorul Departamentului Voluntariat
Conferinţa autoconducerii şcolare de totalizare activităţilor de creaţie la Liceul „Gaudeamus”

go to FOTO GALLERY


La 22 mai 2012 s-a desfăşurat Conferinţa Autoconducerii Şcolare de totalizare activităţilor de creaţie.

Ne mândrim cu faptul că Liceul ”Gaudeamus” este un adevărat templu a cunoaşterii în care se cultivă valorile general-umane, se descoperă adevărata sete de cunoaştere, în care cresc şi se dezvoltă minţi inovatoare, unde fiecare oră este valorificată prin muncă creatoare. Am putea spune că Liceul ”Gaudeamus” în cei 24 de ani ai săi a ajuns la maturitate, are deja posibilitatea de a se manifesta prin discipolii săi în lumea atât de pretenţioasă ştiinţei şi să reziste dârz în faţa nerecunoaşterii şi părerilor greşite.

La Conferinţă s-a efectuat o retrospectivă a celor mai importante realizări în decursul unui an de studii. Este timpul când fiecare dintre colegii noştri se poate autoevalua pentru munca depusă, de a prezenta ce are mai bun din palmaresul său pentru confirmarea calităţilor sale.

Le suntem recunoscători profesorilor noştri pentru efortul de a ne îndrepta mereu în descoperirea tainelor ştiinţei, pentru exemplul lor de a fi om desăvârşit, pentru contribuţia la formarea noastră ca tineri studioşi.

Pentru deschiderea oficiala a Conferinţei de totalizare a fost onorat Imnul de stat al Republicii Moldova şi Imnul Republicii ”Gaudeamus”.

Cuvânt de de deschidere a Conferinţei i s-a oferit domnului Cerbuşca Pavel, doctor in pedagogie, vice-director, coordonatorul activităţilor autoconducerii şcolare. Dl coordonator al acţiunilor autoconducerii şcolare s-a a dresat către participanţii la eveniment cu un mesaj de motivaţie spre noi realizări şi a apreciat înalt munca membrilor Senatului liceului.

Deoarece Liceul Teoretic ”Gaudeamus” are statut de republica liberă şi democratică, iar orice republică are un conducător i s-a oferit cuvântul preşedintelui Republicii Gaudeamus Celpan Viorel.

Se ştie că munca îl slăveşte pe om, îl ridică pe treptele înţelepciunii, îl consacră în domeniul pe care la ales şi descoperă noi soluţii pentru rezolvarea problemelor . Munca este poarta către viitorul oricărui dintre noi. Cu adevărat, este probabil etalonul unei personalităţi de succes. Liceul se bucură de rezultatele muncii ştiinţifice şi de creaţia elevilor săi. Pentru a cunoaşte mai bine aceste rezultate i s-a oferit cuvântul coordonatorului Departamentului Economie şi Finanţe Cotogoi-Muscinschi Cezara. Liceul Teoretic ”Gaudeamus” mereu s-a mândrit cu elevi educaţi şi disciplinaţi. Pentru a face o totalizare la acest capitol i s-a oferit cuvântul coordonatorului Departamentului Disciplină şi instruire Andronovici Alexandru. De asemenea Liceul mereu a avut renume în municipiu şi republică.

De promovarea imaginii liceului s-a ocupat Departamentul Publicitate, coordonator Zubco Veronica. Destul de succintă a fost prezentarea Departamentul Ecologie şi Muncă, coordonator Iurţuc Ana. Ştiinţa este înţelegerea lumii, iar arta - cheia sufletului. Această idee a fost dezvoltată de coordonatorul Departamentului Ştiinţe şi Creativitate Cotogoi-Muscinschi Cezara.

Nu există nimic mai puternic decât inima unui voluntar. Ce mai mare activitate a fost desfăşurată în liceu şi în comunitate de Departamentul Voluntariat, coordonator Busuioc Sergiu. Iar activitatea Departamentului Cultură a fost prezentat de coordonatorul Munteanu Lilian. Un om frumos este un om educat. Departamentului Educaţie a fost prezentat de Isacov Iulia.

După analiza rezultatelor activităţii Departamentelor de către membrii Senatului, au fost prezentate câteva colective de elevi: V lm, V ec 2, XI ec; XI bch, 12 lm2.

Ca un manager adevărat s-a consacrat cu devotament şi a acţionat cu profesionalism înalt în rezolvarea celor mai stringente probleme ale liceului. Cu o deosebită plăcere i s-a oferit cuvântul doamna Gangan Zinaida, directorul Liceului ”Gaudeamus”. Managerul principal a comunicat despre realizările din acest an şi despre perspectivele de viitor ale liceului.

La conferinţă, organizată de membrii senatului Liceului au participat managerii liceului, cadrele didactice, membrii Senatului şi elevii premianţi la conferinţe ştiinţifice, olimpiade şi diverse concursuri în municipiu, la nivel naţional şi internaţional. Elevii cu rezultate bune şi foarte bune au fost premiaţi cu diplome, Medalia „Gaudeamus” şi insigna liceului. Un eveniment deosebit a fost prezentat Drapelul Liceului care va fi inaugurat la Careul Solemn al ”Ultimului sunet”.

Le dorim succese tuturor elevilor care au contribuit la consolidarea imaginii liceului. Le suntem recunoscători profesorilor care au motivat şi au îndrumat corect discipolii săi. De asemenea suntem recunoscători părinţilor, Consiliului Executiv, reprezentanţii Asociaţiei Obşteşti în Susţinerea Învăţământului ”Gaudeamus” (preşedinte dl. Ţaulean Ghenadie), care ne-a educat şi ne susţin în clipele bune şi ne ajută la soluţionarea problemelor. ”Gaudeamus” – să ne bucurăm cât tineri suntem!

Celpan Viorel, Cotogoi-Muşcinschi Cezara, Busuioc Sergiu,
membrii Senatului L.T. ”Gaudeamus”.
ACŢUNE ECOLOGICĂ REPUBLICANĂ ”HAI MOLDOVA”

go to FOTO GALLERY


Natura este mediul în care creştem şi ne educăm. De starea ei depinde foarte mult sănătatea noastră. De aceea nu trebuie să rămânem indiferenţi faţă de starea în care se află natura, în special parcurile, pădurile, lacurile etc.

Elevii de la Liceul Teoretic ”Gaudeamus”, ghidaţi de profesori şi membrii Senatului au organizat o acţiune de salubrizare a parcului , sectorul Ciocana din preajma restaurantului ”Mugurel”. Suntem recunoscători celor 72 de elevi care au demonstrat conştiinţă civică şi responsabilitate şi în special cadrelor didactice L. Tomnatic, T. Doibani, V. Noroc, M. Cârnaţ, A. Pozdneacova.

Un activism deosebit au demonstrat membrii Senatului Liceului Cezara Corogoi-Muscinschi, Sergiu Busuiioc, Viorele Ceplan, Munteanu Lilian. Toţi participanţii la acţiunea ecologică au fost încântaţi de participarea elevilor din clasa a V-lm, ghidaţi de doi părinţi din clasă.

Directoarea Liceului dna Gangan Z. a transmis un mesaj de salut tuturor persoanelor participante la Acţiunea ecologică ”Hai Moldova” şi a participat împreună cu elevii şi profesorii în curăţirea teritoriului din parc. Iar vice-directorul Cerbuşca P. a informat participanţii la acţiune asupra necesităţii implicării cetăţenilor în activităţi civice. Principalul accent s-a pus pe faptul că este importantă şi participarea la salubrizarea teritoriilor, dar mai important este menţinerea în ordine a teritoriului din preajma noastră, adică să nu aruncăm deşeuri la întâmplare, ci în containere speciale.

Adresăm recunoştinţă şi mulţumire deosebită tuturor elevilor şi profesorilor care au participat activ în cadrul acţiunii republicane ”Hai, Moldova!”, care prin efort comun s-au strâns peste 90 de saci cu deşeuri. Cu părere de rău au fost şi unele momente de organizare slabă din partea Comitetului municipal de organizare, deoarece sacii au fost aduşi cu întârziere, iar mănuşi am fost nevoiţi să procurăm singuri. Tot odată ne exprimăm îngrijorarea în legătură cu pasivitatea unor liceeni şi maturi care au neglijat participarea în asemenea acţiuni de interes comun.

Sperăm ca în acţiunile viitoare să participe mai multe persoane, să avem parcuri mai curate, datorită creşterii nivelului de responsabilitate şi grijă faţă de natură a fiecărui membru al comunităţii.

Cezara Cotogoi-Muscinschi, membru Senatului.
Ziua protecţiei civile la Liceul ”Gaudeamus”

go to FOTO GALLERY


Cei ce au trecut prin apropierea Liceului Teoretic “Gaudeamus“ la ora 9:00, au observat pe stadionul din faţa instituţiei un careu bine organizat, în cadrul căruia se zăreau elevi bandajaţi şi cu măşti. Nu, nu s-a întâmplat nimic grav şi toţi elevii sunt în siguranță şi nevătămaţi; în acel moment se desfăşurau antrenamentele de “Ziua Protecţiei Civile“, tema fiind “Contaminarea radioactivă şi cu substanţe toxice”.

Pregătirile s-au început cu câteva zile înainte, când elevii şi profesorii au fost anunţaţi despre acest eveniment, s-au colectat informaţii despre acţiunile populaţiei în caz de situaţii excepţionale, s-a adunat echipamentul necesar pentru primul ajutor. De asemenea, au fost făcute modificări în orarul lecțiilor din ordinul doamnei director, Gangan Zinaida, pentru o mai bună organizare şi desfăşurare a evenimentelor planificate. Prima lecţie a fost înlocuită cu ore de dirigenție in toate clasele.

Ele având același generic ca și activitatea întregii zile.
S-au urmărit obiectivele:
• Aprecierea multilaterala a nivelului de pregătire a instituţiei de învăţământ, pentru Desfășurarea Zilei Protecției Civile de către personalului si a elevilor liceului.
• Educarea deprinderilor practice a conducătorilor instituției privind luarea operativă a deciziilor, capacitățile de dirijare referitor la masurile de protecție a colectivului liceului.
• Perfecționarea şi aprofundarea cunoștințelor teoretice de către elevi.
• Educarea la elevi a conştientizării eficacității masurilor PC .
• Formarea şi dezvoltarea a elevilor unei atitudini corespunzătoare , a corpului didactic si faţă de propria securitate si a celor din jur.

În timpul orei de clasa diriginții au informat elevii privitor la acțiunile populației în situații excepționale, cum să acționeze în caz de distrugere sau deteriorare a obiectelor care conțin substanțe toxice şi le-au explicat și demonstrat cum să acorde primul ajutor medical în cazul fracturării antebrațului, cum și să confecționeze măştile antigaz.

Mai apoi, la semnalul “Atenție tuturor!”, elevii au fost evacuați din clădirea scolii şi conduși pe stadionul liceului de către diriginți, sub supravegherea administrației şi a asistentei medicale. În scurt timp careul era bine aranjat, toți elevii, corpul didactic și personalul auxiliar fiind evacuați. În timpul aflării pe teren elevii au aplicat teoria în practică, simulând situații necesare şi folosind materialele pregătite anterior, au acordat primul ajutor medical şi au confecționat măştile din vată-tifon, toate aceste acțiuni fiind coordonate de diriginți, in cadrul a două concursuri.

Primul concurs, “Confecţionarea măștilor”, a fost jurizat de profesoarele Tomnatic L, Noroc V şi de eleva cl. a XI „BC”- a – Creţu Iuliana. În cadrul acestuia s-au evidenţiat:

1 ) Locul I – cl X „EC– dir. Noroc V.
2 ) Locul II –cl X „FM” – dir. Şendrea M.
Cl XI „LM2”- dir. Hamuraru E.
3) Locul III - cl V „EC1” - dir. Iuţis S
Cl a V „EC2” - dir. Ciuntu C.
4) Mențiune –cl XI „EC”, cl XI „LM”,cl X „REAL2”

Al doilea concurs “Acordarea primului ajutor medical în cazul fracturării antebrațului” i-a avut ca juriu pe Şendrea M., Kovalskaia E. şi eleva cl XI „BC” Iurțuc Ana. Rezultatele au fost următoarele:

1) Locul I – cl XI "EC”, XII „EC”
2) Locul II – cl X „FM”, XI „LM”, XI „BC”
3) Locul III- cl XI „REAL”, X „EC”, XII „REAL”
4) Mențiune: cl X „LM”, XII „LM”

Elevilor li s-a demonstrat o prezentare a îmbrăcării corecte a măştii antigaz, însoţită de explicațiile prof. Munteanu S.

În final, d-na Gangan Zinaida, directorul liceului, a analizat şi a apreciat organizarea şi desfășurarea acțiunilor prevăzute in programul Zilei de Protecție Civilă.

După cum s-au pronunțat profesorii responsabili, cât şi din observațiile proprii, putem susține cu certitudine că elevii au fost bine organizați, fiind calmi, atenți şi receptivi la acțiunile organizate.

Astfel de antrenamente au loc în fiecare an, dar ar fi de dorit ca ele să se organizeze mai des, stimulând interesul elevilor, deprinderea lor de a acționa calm şi de a lua o hotărâre rapidă şi eficientă în eventuale situații excepționale.

Codreanu Valeria cl. X fm,
Membru al Centrului de Presă
Rock concert de caritate la Liceul Teoretic „Gaudeamus”

go to FOTO GALLERY


În incinta L.T. „Gaudeamus” s-a desfășurat un grandios Rock concert de caritate (Rock 4 Life) la care au participat adolescenţi din diverse instituţii de învăţământ din municipiu. Anunţul a fost făcut de la inimă la inimă şi pe reţelele de socializare. Acest Concert a fost o acţiune de caritate cu scopul de a ajuta copiii care suferă datorită consecințelor accidentului nuclear de la Cernobâl din anul 1986.

Acest eveniment a fost organizat de Departamentul Voluntariat al Senatului al L.T. „Gaudeamus”, în special iniţiativa aparţine elevului din cl. XI ec. Sergiu Busuioc şi prietenior lui: Naghiţa Varvara, Creţu Ştefan, Zubcu Veronica, cl. XI bch. şi altor susţinători.

La concert au participat atât formaţii, precum „Life Frames”, „Pur și Simplu”, „Trupa Liceului Academiei de Stiinte), cât și cântăreți solo: Corina Ursu, Alexe Pupăzan sau Green Signs, Mihai Bargan, Max, Dima Dimov.

Aş dori să menţionez că concertul a devent special prin participarea invitaților din formaţia TODO care a fost de acord să ne susțină moral şi material în organizarea şi desfăşurarea acţiunii de binefacere. Toți banii colectaţi din biletele vândute vor fi expediaţi în contul Asociației Cernobâl din Republica Moldova şi se vor organiza întâlniri cu copii din grupurile de risc.

În susţinerea iniţiativei grupului au contribuit şi membrii administraţiei şi profesorii; Gangan Z., Cerbuşca P., Şendrea V., Costiuc E. Acest mic gest va fi un ajutor important atât material, cât și moral micuților care au malformații în rezultatul acestei catastrofe nucleare. Sperăm că această iniţiativă a tinerilor va trezi în inimile oamenilor speranţa spre Frumos și fiecare va încerca să contribuie cu câte puţin în susţinerea persoanelor ma triste ca noi.

Melnic Loreta, cl X fm.
Conferinţa municipală ştiinţifico-practică a elevilor „Cutezanţă, Muncă, Talent”.

La 6 mai 2012, în incinta Liceului Teoretic „AL.Puşkin” sa desfăşurat Conferinţa municipală ştiinţifico-practică a elevilor „Cutezanţă, Muncă, Talent”.

Elevii Liceului Teoretic „Gaudeamus” au participat activ cu lucrări de interes comun. Rezultatele sunt următoarele:

Nr. Numele, prenumele elevului Disciplina Profesorul conducător Clasa Locul
1 Isacov Iulia Geografie Caisâm Tatiana XI real II
2 Cobâlcă Patricia Educaţie civică Cerbuşca Pavel IX ec. II
3 Secrieru Natalia Educaţie civică Cerbuşca Pavel IX ec. III
4 Melnic Loreta Geografie Ciuntu Carolina X fm III
5 Dragan Violeta Geografie Caisâm Tatiana XII lm 1 III
6 Guţuc Ana Biologie Medicină Noroc Viorica XI bch III
7 Creţu Iuliana Biologie Medicină Noroc Viorica XI bch III
8 Meşină Mihaela Geografie Ciuntu Carolina X ec Menţiune

Felicitări tutuor participanţilor!

Vă dorim succese în viitoarele competiţii.
Ziua Drapelului Național în Liceul Teoretic “Gaudeamus”.

go to FOTO GALLERY


La 27 aprilie Republica Moldova sărbătorește Ziua Drapelului de stat. Cu aceasta ocazie elevii Liceului Teoretic ”Gaudeamus” au hotărât să promoveze valorile naționale si spirit patriotic în rândul tinerilor. Un grup de senatori s-au îmbrăcat în culorile drapelului, au afișat panglici tricolore și au felicitate toți colegii și profesorii amintindu-le semnificația sărbătorii. Tinerii entuziasmați și receptivi au fost desenați pe obraji în culorile drapelului.

Pe holul liceului a răsunat muzică patriotică, dedicate celor trei culori și promotorilor renașterii naționale. Speciale au fost și orele de limbă și literatură româna, istorie și educație civică, care au devenit o adevărată lecție de civism. La pauza mare toți elevii au fost felicitate de către administrația Liceului si reprezentanții Senatului, după care au urmat poezii, cântece și dedicații de suflet.

Ziua Drapelului Național al Republicii Moldova este sărbătorită la 27 aprilie în toată țara. Noi tinerii ne mândrim cu faptul că avem posibilitate să onorăm simbolurile statului, ceea ce consolidează demnitatea și caracterul de cetățeni activi.

Cotogoi-Mușcinschi Cezara,
membrii senatului Liceului “Gaudeamus”
Forum Civic 2012 – promovarea activismului civic

go to FOTO GALLERY


Tradiţional, elevii de la Liceul Teoretic ”Gaudeamus” au participat în cadrul Concursului National Forum Civic 2012, cu genericul: ”Parteneriatul în comunitate – modalitate de afirmare a personalităţii adolescentului”.

Ideea proiectului constă în faptul ca elevii să realizeze o creaţie în parteneriat cu o personalitate cunoscută din comunitate în domeniul educaţiei şi cercetării; participări în proiecte sau activităţi cu conţinut civic în localitate etc.

Formele de prezentare au fost diverse: foto-eseu; foto-galerii, video PSA; postere, pliante, reviste, ziare; comunicări ştiinţifice; mini-proiecte; cântece, inovaţii etc.

În cadrul evenimentului au participat peste 60 de elevi din diverse instituţii preuniversitare din ţară.

Elevul Sergiu Busuioc din clasa a XI ec. 2 a realizat un video PSA, în colaborare cu colegul său, Ştefan Creţu. Materialul poate fi vizionat pe http://www10.zippyshare.com/v/83347607/file.html

De asemenea Sergiu a prezentat ”Regulamentul de organizare a activităţilor de voluntariat”, realizat în parteneriat cu elevii de la Liceul ”Gaudeamus”, Liceul AŞM, Liceul ”Spiru Haret” şi Liceul ”Gh Asachi”.

Sergiu Busuioc a fost premiat cu Diploma de gradul II şi Medalie de Argint a Şcolii Viitorilor Olimpici (ŞVO), din partea AO ”Promovarea prin inteligenţă” pentru proiectul ”Dezvoltarea voluntariatului în comunitate”, susţinut activ de elevele din clasa a IX-a, Cobâlcă Patricia şi Secrieru Natalia. Le dorim succese în viitoarele concursuri.

P. Cerbuşca,
managerul proiectului republican ”Forum Civic”.
Modelul pedagogic de dezvoltare a competenţelor de lectură şi analiză post-lectorală prin intermediul proiectelor tematice.


(din experienţa de activitate a profesoarei de limbă şi literatură română Alexandra Tănase, grad didactic superior, L.T. „Gaudeamus”)

Motto: „Încearcă să fii om de valoare şi nu neapărat un om de succes”
A. Einstein

go to FOTO GALLERY


Educaţia este un fenomen socio-uman care asigură transmiterea acumulărilor teoretice şi practice obţinute, tinerelor generaţii, în vederea formării personalităţii şi pregătirii lor pentru viaţă, integrarea lor în activităţile pentru dezvoltarea personală. Dar în activităţile curriculare nu se reuşeşte să se formeze competenţele de lectură necesare unui om cu o înaltă cultură. Mai ales această problemă, este dificilă în secolul calculatorului când interesul pentru lectură a scăzut simţitor. De aceea multe cadre didactice îşi proiectează acţiunile prin intermediul activităţilor extra-curriculare, proiectul fiind una din metodele prin care se activizează potenţialul creator al elevilor şi interesul pentru lectură.

Învăţarea prin proiecte îi ajută pe elevi să-şi lărgească graniţele creativităţii în procesul de educaţional. Proiectul este o forma activă, participativă, care presupune şi încurajează transferul de cunoştinţe, deprinderi, capacităţi, facilitează şi solicită abordarea interdisciplinară şi promovează dezvoltarea multiplelor abilitaţi. Acesta este util în cazul în care se doreşte accentuarea caracterului aplicativ a învăţării, apropierea între teorie şi experienţa de viaţă a elevilor.

Deja de câţiva ani, profesoara de limbă şi literatură română, dna Tănase Alexandra aplică cu succes învăţarea prin proiecte, fiind un model de educaţie care îi implică activ elevii în investigarea problemelor captivante, identificate în operele literale. Printr-un triplu „filtru”, ştiinţifico – tehnico - metodic, cadrul didactic utilizează metoda proiectului drept un instrument de lucru util pentru elevi, atractiv şi stimulativ, care utilizează interdisciplinaritatea şi conduce la dezvoltarea mai multor capacităţii, cum ar fi: studierea minuţioasă a unor opere literare, necesare pentru formarea unei culturi generale; prelucrarea informaţiei; identificarea şi analiza subiectelor descrise etc. Prin intermediul proiectelor se are ca ţintă formarea sistematică şi progresivă a unei motivaţii necesare elevului pentru lectură, pentru parcurgerea cu succes a anumitor etape de analiză şi sinteză post-lectorală, prin oferirea unui model pentru armonizarea activităţii educaţionale formale la ore cu cea non-formală, organizate în activităţile extra-curriculare.

Concepută ca o cale de formare a unor competenţe cu caracter de integrare, educaţia prin intermediul lecturii este concepută ca un proces de transformare a fiinţei umane pe termen lung, din perspectiva unor finalităţi clare. Prim motivaţia pentru lectură şi analiză post-lectorală, dna Tănase Alexandra imprimă elevilor o deschidere către stadiul de persoană formată, autonomă şi responsabilă, în consecinţă fiind orientaţi către valorile umanităţii în general, şi cele naţionale şi ale comunităţii, în particular.

Prin motivaţia pentru lectură se realizează evidenţierea aptitudinilor personale, oferă elevilor prilejul de a se exprima liber, conform înclinaţiilor lor, selectând din operele literare acele momente care sunt actuale şi importante pentru propria lor formare. Profesoara implică elevii nu doar în acţiunile de lectură, ci şi în proiectarea şi desfăşurarea acţiunilor de analiză post-lectorale.

Astfel, elevii demonstrează iniţiativă şi implicare, răspundere şi lucru în echipă, îndemânare şi spirit practic, disciplina muncii, încredere în sine, capacitate de colaborare şi altele. În acest sens împreună cu discipolii săi, dna Tănase Alexandra a iniţiat proiectul „Lectură şi analiză post-lecturală”, care motivează elevii să participe cu interes în diverse proiecte, în care elevii devin însufleţiţi de interese de cunoaştere şi de dorinţa de a analiza diverse opere literare şi a realiza anumite creaţii prin efort propriu. Mulţi doresc să câştige astfel aprecierea celor din jur, dar cu timpul, succesul devine el însuşi o motivaţie puternică. Prin interacţiunea cu colegii, elevii exersează cooperarea, capacitatea de a stabili şi a menţine relaţii de prietenie, învaţă să ţină cont de dorinţele şi nevoile celorlalţi, învaţă să respecte drepturile altor copii.

Activităţile extra-curriculare la limba şi literatura română organizate de dna Tănase Alexandra, oferă numeroase ocazii pentru a cultiva imaginaţia şi creativitatea. Implicându-se în proiectul dat, elevii îşi dezvoltă şi îşi îmbunătăţesc comunicării între ei; se stimulează activitatea comună de cercetare, în vederea obţinerii informaţiei necesare; se sprijină elevii pentru a manifesta interes şi curiozitate, în dobândirea cunoştinţelor din operele lectorate; educarea copiilor pentru cunoaşterea valorilor şi interesului pentru lectură; dezvoltarea cooperării şi colaborării între cadrele didactice şi elevi, precum şi membrii comunităţii.

Pentru ca elevii să fie motivaţi pentru lectură şi analiză post-lectorală, ei au nevoie de îndrumarea profesorului, care trebuie sa dea dovadă de spirit inventiv in activitatea sa didactică, nu este indicată poziţia autoritară, care poate crea blocaje afective, e nevoie de un climat democratic, destins, prietenos.

Organizând corect motivaţia pentru lectură elevul nu se simte controlat, ci sprijinit de profesor. În aşa fel, elevul descoperă cum prin intermediul lecturii se învaţă creativ, eficient şi inteligent (cum să achiziţioneze un număr mare de cunoştinţe într-o perioadă scurtă de timp şi cu un efort scăzut), dezvoltându-şi competenţe de acţiune, adică de prezentare, dezbatere şi analiză a subiectelor lectorate.

Tot odată, nu se poate concepe o bună adaptare la mediul şcolar fără dezvoltarea competenţelor emoţionale şi sociale ale elevilor. Atunci când competenţele socio-emoţionale sunt optim dezvoltate, toate aceste niveluri acţionează împreună într-un mod integrat.

Evaluarea proiectului presupune din partea profesorului multă atenţie. El trebuie să asiste elevul/grupul de elevi pe durata derulării proiectului, consiliindu-i si încurajându-i în demersurile întreprinse astfel: să-i îndemne să reflecte asupra operelor literare; să-şi autoevalueze activitatea şi progresul; să discute subiectele operelor lectorate etc. Aceste obiective pot fi atinse în mod predilect prin învăţământul non-formal şi mai puţin informaţional, prin activităţi libere, desprinse de rutina lecţiilor şi înlocuite cu proiectele care stimulează dezvoltarea comunicării, a creativităţii, ceea ce duce la o dezvoltare flexibilă a gândirii şi la însuşirea de comportamente şi o conduită civică.

Rezultatele pe termen lung, organizate de profesoara de limbă şi literatură română dna Tănase Alexandra, sunt acelea de a oferi posibilitatea fiecărui elev de a-şi manifesta o atitudine personală, responsabilă faţă de propria acţiune şi mediul în care trăieşte prin numeroasele proiecte derulate la nivelul scolii şi comunităţii.

Pavel Cerbuşca,
doctor în pedagogie, vice-director.
Concursul municipal la istorie „Viitorii herodoţi”

Pentru prima dată elevii din clasele a V-a Marjin Iulian (Vec.2), Palanciuc Andreea (V ec. 1), Djurii Ecaterina (V lm) şi Muşuc Victoria (V lm), sub conducerea profesorului de istorie, doctor în pedagogie Pavel Cerbuşca, au avut posibilitate să participe în cadrul concursului municipal la istorie ”Viitorii herodoţi”. În rezultat echipa de la Liceul Teoretic ”Gaudeamus” s-a plasat pe locul III.

Tema susţinută de elevii claselor a V-a a fost: Prezentarea personalităţilor istorice în raport cu calităţile necesare cetăţenilor contemporani. Prin participare în cadrul concursului s-a urmărit scopul: Formarea calităţilor de personalitate şi consolidarea caracterelor cetăţeneşti, pornind de la calităţile personalităţilor antice.

Principalele personalităţi care au fost examinate au fost:

1. Herodot – părintele „Istoriei”;
2. Pericle – mare strateg şi reformator al Atenei;
3. Cicero – remarcabil orator, părintele „Retoricii”;
4. Burebista – unificatorul Daciei Antice.

Ideea proiectului: Cetăţenii R. Moldova sunt un popor cu oameni harnici, deştepţi şi ospitalieri. Tot odată ei trebui să se implice serios, studiind istoria, în special să-şi consolideze poziţiile, prin autoafirmarea şi demonstrarea caracterului. Considerăm că pierdem foarte mult prin faptul că avem puţine persoane astăzi care să demonstreze mai multă fermitate şi perseverenţă, să demonstreze tărie de caracter şi implicare activă (dezvoltând parteneriatul) în soluţionarea problemelor comunităţii.

Etapele proiectului:

Etapa I. Precizarea personalităţilor istorice care trebuie de studiat mai amănunţit şi identificarea trăsăturilor de caracter al acestor personalităţi;
Etapa II. Studierea biografiei personalităţii antice şi compararea cu personalităţile politice actuale;
Etapa III. Determinarea calităţilor de personalitate care trebuie însuşite de politicienii contemporani;
Etapa IV. Formularea unor concluzii şi reflecţii personale: „Ce calităţi ar trebui să posed Eu/Noi?”

Le dorim succese elevilor şi profesorilor spre noi performanţe în viitor.

Marjin Iulian, liderul echipei L.T. ”Gaudeamus”
Două vieţi şi o singură credinţă

“Două vieţi şi o singură credinţă”- secretul fericirii celor doi mari artişti şi tot odată genericul concursului municipal ce i-a comemorat la data de 22.03.2012 pe Doina şi Ion Aldea Teodorovici- adevaraţi patrioţi ai neamului şi simbolul renaşterii naţionale. Liceul Teoretic “Gaudeamus” a fost pentru al doilea an gazda evenimentului.

Efort, muncă, emoţii şi multă dăruire! Aceasta a fost plăcuta atmosferă creată de fiecare participant în parte, în timpul desfăşurării etapei de sector a concursului. Au participat toate liceele, şcolile primare şi centrele de creaţie din sectorul Ciocana.

Pe fundalul muzicii lui Ion, a specialei voci a Doinei şi pe versurile marilor poeţi ai neamului nostru, fiecare dintre concureţi a retrăit cele mai nobile sentimente: patriotismul, curajul, sacrificiul şi dragostea în toate formele ei. Ei au fost supuşi următoarelor probe:

* Medalionul literar
* Concursul muzical
* Creaţie proprie- eseu
* Duel intelectual

Evident fiecare a dat tot ce a avut mai bun pentru a putea merge în cea de-a doua etapă, dar cum se spune ca mereu exista „loc de mai bine” şi se mai şi întîmplă uneori ca emoţiile sa işi facă de cap, lucrurile nu ies întotdeauna cum ne-am dori noi. Aşa ca pentru asemenea cazuri s-a inventat clasificarea participanţilor pe locuri... cine a fost cel mai bun şi cine a fost cel mai curajos, pentru că... o eventuală greşeală comisă din emoţie nu îţi dă şansa să fii pe primul loc, dar îţi oferă cea mai bună cale de a învăţa din propriile greşeli, de a căpăta curaj, încredere şi cel mai de preţ- experienta.

Aşa cum s-au adus mulţumiri echipei liceului „Gaudeamus” din partea juriului pentru gazdă, ospitalitate şi decor, aducem şi noi multumiri celor a căror iniţiativă aparţine şi tuturor celor care încă mai trăiesc avîndu-i in suflet pe cei graţie cărora astăzi avem un alfabet latin şi o Limbă Română.

Cernei Eugenia,
membrul centrului de presă „Gaudeamus”.
Informare despre modul sănătos de viaţă

Pe data de 21 martie 2012, câte patru elevi din fiecare clasă s-au adunat în sala de Autoconducere pentru a participa la Victorina cu genericul: ”Tuberculoza - boală ce poate fi tratată”, activitate organizată în cadrul săptămânii de Biologie. Chiar dacă era era deja târziu, după lecţii și elevii erau deja obosiți, toți s-au avântat în concurență cu marea dorință de a ciștiga. Juriul acestui eveniment l-au constituit trei specialişti invitaţi: Dna Tatiana Radjbandari - medic igienist, Dna Volodina Ludmila - felcer in educație pentru sănătate, Dna Pavliuc Carolina - medic ftizio-pneumolog, toate fiind parte a Centrului de Sănătate Publică a sectorului Ciocana.

Total au participat zece echipe ale claselor: X fm, X real, XIec, XIlm1, XIbc, XI lm2 XI real1, XI real2, XII ec și XII lm1. La începutul victorinei, au fost prezentate trei video despre tuberculoză, simptomele ei și modul în care poate fi tratată. Apoi, dorindu-ne succes, profesorul Șendrea Veceslav a dat startul și a început marea competiție. Total au fost adrestate treisprezece întrebări, care au cuprins cunoștințele generale de spre această boală și timp de un minut trebuia să scriem răspunsul pentru fiecare dintre ele.

Lupta a fost crâncenă și după ce a trecut timpul rezervat concursului, juriul a început să facă totalurile, în timp ce participanții urmăreau un alt video despre cum poate tuberculoza ucide, dacă nu este tratată la timp și cât de greu este să o detectezi. La finele activităţii au fost anunțate rezultatele:

  Locul III: Clasa XI lm2, XI ec și XI bc
  Locul II: Clasa XI lm1 și XI real2
  Locul I: Clasa XI real1

Felicitări câștigătorilor și mare mulțumire participanților!! Iar noi mulțumim organizatorilor și membriilor administraţiei care au monitorizat desfăşurarea concursului și sperăm că astfel de evenimente vor mai avea loc în incinta Liceului “Gaudeamus”, deoarece este Liceul Nostru şi ne mândrim pentru că ne facem aici studiile.

Naghiţa Varvara, XI bch.
Concours de langue, culture et civilisation française

go to FOTO GALLERY


Le Concours de langue, culture et civilisation française «Connaissez-vous la France?» s ‘est déroulé le 25 février 2012 au lycée «Gaudeamus» de Chisinau.
Les objectifs principaux ont été les suivants:
  - la promotion de la langue et de la culture française,
  - le développement de l’esprit de compétition intellectuelle entre les jeunes francophones,
  - le renforcement du partenariat entre les élèves, les professeurs et les partenaires de la communauté de Chisinau, du quartier Ciocana etc.
A ce prestigieux concours ont été invités des professeurs du lycée «P. Zadnipru» Mme Valentina Malai, du lycée de la commune Budesti, Mme Stela Olaru, du lycée «M. Berezovshi» et Mme Irina Adam avec leurs élèves.
Les partenaires qui ont soutenu le déroulement de cette action culturelle ont été :
  - Le lycée « Gaudeamus »,
  - L’Association pour le soutien de l’enseignement ‘Gaudeamus » ;
  - L’Association des Professeurs de Français et
  - L’Alliance Française de Moldova.
Le concours a été inauguré par Mme Zinaida Ciobanu, organisatrice, professeur, didacticienne, auteur des manuels de français et moderé ensuite par son élève Ana Scutari des XIIe langues modernes.
Le concours s’est déroulé en 2 tours chacun contenant 28 questions sur différents aspects de la culture et la civilisation française.
Le jury a été présidé par Mlle Andreea Neamțu, chargé de mission linguistique de l’Ambassade de France en République Moldova.
Parmi les gagnants du concours ont été : Cebotari Elisaveata, Classe de XII-e ec. lycée « Gaudeamus », Șimon Olga, Canțîr Radu , Asauleac Elisaveta lycée «Gaudeamus». Le président du jury a remis aux gagnantes, à tous les paricipants et aux professeurs des cadeaux : des livres Robert, des CD avec des films célèbres, des CD avec de la musique française, des magazines et des dépliants en français.
Les gagnants se sont présentés devant le public en appréciant hautement l’importance du concours pour la formation de leur personnalité et leur culture générale. Elles ont exprimé leur remerciements aux organisateurs en disant que le français est devenu pour eux un outil auquel sera lié leur avenir professionnel.

Simon Olga, XII lm
Forumul
Științifico - Practic Pedagogic Internațional
”Orizonturi didactice”

go to FOTO GALLERY


La 3 martie 2012, în incinta Liceului AȘM, s-a desfășurat prima ediție a Forumului Științifico - Practic Pedagogic Internațional ”Orizonturi didactice”. Inițiatorul și organizatorul de bază al Forumului Pedagogic a fost vice-directorul liceului Pavel Cerbușca, doctor în pedagogie.

Partenerul principal al Forumului a fost Asociaţia Obştească „Promovarea prin Inteligenţă”, preşedinte Ion Eftodi. De asemenea susținătorii evenimentului au fost Liceul de Creativitate şi Inventică “Prometeu-prim”, Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România, filiala R. Moldova, Asociaţia Obştească în Susţinerea Învăţământului “Gaudeamus”.

În cadrul acestui eveniment au participat peste 100 de cadre didactice din instituțiile preuniversitare de învățământ și cele universitare din R. Moldova, România și Ucraina. Cuvinte de salut au fost prezentate de vice-ministrul Educației dna Tatiana Potâng; directorul liceului ”Prometeu-Prim”, scriitorul dl Aurelian Silvestru; președintele AGI România dl Viorel Dolha; AGI Moldova, dna Mariana Marin; președintele Asociației Învățătorilor din reg. Odesa, Ucraina, dl. Nicolae Fedoreț; vice-rectorul Universității Cooperatist Comerciale din Moldova dna Trofimov T. și alți oaspeți.

Organizarea Forumului științifico-practic Pedagogic Internaţional este o provocare pentru cadrele didactice în scopul eficientizării procesului educaţional şi asigurării condiţiilor optime de formare a competenţelor la elevi într-o şcoală prietenoasă copilului. Prin organizarea acestui eveniment, s-a promovat dialogul constructiv, cercetarea și dezbaterea unor probleme de maxim interes și actualitate pentru toți factorii implicați în organizarea și desfășurarea eficientă a procesului educațional. Articolele prezentate de profesori au fost editate într-o culegere, realizată cu suportul Organizaţiei Obştești „MATEX”, din Iași, România, preşedinte Constantin Chirilă.

Este de menționat faptul că echipa de la liceul Teoretic ”Gaudeamus” în frunte cu managerul principal, dna Gangan Zinaida a fost cea mai numeroasă și activă la eveniment. Comunicări reușite au prezentat: Tănase Al., profesoară de limbă română, Doibani Tatiana, profesoară de istorie, Dicusar Laura, profesoară de informatică, Bairac Radu, profesor de matematică; Bairac Zinaida profesoară de matematică; Ponomari Tatiana, profesoară de limbă română, Curechi Valentina; profesoară de limbă română, Beleaeva Svetlana, profesoară de fizică, Șendrea Veaceslav, profesor de istorie; Lia Culev, absolventă. Suntem recunoscători tuturor participanților la eveniment, pentru profunzimea materialelor și implicarea activă în dezbaterea subiectelor.

Valentina Curechi, profesoară de limbă română,
conducătorul Centrului de presă.
Instruirea maturilor

Diversitatea unei familii, a unei şcoli şi a unei societăţi tolerante.

Cum e să acceptăm diversitatea?

go to FOTO GALLERY


Elevii sunt antrenaţi, în cadrul şcolii, în clase omogene: fete şi băieţi. Aranjarea în bănci, iar băncile sunt aşezate în trei rânduri-tradiţionale. Toate aparţin, aparent trecutului nu prea îndepărtat.

Societatea de azi s-a schimbat mult, însă elevii se educă în aceleaşi clase, dar în licee, nu în şcoli medii. Deşi parcă nimic nu s-a schimbat, astăzi se discută mult asupra ideii de diversitate, acceptarea diversităţii ca regulă a societăţii contemporane. Elevii aduc diversitatea lor în ceea ce priveşte cunoaşterea lumii care îi înconjoară. Astfel acceptă diverse capacităţi, dispoziţii, aptitudini şi atitudini diferite.

Profesorul trebuie să înţeleagă ce implică diversitatea şi să fie capabil să organizeze lucrul în aşa manieră încât să ţină cont de această diversitate.

Liceul Teoretic „Gaudeamus” a găzduit pe data de 24 ferbruarie 2012 un training, care a avut drept obiectiv aprofundarea cunoştinţelor şi a competenţelor cadrelor didactice în domeniul toleranţei, a înţelegerii şi a promovării diversităţii viziunilor în sala de clasă.

Profesorii au discutat ce implică diversitatea, cum se pot rezolva anumite chestiuni ce ţin de acest domeniu.

Participanţii la training au lansat idei constructive în ce priveşte crearea unei viziuni noi a societăţii, şcolii şi familiei tolerante, unde fiecare este înţeles şi acceptat.

Moderatoarea şedinţei, Larisa Apreutesei de la Liceul Teoretic „Spiru Haret”, profesoară de limba franceză, a coordonat activităţile cu o deosebită abilitate şi mult tact, astfel toţi participanţii s-au simţit confortabil, ascultaţi, deşi erau foarte diferiţi în viziuni.

Alexandra Tănase,
profesoară de limba şi
literatura română,
Liceul Teoretic „Gaudeamus”
Consolidarea relaţiilor de parteneriat între L.T.”Gaudeamus”
şi Biblioteca „Transilvania” din municipiu.

go to FOTO GALLERY


În ultimul timp se acordă o mai mare atenţie consolidării relaţiilor de parteneriat ai liceului cu membrii comunităţii, în special cu acei agenţi educaţionali care contribuie la formarea unor competenţe la elevi cu caracter de integrare în comunitate. Între Liceul Teoretic „Gaudeamus” şi Biblioteca „Transilvania” sunt stabilite relaţii de parteneriat de la întemeierea acestor instituţii. În ultimii ani se desfăşoară multe activităţi comune în cele trei săli performante ale bibliotecii sau în liceu, unde sunt implicaţi atât maturii, cât şi elevii.

Este bine ca activităţile cu elevii să se desfăşoare nu doar îl sălile de clasă, ci şi în instituţiile care au posibilitate să formeze atitudini şi valori, precum Frumosul, libertatea, Cunoaşterea, Adevărul, Binele şi altele. Acestştea sunt pilonii pentru educaţia civică şi formarea unor comportamente civilizate.

Recent elevii din clasa a IX –a au vizitat Bibiloteca „Transilvania”, unde au fost informaţi despre fondul de carte, noutăţile editoriale, activităţile culturale şi de informare care au loc în această instituţie de iluminare nu doar în sectorul Ciocana. Administraţia şi colaboratorii Bibliotecii „Transilvania” au întâmpinat elevii cu căldură şi deschidere spre colaborare. Iată câteva reflecţii ale elevilor:

„Mă mândresc că în sectorul Ciocana se află cea mai modernă bibliotecă din R. Moldova, nu doar cărţile, ci şi condiţiile, precum şi primirea caldă a bibliotecarilor, mă face să vin mai des în această insituţie...”(Cumpăn Dionis);
„Biblioteca „Transilvania” este o insituţie cu aer european. Mulţumim tuturor celor care au contribuit la prosperarea acestei instituţii, în condiţiile de loc uşoare prin care trece ţara noastră” (Cotos Mihai);
„Mă atrage să mai vizitez Biblioteca „Transilvania”, nu doar singur, dar cred că va fi plăcut şi prietenilor mei, deoarece sunt condiţii de lectură, dar şi de discuţii pe cele mai diverse teme” (Popovici Vladislav);
„Pur şi simplu vizitaţi şi o să simţiţi real ce semnificaţie are o bibliotecă modernă” (Rusu Cristina);
„Sunt condiţii bune atât pentru maturi, cât şi pentru copii, dar mai ales e bine că se organizează diverse activităţi culturale, întâlniri cu personalităţi notorii” (Moraru Victor);
„Nu am mai văzut o aşa deschidere spre cititori, precum o fac colaboratorii bibliotecii „Transilvania” (Rusu Galina).

Întradevăr, e plăcut în condiţii când unii se plâng de adâncirea crizei morale din ţară, alţii deşi cu posibilităţi modeste, fac ca să prospere ce este mai sfânt şi mai aşteptat pentru cetăţeni: Cartea, Înţelepciunea şi Bunele maniere.

Secrieru Natalia, elevă clasa a IX-a
Proiectul Educaţional al Centrului Adolescenţilor
şi al Consiliului Local al Copiilor şi Tinerilor

go to FOTO GALLERY


În conformitate cu Planul complex al DGETS, în scopul realizării Proiectului Educaţional „Schimb de experienţe între 26 de licee din municipiu”, în perioada 06-10.02.2012, elevii din Liceul Teoretic „Gaudeamus” au fost delegaţi pentru schimb de experienţă la Liceul „Spiru Haret”.

În rezultatul schimbului de experienţă au fost realizate urmatoarele obiective:
1) repartizarea şi acomodarea elevilor în clase dupa profil;
2) participarea la şedintele Senatului şi activităţii departamentului Voluntariat;
3) încadrarea elevilor în activităţile Liceului „Gaudeamus”.

Elevii din Liceul „Spiru Haret”, care au fost implicaţi în schimbul de experienţă înte instituţii:
Palii Ina 11 B, Cârlig Nicoleta 11B, repartizaţi în clasa a XI lm 2;
Orlov Eugenia 11 A, Palii Irina 11 A, Petrov Angelica 11D, repartizaţi în clasa a XI ec.
Florea Nicoleta 10 A, Fulga Valeria 10ª, repratizaţi în clasa a X lm;
Gudima Alexandru 10 B, Girdea Stas 10 B, Munteanu Ion 10 b, repartizaţi în clasa a X fm.

Punctele forte observate de elevii de la liceul „Spiru Haret”:
1) elevi din Liceul teoretic “Gaudeamus” sunt mai sociabili (relativ);
2) se practică diverse metode interactive şi eficiente de predare la obiectele de studiu (matematica, istoria, educaţia civică, fizica, biologie, limba româna, economie);
3) cabinetele de matematica, fizica, chimie, informatica sunt bine dotate cu echipament, ceea ce permite insusirea temelor mult mai usor;
4) profesori cu înalt grad de pregătire psiholgică şi pedagogică (cultura comunicării cu elevul);
5) atmosfera de activitate creativă şi legeră la nivel înalt (relativ);
6) elevilor li se crează posibilităţi de a participa în diferite proiecte, activităţi cu caracter de integrare;
7) în preajma liceului sunt multe centre comerciale şi magazine de unde poti să procuri alimente mai ieftine;
8) organizarea activităţilor în perechi;
9) elevii au posibilitate să-şi corecteze notele de la unităţile de învăţare;
Administra’ia liceului deschis[ spre schimbare ;i acceptare a ini’iativelor elevilor;
10) activitatea organelor autoconducerii şcolare, dirijată de însăşi elevi.

Punctele slabe:
1) în liceu e mai frig;
2) sunt unii profesori cu o pregătire mai slabă, care practică adresări mai agresive către elevi;
3) indiferenţa din partea unor elevi;
4) sunetul nu se aude bine la toate etajele;
5) WC nu se inched;
6) în unele zile multe lectii (8);
7) lectii le încep prea devreme, (ora 8.00);
8) sala şi vestiarul de educaţie fizică în stare deplorabilă.

Un grup de elevi de la Liceul Teoretic „Gaudeamus” au învăţat timp de o săptămână la Liceul „Spiru Haret”: Taran Ecaterina, X fm; Volcov Natalia, X fm; Botnaru Loridana, X lm; Demiancenco Ala, X lm; Celpan Viorel, XI ec; Bolohan Ecaterina, XII real2.

Organizatorul schimbului de elevi din partea Senatului L.T.”Gaudeamus”Busuioc Sergiu, XI ec.
Pentru ca educarea copiilor să fie încununată de succes,
trebuie ca educatorii să se educe
neîncetat pe ei înşişi, să se ajute reciproc
întru realizarea din ce în ce mai desăvârşită
a aspiraţiilor lor. (Lev Tolstoi)

Învaţă să înveţi

go to FOTO GALLERY


În viaţa fiecărui dintre noi este o un moment, cind trebuie să arătam rezultatul muncii noastre. La 28 ianuarie 2012 un astfel de moment a sosit şi pentru pedagogii şi elevii Liceului Teoretic “Gaudeamus”. Începînd cu ora 8:00, în incinta liceului s-a desfăşurat seminarul- practicum cu genericul “Tehnologii de formare a competenţei de a învăţa să înveţi”, în cadrul căruia fiecare profesor a prezentat metoda sa de predare şi avantajele ei. În mod normal, pe parcusul săptămînii toţi profesorii şi elevii se aflau în căutarea acelei optime variante de lucru la ore, pentru a o face mai interesantă, mai eficientă ca fiecare actant al procesului să poată fi la înălţime.

Cu o mare dorinţă de a afla mai multe păreri şi impresii despre acest eveniment, corespondenţii noştri au plecat în căutarea informaţiei. Au revenit la redacţie cu mai multe de interviuri, poze. Iată unele din aşteptări:

...Succesul oricărei lecţii depinde de tema studiata, de metodele de predare pe care le aplică profesorul şi dorinţa elevilor de a fi parteneri în procesul de studiere...

Pentru că un rol foarte important la aceste lecţii îl au elevii, mai intîi de toate am aflat parerea şi astepările lor vizavi de acest seminar. La întrebarea “Tu eşti de acord sa vii simbătă la şcoală?” am primit răspunsuri diverse începînd cu “ Da, desigur” pînă la “ De fapt, nu prea am încotro”. Totuşi majoritatea răspunsurilor au fost pozitive şi argumentate prin cuvinte foarte importante “pur şi simplu aşa lucruri ma interesează”.

…Astfel de evenimente sint şanse bune de a acumula noi cunoştinţe, de a căpăta experienţă şi a dobîndi încredere in forţele proprii...

Întrebarea-provocaţie “ Profesorii v-au spus ce să pregătiţi pentru această lecţie?” toţi elevii au raspuns că activitaţile de la lecţiile demonstrative sînt o taină pentru ei, ceea ce, de fapt, e bine, fiindcă “ e destul de plictisitoare lectia la care toţi ştiu răspunsul” a spus Frolov Alexan-dru (cl.12 real 2). La fel, admirabil e faptul că, cu excepţia “puţinelor emoţii pe care trebuie să le înfruntăm pentru a putea crea ceva frumos” dupa cum a spus Ţurcanu Alisa (cl.9ec) - corespondta tînără din redacţia noastră, toţi elevii s-au dovedit foarte curajoşi şi nu s-au lăsat intimidaţi de asistenţii care au fost prezenţi la lecţii.

Respondenţii sunt absolut siguri că lecţiile demonstrative sînt mai productive decît cele obişnuite “prin metodele mai originale de predare şi dorinţa elevilor de a demonstra, în prezenţa asitenţilor, de ce sînt în stare”. Totuşi, cum afirmă Canţîr Radu (cl.12 lm1)” orice lecţie depinde de tema studiată, de metodele profesorului de predare şi dorinţa elevilor de a se implica în discuţie.” Încă un lucru care impresionează foarte mult este speranţa respondenţilor că astfel de evenimente se vor organiza mai des şi dorinţa lor aprinsă de a mai participa la ele, cu condiţia că nu vor mai pierde sîmbetele ca zile de odihnă. Profesorii au depus şi ei un mare efort dar şi plăcere ca totul să iasă cît mai bine şi sa fie realizat fiecare obiectiv planificat. La întrebarea care sunt impresiile despre activitatea de azi, profesorii au răspuns unanim: responsabilitate, seriozitate, creativitatea, implicare şi satisfacţie.

În ciuda frigului de afară şi dorinţei de a mai dormi cîteva ore în plus în zi de odihnă, elevii au ieşit din carapacea lor şi s-au implicat în activităţi graţie metodelor originale de predare utilizate de profesori, care au început ora cu variate momente de captare a atenţiei: poezii, maxime, cutii fermecate.

E de menţionat insistenţa profesorilor de a face explicaţiile sale logice şi clare, demonstrînd pentru elevi modele de învăţare şi înţelegere a materiei. Orice pas se argumentează fie prin explicaţia profesorilor, fie prin răspunsul elevilor. Au fost activităţi reuşite şi la cei mai mici : clasa 5lm au studiat textul „D-l Goie”, împreună cu profesoara lor Elena Orhei; şi la cei mari – cei din 12ec, sub dirijarea profesoarei de matematică Mariana Morari, au făcut calcule statistice, au construit diagrame complicate. Judecăţi interesante au făcut cei din 12lm1 la ora de educaţie civică sub dirijarea tînărului profesor VeaceslavŞendrea, iar grupul de elevi din cşasele a 11- şi a 12-a umaniste au demonstat cunoaşterea perfectăa limbii engleze în cadrul dezbaterilor cu o temă foarte actuală despre voluntariat, conduşi de Eudochia Hămuraru.

Iar noi , corespondenţii din grupul condus de Tatiana Ponomari, am făcut reprtaje pe urmele fiecărei activităţi, am înscris interviuri de la diferiţi participanţi, am făcut poze şi către finalul întregii acţiuni am prezentat acest articol, demonstrînd competenţele noastre.

De la satul în epoca modernă (lecţia prof. Tatiana Doibani) la alcanolii monohidroxilici saturaţi(lecţia prof. Ludmila Tomnatic), de la oscilaţii şi unde electromagnetice (lecţia prof. Viorica Tonu) la rafinamentul salonului literar artistic „Ceaiul de la ora 4” (activitatea prof. Alexandra Tănase) - iată diapazonul tematic discutat azi.

Absolut normal pentru o persoanalitate multilateral dezvoltată!

T.Ponomari,
director adjunct şi grupul de corespondenţi, elevi ai claselor 9 ec şi 11bc
Consiliu Profesoral în comunitate.


go to FOTO GALLERY


La 27 decembrie 2011 administraţia Liceului Teoretic „Gaudeamus” a organizat în incinta Bibliotecii municipale „Transilvania” Consiliul Profesoral de totalizare a activităţii didactice şi analiza reuşitei şcolare pentru semestruil I al anului de studii 2011-2012. La Consiliul Profesoral au fost discutate mai multe subiecte actuale: Strategii de implementare a Curriculei modernizate pentru anul 2012 (P. Cerbuşca, vicedirector); Educaţie şi Curriculum la decizia instituţiei (V. Andoni, vicedirector); Rezultatele academice ale elevilor (T. Ponomari, vicedirector); Sistemul de autofinanţare a instituţiei (Z. Gangan, directorul liceului).

Între Liceul Teoretic „Gaudeamus” şi Biblioteca municipală „Transilvania” există o colaborare fructuoasă chiar de la deschiderea acestei instituţii în sectorul Ciocana. Aici sunt organizate mai multe activităţi cu elevii, profesorii şi membrii comunităţii: salonul de lectură „Ceaiul de la ora 4”, condus de profesoara de limbă română Alexandra Tănase; clubul de educaţie moral-creştină „Logos”, condus de Tatiana Doibani, de asemenea dezbateri şi alte activităţi cognitive. Suntem recunoscători administraţiei Bibliotecii municipale „Transilvania” pentru deschidere spre colaborare şi pentru arta de promovare a valorilor în comunitate.
Competiţii municipale de dezbateri


La 26 noiembrie 2011 s-au desfăşurat competiţiile municipale de dezbateri preuniversitare

Moţiunea: pusă în dezbatere a fost: “Eutanasia ar trebui să fie legiferată”.

Scopul acestei activităţi a fost sensibilizarea tinerilor pentru implicare activă a studierea temelor din domeniul filosofiei şi bioeticii.

În cadrul competiţiei municipale au participat 26 echipe, 78 liceeni şi 15 arbitri (profesori din municipiu şi studenţi de la Un. AŞM., reprezentanţi ai ONG). Elevii au prezentat instituţiile.: “GAUDEAMUS”, Liceul AŞM, „PROMETEU–PRIM, „M. ELIADE”, „ORIZONT”, „M. OLIMP”. De asemenea în cadrul competiţiei au participat voluntari în calitate de observatori – tineri din liceele „V. Alecsandri”, „P. Zadnipru,” „N. Iorga”.

În cadrul dezbaterilor afirmatorii au prezentat argumente PRO:
- Bolnavul aflat în stadiul terminal al unei boli are dreptul să aleagă dacă doreşte să trăiască în continuare sau nu.
- Un om aflat în stadiul terminal al unei boli nu mai dispune de autonomie.
- Eutanasierea permite pacientului sa moară demn.
- Legalizarea eutanasiei ar asigura un mai bun control al fenomenului.

Negatorii au prezentat sistemul de argumente CONTRA, printre care:
- Optiunile pe care le facem exprimându-ne libertatea de a alege pot fi revocate.
- Eutanasia slăbeşte respectul societăţii faţă de sanctitatea vieţii.
- Durerea poate fi evitată prin îngrijire potrivită.
- Fenomenul eutanasiei ar scăpa de sub control.

În TOP – 12
cei mai buni vorbitori în cadrul Competiţiei municipale de dezbateri preuniversitare au fost nominalizaţi:

Şimon Olga , Liceul Gaudeamus – 55 puncte
Scutari Olga, Liceul Gaudeamus – 53 puncte
Ermacov Pavel, Liceul Gaudeamus – 53 puncte
SoltanRuxanda, Liceul Gaudeamus – 53 puncte

Printre începători cei mai buni vorbitori au fost nominalizați:
Ruzac Stela, Liceul Gaudeamus – 51 puncte
Secrieru Natalia, Liceul Gaudeamus – 50 puncte

Echipele învingătoare au fost menţionate:

Locul Liceul Numele
Locul I Prometeu Prim
Liceul „M. Eliade”
Prometeu Prim
Liceul AŞM
Liceul AŞM
Liceul AŞM
Bologa Anda
Rotaru Vasile
Munteanu Laura
Verdeş Silvia
Munteanu Veronica
Ceban Vadim
Locul II Liceul AŞM
Liceul AŞM
Liceul AŞM
Prometeu Prim
Prometeu Prim
Pascari Oleg
Viniţchi Andrei
Ureche Andrei
Malanciuc Greta
Bulican Cătălina
Locul III Liceul Gaudeamus
Liceul Gaudeamus
Liceul AŞM
Liceul AŞM
Liceul AŞM
Şimon Olga
Scutari Ana
Cotorobai Radu
Danu Radu
Zara Cristian
Menţiune Liceul Gaudeamus
Liceul Gaudeamus
Liceul Gaudeamus
Liceul AŞM
Liceul AŞM
Liceul AŞM
Rurac Stela
Secrieru Natalia
Movilă Vlada
Ciorici Cristina
Dănuţă Marina
Postica Marcela

Participare activă în competiţiile de dezbateri au demonstrat elevii de la Liceul Gaudeamus: Cernomoreţ Alexandru, Gladi Ina, Morari Victoria, Ursu Corina, Ţurcan Alisa, Bargan Mihai, PânteaVeacislav, CobâlcăPatricia, Moraru Victor, Gudali Victoria.

Felicitări liceenilor de la „Gaudeamus”, Liceul AŞM, Liceul Prometeu-Prim, „Olimp”, „M. Eliade” pentru implicare activă în dezbaterile municipale şi interes pentru a discuta moţiunea „Eutanasia ar trebui să fie legiferată”
FLASHMOB
dedicat Zilei Mondiale a Filosofiei


go to FOTO GALLERY


La 17 noiembrie, de Ziua Mondială a Filosofiei, studenţii de la Filosofie de la Universitatea de Stat, împreună cu cei de la Antropologie şi un număr de elevi de la Liceul Gaudeamus din capitală la ora 14:00, au organizat un Flashmob.

Din persoanele adunate în faţa Teatrului de Operă şi Balet, au fost construite litere ce au format cuvântul FILOSOFIE.

Într-un fel, s-a dorit de a face să se audă de FILOSOFIE, printre rândurile persoanelor din comunitate
Ziua Naţională a Tineretului


go to FOTO GALLERY

Flash.Mob - „Problemele comunităţii pot fi soluţionate prin implicarea tinerilor”


În baza Hotărârii Guvernului Republicii Molodva nr. 552 din 07.10.1996 a fost sărbătorită în ţară a doua duminică a lunii noiembrie. Cu această ocazie la Liceul Teoretic „Gaudeamus” au fost organizate un şir de activităţi printre care:

• Şedinţa Senatului Liceului
• Absolvenţii comunică despre integrarea tinerilor în comunitate
• Flash Mob „Tinerii în acţiune”
• Debate - Atitudini faţă de sensul vieţii: „Euthanasia ar trebui să fie legiferată”
• Şedinţa clubului „Ce? Unde? Când?” cu genericul:
• „Tinerii pentru un sistem logic de gândire şi dezvoltare”.
• Teatrul social pentru liceele din sectorul Ciocana: „Viaţa este o comoară”.
Cetăţenii Liceului Teoretic ”Gaudeamus” îşi aleg conducătorii Senatului.


go to FOTO GALLERY


Programul autoconducerii şcolare “O noua civilizaţie” se realizează prin “Republica Democratică Gaudeamus”, stat democratic cu atributele: drapel, constituţie, imn, stemă etc. Cetăţenii RD Gaudeamus sunt elevii, profesorii, părinţii, personalul tehnic. Prin tehnologii de joc se simulează activitatea politică şi social-economică.

Scopul programului autoconducerii este crearea unor condiţii pentru dezvoltarea unor personalităţi libere social-active. Acest program include o serie de activităţi politice şi economice precum: formarea comisiei electorale, dezbateri politice, mese rotunde, alegerile Preşedintelui Senatului, organizarea activităţii de producţie a firmelor (claselor), activitatea băncii liceale etc.

Unul dintre cele mai aşteptate evenimente ale anului din Republica Gaudeamus sunt alegerile preşedintelui Senatului. Alegerile s-au desfăşurat la 25 octombrie după principiile democratice. Spre deosebire de anul trecut, când a fost ales doar preşedintele, acum au fost aleşi şi reprezentanţii Senatului.

Astfel, am nu persoana propriu-zisă, dar “grupul de iniţiativă”. În timpul companiei electorale s-au înregistrat patru partide, în frunte cu liderii săi: Vacarciuc Andrei 11bc, Condrea Eugen 10bc, Andrieş Victoria 11lm2, Celpan Viorel 11ec. Un moment intrigant este că două partide sunt din aceeaşi clasă, 11 bio-chimie, ceea ce demonstrează activismul civic profund al acestor elevi.

În pofida faptului că s-au înregistrat patru candidaţi, membrii comisiei electorale am aşteptat o agitaţie mai profesionalistă. Totuşi au fost organizate dezbateri electorale, în cadrul cărora candidaţii au prezentat planul său de activitate. La aceste întâlniri electorale au asistat toţi elevii care sunt cointeresaţi în viaţa democratică a Republicii ”Gaudeamus”. De-asemenea, au fost adresate întrebări membrilor partidelor şi liderilor acestora.

Miercuri, 25 octombrie, de la 7:45 până la 13: 30, s-au desfăşurat alegerile în Senatul Liceului. Dreptul de vot l-au avut toţii elevii claselor a 5, a 9-12, inclusiv profesorii şi personalul tehnic. Votul a fost realizat prin prezentarea carnetului de elev, iar profesorii şi personalul tehnic au prezentat buletinului de identitate.

Conform rezultatelor alegerilor afişate, cele mai multe voturi pentru funcţia de Preşedinte al Senatului liceului a acumulat Celpan Viorel, XI ec – 188 voturi. Concurenţii lui au acumulat: Condrea Eugen, XI bc – 95 voturi; Andrieş Victoria, XI lm2 – 54 voturi; Vacarciuc Andrei, XI bc – 34 voturi.


Membrii senatului au repartizat voturile de încredere după cum urmează: Calfa Corneliu, 11 real 2 - 56 voturi; Condrea Eugen, 11bc – 48 voturi; Celpan Viorel, 11 ec – 46 voturi; Hămuraru Diana, 11lm2 – 27 voturi; Grecu Viorel, 11real2 – 19 voturi; Caimacan Ion, 11 ec – 17 voturi; Donica Andrei, 11bc – 15 voturi; Cernomoreţ Alexandru, 11 ec – 15 voturi; Buhnă Cristina, 11 lm2 – 12 voturi; Codreanu Valeria, 10 fm – 8 voturi; Andrieş Victoria, 11 lm2 – 7 voturi; Vacarciuc Andrei, 11bc – 6 voturi; Edu Daniel, 11 ec – 5 voturi; Nichifor Sergiu, 10 real – 5 voturi; Strati Doina, 10 lm – 5 voturi; Odobescu Vitalie, 11bc – 4 voturi; Olaru Ana, 10 real – 4 voturi; Bâlici Sanda, 11 bc – 3 voturi; Gladii Ina, 11 lm2 – 3 voturi; Garaba Iulia, 11 bc – 1 vot; Vitrovoi Oxana, 11lm2 – 1 vot.


La alegeri au participat 80% din numărul total de elevi (344 din 435 de elevi) şi 53% din numărul total de profesori (28 din 53 profesori).

Aducem sincere felicitări Preşedintelui Senatului pentru anul de studii 2011-2012, Celpan Viorel şi celor doi vice-preşedinţi Calfa Corneliu şi Condrea Eugen, precum 3 consilieri: Hamuraru Diana, Caimacan Ion şi Grecu Viorel.

Membrii Comisiei electorale:
Bolohan Ecaterina (preşedinte), 12 r2, Şimon Olga 12 lm1,
Scutari Ana 12 lm, Zubco Veronica 11bc, Untura Ion 11 r2.
PROGRAMUL AUTOCONDUCERII ŞCOLARE „O NOUĂ CIVILIZAŢIE” COMPONENŢA SENATULUI ELEVILOR
Ziua autoconducerii la Liceul „Gaudeamus”
PROCES VERBAL al şedinţei Consiliului Profesoral al Dublorilor
Conferinţa pedagogică a cadrelor didactice


go to FOTO GALLERY

La 26 mai 2011 în Liceul Teoretic „Gaudeamus”, mun. Chişinău s-a desfăşurat Conferinţa Pedagogică a cadrelor didactice cu genericul: „FORMAREA LA ELEVI A COMPETENŢELOR DE PROIECTARE ŞI AUTOORGANIZARE A PROPRIEI ÎNVĂŢĂRI”.

Managerul forumului pedagogic dna Z. Gangan a prezentat obiectivele şi modalitatea de desfăşurare a activităţii. Accent s-a pus pe:
- analiza realizării obiectivelor instituţiei de către colectivul profesoral în consolidarea:
parteneriatului şcolar cu elevii, părinţii şi membrii comunităţii; :
- analiza tehnicilor de activizare a potenţialului creativ al elevilor; :
- prezentarea experienţei avansate a cadrelor didactice şi a manageriale din liceu; :
- identificarea căilor de oprimizare a procesului educaţional în noul an de studii prin formarea la elevi a competenţelor de proiectare şi autoorganizare a propriei învăţări.

- Vicedirectorul dl Pavel Cerbuşca, doctor în pedagogie a prezentat „Sugestii de formare la elevi a competenţelor de proiectare şi autoorganizare a propriei învăţări ”.

În continuarea profesorii liceului au pus în dezbatere diverse modalităţi de activizare a elevilor:
- Doibani Tatiana - „Competenţe de organizare ştiinţifică a muncii”.
- Tănase Alexandra - „Competenţa de redactare a unui articol pentru revistă sau site”.
- Ponomari Tatiana - „Competenţe de a pregăti şi a prezenta un discurspe o temă de interes comun în faţa unui public necunoscut”.
- Gangan Zinaida - „Organizarea elevilor pentru realizarea eficientă a sarcinilor de extindere (lucrului pentru acasă)”.
- Mazniuc Ludmila - „Dezvoltarea competenţei de comunicare în limbă engleză în activităţile liceale”.
- Hamuraru-Costiuc Eudochia - „Formarea competenţelor interdisciplinare prin intermediul proiectelor”.
- Tomnatic Ludmila - „Sistemul de activizare a potenţialuli creativ a elevilor în activităţile extracurs
- Moraru Mariana - „Organizarea eficientă a lucrului independent al elevilor”.
- Munteanu Augustina - „Modalităţi de activizare a elevilor la lecţiile de chimie”.

Câteva sugestii de formare la elevi a competenţelor de proiectare şi autoorganizare a propriei învăţări.

1. Elevul – subiect al învăţării într-o şcoală prietenoasă copilului. Cadrul didactic are misiunea de al ajuta şi al ghida pe elev.
2. În cheia strategiei de formare a competenţelor cu caracter de integrare, elevul ar trebui implicat mai activ în procesul propriei formări, prin cunoaşterea, elaborarea, desfăşurarea şi evaluarea/ autoevaluarea proiectelor/scenariilor didactice curriculare şi extracurriculare;
3. Cadrul didactic e obligat să-l înveţe cum să înveţe: organizarea ştiinţifică a muncii (elaborarea conspectelor de reper, ghidul facilitatorului, criterii, priorităţi, structurarea propriului demers de învăţare, învăţarea reciprocă etc.); elaborarea şi prezentarea unei teze ştiinţifice; planul personal de lucru independent în pregătirea de concursuri şi olimpiade; automotivaţie etc.
4. Legătura sistemică a cunoştinţelor şi deprinderilor formate la lecţii cu activităţile extr-acurriculare şi momentele acţionale apropiate de viaţa reală/cotidian.
5. Includerea elevului în mediul comunităţii de formare (instituţii de cercetare, laboratoare, muzee, organizaţii, practica pasivă cu referire la orientarea profesională, schimbul de experienţă).
6. Realizarea în parteneriat cu elevul, precum şi membrii comunităţii (elevi sau cadre didactice din alte licee, părinţi, absolvenţi, persoane resursă etc.) a cel puţin a unei acţiune de amploare: (proiect, publicaţie, expoziţie, concurs etc. cu scopul afirmării competenţelor elevului şi a cadrului didactic şi promovarea imaginii persoanele şi a instituţiei.
7. Stimularea permanentă a elevului şi cadrului didactic pentru performanţele demonstrate. Aici reorganizarea AOSÎ „Gaudeamus”

La finele Forumului pedagogic a fost aprobată o Rezoluţie a conferinţei pedagogice a cadrelor didactice şi manageriale, unde a fost apreciată activitatatea colectivului profesoral îpentru anul de studii 2010-2011 cu calificativul „Bine”; a fost menţionat aportul profesorilor care au contribuit esenţial la elaborarea materialeor tehnologice orientate spre implicarea elevilor în proiectarea şi desfăşurarea procesului educaţional; s-a pus accent de a restructura proiectarea activităţilor educaţionale în noul an de studii, pornind de la cerinţele Noii Curricula, în baza unităţilor de învăţare, axate pe implementarea practică a modelului akmeologic (competenţelor cu caracter de integrare în comunitate) Responsabili colectivul profesoral, membrii administraţiei; a dezvolta relaţiile de parteneriat dintre cadrele didactice şi manageriale din liceul „Gaudeamus” şi alţi parteneri din comunitate etc.
Conferinţa Școlară a Elevilor ”TINERE TALENTE”


go to FOTO GALLERY

La 24 mai 2011 l la Liceul Teoretic Gaudeamus s-a desfășurat a XX-a ediție a Conferinței științifico-practice a elevilor. Moderatorii Scutari Ana (cl. XI lm1) și Cheibaș Cristian (cl. XI real 2) au prezentat programul conferinței și subiectele pregătite de colegi menționat. Conferința a fost deschisă de Pavel Cerbușca, vice-director, care a menționat importanța cercetării organizată în cadrul Societății Științifice și de Creație a Elevilor ”Un pas în viitor”. În cadrul conferinței au fost ascultate rapoarte și analize ale secțiilor și centrelor educaționale: economie, ecologie, științe reale și umanistice. Printre cele mai reușite activități au fost prezentările elevilor despre activitatea economică - Corcodel Ruxanda (XII ec. 2), Purice Dinu (IX 2) – despre rezultatele participării la olimpiadele școlare la nivel de sector, municipiu, republicane și internaționale; Andoni Dan (XII ec.2) - concursul internaţional „Skhwartz” ce a avut loc în Oradea, România; Soltan Ruxanda (XI lm.1) - Conferinţa municipală „Valori basarabene”; Şimon Olga (XI lm.1), Cuznețov Marin Ana (XI lm.1); Măriuţă Alina (XI real 2) - Concursul naţional „Forum Civic”; Bolohan Ecaterina (cl. XI real 2) - Conferința națională ”Spre viitor”, Țurcan Irina (XI lm.2) - Conferința municipală ”Muncă, Talent, Cutezanță”; Pociumban Mihai (XII ec.4); Brega Radu (XII matem.) – activitatea clubului de dezbateri, Roșca Iulian (XII matem.) – Activitatea Senatului Liceului.


Rezultatele participării elevilor din liceu în olimpiade şi concursuri:

Nivelul Au participat Locul I Locul II Locul III Menţiune
Liceu 310 56 42 47 39
Sector 46 16 8 12 10
Municipiu 35 14 3 4 15
Republicane 24 9 4 7 4
Internaționale 25 3 6 5 11
Alte concursuri 71 16 16 20 19

În liceu au activat cu succes mai multe cercuri pe interese: Matematica (pr. Bairac R.), Chimie (pr. Dâmovschi G.), Biologie (pr. Alexandrov I.), Economie (pr. Andoni V., pr. Ciumac G.) Arte (pr. Eni. T.), Fizica (pr. Burleai V.), L. franceză (pr. Ciobanu Z.), L. engleză (pr. Marcu L.), Etică (pr. Doibani T.), Debate (pr. Cerbușca P.), Ecologie (pr. Tomnatic L.).

La finele conferinței a susținut un mesaj de felicitare pentru toți învingătorii în activitatea științifică și de creație dna Gangan Zinaida, directorul Liceului ”Gaudeamus”. Printre elevii cu cele mai multe premii au fost menționați:

Diplome de gradul I - Şimon Olga – XI lm.1; Purice Dinu - IX 2; Cibotaru Victor - X real 1; Muntean Vlad - XII mat.; Andoni Dan – XII ec. 2; Prodan Stanislav – XII matem.

Diplome de gradul II - Bolohan Ecaterina – XI real 2; Teleşco Cristian – IX 2; Gabor Ana – X lm. 1; Ţurcan Irina - XI lm. 2; Daţenco Elena – XI real. 1; Naghiţa Varvara – X bch; Cojuhari Ana – XII ec. 2; Corcodel Ruxanda - XII ec.; Şoltaian Iulia – XI real 1; Prodan Radu – XII ec. 3; Brega Radu – XII mat.; Codreanu Igor – XII ec. 4; Roşca Iulian – XII mat.; Bobicev Timofei XII bch; Muraşeva Iulea - X real.1.

Diplome de gradul III - Ungureanu Cornel - XI 1; Barbarii Veacislav – IX 1; Tabac Viorica – X lm. 1; Hamuraru Diana – X lm. 2; Petrici Mihaela – XI lm. 2; Isacov Iulia – X real. 2; Andronovici Alexandru – X bch; Scutari Ana – XI lm. 1; Budzemschi Ana – XI ec. 2; Novicov Maxim – XI ec. 2; Creţu Ana – XI ec. 2; Roşca Daniela – XI real 2; Madan Vladimir – XI real 1; Asauleac Elizaveta – XI real 2; Ţapu Livia – XII matem.; Glavan Vladlena – XII matem.; Bolondău Vladimir - XII matem.; Bencovschi Gleb – XII ec. 2; Lungu Dinu – XII ec. 2; Crăciun Iana – XII ec. 2; Mardari Ilinca - XI 2. Participanții la conferință au exprimat sentimente de recunoștință tuturor profesorilor care au ghidat eficient elevii să obțină succese înalte în concursuri, olimpiade școlare și în activitățile de creație. De asemenea participanții și-au exprimat recunoștința pentru părinții - membri ai AO în Sprijinul Învăţământului Gaudeamus, datorită cărora învingătorii au fost decorați cu medalii nominale și diplome de merit.

Scutari Ana, cl. XI lm.1
Participarea elevilor la concursul Naţional de Creaţie
”Forum Civic”, 2011


go to FOTO GALLERY

La 7 mai 2011 patru elevi de la Liceul Teoretic „Gaudeamus” au participat la Concursul Naţional de Creaţie în domeniul Educaţiei Civice pentru elevii claselor a X-XII-a - Forumului Civic Naţional, ediţia a IV, cu genericul ”Patria mică – începutul dragostei de ţară”. În cele trei secţii de lucru elevii din Chişinău (Liceul Teoretic ”Gaudeamus”, Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Liceul Teoretic ”N. Iorga”) şi din ţară (instituţiile din Rezina, Criuleni, Grigoriopol şi altele) au prezentat creaţiile sale (cântece, foto-eseuri, video PSA, prezentări Power Point, posterie, reviste şcolare, scenarii teatralizate, comunicări ştiinţifice etc.) şi au pus în dezbatere unele subiecte cu caracter controversat.

Dragostea de Patrie se educă pornind de la sentimentul şi ataşamentul faţă de localitatea de baştină, familie, liceul unde îşi face studiile, clasa de elevi, grupurile de interese etc. Sentimentul de dragoste faţă de patria mică a fost educat încă în Grecia antică în cadrul ”cetăţii” (de unde şi provine termenul ”cetăţean”), iar la romani în cadrul familiei (”pater” - părinte – patrie).

Proiectul a fost susţinut de consilierul Ministrului Educaţiei dl Munteanu Andrei şi Preşedintele Asociaţiei Istoricilor, profesorul dl Mustaţă Sergiu, care au înmânat premianţilor cărţi de preţ şi diplome de merit.

Datorită sprijinului ONG ”Promovare prin Inteligenţă”, coordonată de profesorul dl Efotodi Ion, preşedintele Comitetului Organizatoric al Şcolii Viitorilor Olimpici elevilor li s-au înmânat Medalii de Aur pentru locul I (Cuzneţov Ana Marin, cl. XI lm. 1, concurs de cântec) Medalii de Argint pentru locul II (Şimon Olga, cl. XI lm.1 pentru video PSA Proiectul clasei) şi Medalii de Bronz pentru locul III (Creaţu Ana, clasa a XI ec., foto eseu consacrat voluntariatului şi Munteanu Vlad, cl. XII matem. Video PSA despre activitatea clubului de dezbateri).

Suntem recunoscători tuturor persoanelor care s-au implicat şi au contribuit la buna desfăşurare a Concursului Naţional de Creaţie, în special elevilor, cadrelor didactoce şi studenţilor de la Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea de Stat din Moldova şi Universitatea Pedagogică de Stat ”I. Creangă”), care au avut un rol foarte important în calitate de membri ai juriului.
Competiții internaționale de dezbateri la Sinaia, România


go to FOTO GALLERY

La Sinaia, România a fost organizată o Competiţie internaţională de dezbateri World School în perioada 28 aprilie – 1 mai 2011. Partenerii noștri au fost Asociația de Educație Socială AES din Ploiești. În carul concursului au participat membri ai cluburilor de dezbateri din România, Macedonia și Republica Moldova, în total 25 de echipe.

Liceul Teoretic ”Gaudeamus” a fost prezentat de elevii: Muntean Vlad, Pociumban Mihai, Şimon Olga, Bolohan Ecaterina, Hamuraru Diana, Brega Radu, Scutari Ana, Sandu Marin, absolvenții Nistor Andrei, Hamuraru Dorin, Cerbușca Vlada și profesorii Pavel Cerbușca, Hamuraru-Costiuc Eudochia.

Liceele partenere din Republica Moldova, alături de L.T. ”Gaudeamus” au fost Liceul ”Prometeu-Prim” și Liceul Academiei de Științe a Moldovei au fost implicați în dezbateri alături de cele din București, Cluj, Sfântul Gheorghe, Pleoști, Brașov și altele.

Moțiunile puse în dezbatere au fost: ”THBT post genocide states should use public forms of punishment for those who participated in the genocide”, iar pentru finală: ”You are a young democratic activist in Libya. THW choose peaceful protest over violent revolution”.

Alături de aceste subiecte participanții la competiție au fost implicați în dezbaterea unor moțiuni cu caracter spontan, care au fost anunțate cu o oră înainte de jocuri.

Elevii au vizitat obiecte turistice și culturale din Sinaia, în special palatul regal ”Peleș”, care a lăsat o impresie deosebită asupra elevilor, de asemenea orașul Brașov. Suntem convinși că în viitor elevii vor avea succese în noi competiții atât la nivel local, cât și național și internațional.


Muntean Vlad,
președintele clubului de dezbateri ”Gaudeamus”
Drepturi, responsabilități și implicare civică


Școala Curajului. Sub acest generic organizația neguvernamentală ”Hyde Park” a inițiat în Republica Moldova mai multe acțiuni de sensibilizare a elevilor în domeniul respectării drepturilor omului și activismului civic. Moderatorul activității Ghenadie Brega a inițiat la Liceul Teoretic ”Gaudeamus” o discuție cu elevii. A fost foarte interesantă activitatea și utilă prin întrebările abordate și răspunsurile elevilor, care necesită respect și implicare atât din partea copiilor, a cadrelor didactice, cât și a părinților.

E bine când deși avem de soluționat multe probleme, în liceu la compartimentul ”drepturile copilului” avem mult realizări. Totodată e bine să ne gândim să abordăm atât problema drepturilor, dar și a responsabilităților comune, deoarece doar în echilibru putem să construim o societate democratică și liberă. Curaj ”Gaudeamus”!

Drepturi, responsabilități și implicare civică
Acțiune ecologică la Ciocana


go to FOTO GALLERY

Elevii Liceului Teoretic “Gaudeamus” au organizat în sectorul Ciocana mai multe acțiuni ecologice în cadrul acțiunii republicane ”Hai, Moldova”. Sâmbătă, 16 aprilie cea mai mare parte din liceeni au participat împreună cu un grup de voluntari la curățirea parcului din apropiere și a teritoriului din preajma instituției. O mare parte din elevi s-au implicat activ în calitate de voluntari în acțiunile republicane în diverse regiuni ale capitalei.

Luni 18 aprilie a fost curățită aleea bulevardului Mircea cel Bătrân. În acțiune au participat elevii din clasele a IX 1 și a IX 2, ajutați de liceenii din clasele a XI-a (real, lm.2), precum și reprezentanții Senatului liceului. Important că elevii au amplasat pe urne un mesaj adresat locuitorilor sectorului Ciocana, care constă în: ”Elevii de la Liceul Teoretic “Gaudeamus” amintesc cetățenilor: URNA PENTRU GUNOI este pentru a colecta cojile de sămânță, hârtiile și alte resturi menajere și nicidecum u trebuie aruncate la întâmplare. Păstrarea curățeniei depinde de fiecare dintre noi. HAI MOLDOVA pentru o țară curată. Mulțumim pentru înțelegere”.

Participarea elevilor în acțiuni ecologice este salutabilă, dar întrebarea este cum săi facem pe membrii comunității nu atât să-i îndemnăm să participe la acțiuni ecologice, cât să păstreze curățenia permanent.
Competiţii dezbateri format World Schools


go to FOTO GALLERY

La 17 aprilie 2011 membrii clubului de dezbateri ”Gaudeamus” au participat la Competiția Regională de Dezbateri, Chișinău, 33 ediţia a 33-a, formatul World Schools. În cadrul competiţiei au participat 15 elevi de la liceul ”Gaudeamus” în calitate de elevi și arbitri. Absolvenţii liceului au fost în rolul de arbitri, alături de studenţii de la Universitatea de Stat ”I. Creangă”, USM, UTM, ASEM şi altele.

Moţiunea discutată în cadrul dezbaterilor a fost: „Fetelor le este mai greu în societate”. În Top – 10 a celor mai buni vorbitori, din municipiu fost menţionaţi cu diplome de merit elevii Șimon Olga, Purice Dinu și Scutari Ana.

Destul de eficient s-au prezentat membrii clubului: Crudu Adrian, Muntean Lilian, Corcodel Nicoleta, Bolohan Ecaterina, Mardari Ilincam Zlatin Victor.

Suntem recunoscători UNESCO Moldova pentru suport financiar şi logistic. De asemenea suntem recunoscători coordonatorilor de proiect de la Liga Națională de Dezbateri Preuniversitare și în special directorului de proiect Dnei Iulia Moldovan pentru îndrumare competentă, consultații pentru arbitri și elevi, multiplicarea materialelor ce au condus la buna organizare a competițiilor.


Pavel Cerbușca,
organizatorul competiției municipale
de dezbateri preuniversitare
Jurnal TV la Liceul ”Gaudeamus”


go to FOTO GALLERY

La 14 aprilie Liceul nostru a fost vizitat de echipa ”Jurnal TV”. Cei 8 reprezentanți ai companiei ”Jurnal TV” au provocat elevii de la Liceul ”Gaudeamus” pentru un dialog cu ”ghimpi”, dar destul de interesant și constructiv. Liceenii i-au atacat pe jurnaliști cu un șir de întrebări, dar și sugestii de îmbunătățire a emisiunilor și materialelor prezentate la Jurnal TV, Jurnal FM, Jurnal de Chișinău etc.

Ei au remarcat că prezintă interes emisiunile solicitate de elevi, precum ”Știrile”, emisiunile cognitive și de divertisment, dar sunt și unele care necesită reformare pentru a fi mai aproape de problemele cetățenilor, în special ale tinerilor. Întrebarea de bază a fost ”De ce televiziunea este interesată de evenimente ce prezintă conflicte și sânge și mai puțin este interesată de problemele și inițiativele tinerilor, de prezentarea problemelor educației, tendințele de formare a personalității și a competențelor elevilor?”

Dl Andoni V., profesor de economie a fost nedumerit de interesul slăbit al televiziunii pentru activitățile desfășurate în liceu în cadrul Centrului de educație economică, care este o experiență unică în republică și merită să fie studiată și multiplicată.

Dl P. Cerbușca, vice-director pentru problemele științifico-metodice a remarcat unele lucruri bune ale ”Jurnal TV”, precum libertatea de acțiune, caracterul profesionalist al echipei, tendința de abordare multiperspectuală a societății și prezentat unele sugestii pentru colaborarea în viitor a echipei ”Jurnal TV” și a Liceului ”Gaudeamus”.
Dezbatere publică la Liceul ”Gaudeamus”


go to FOTO GALLERY

La 04 aprilie 2011 elevii din clasa a XI real 2 a prezentat o dezbatere publică cu moțiunea: ”Fetelor le este mai greu”

Dezbaterea publică este susținută de reprezentanța UNESCO în Republica Moldova și de Liga Națională de Dezbateri Preuniversitare.

În cadul dezbaterii publice au participat 59 de persoane: 50 de elevi, membri ai clubului de dezbateri, reprezentanți ai claselor IX 1, IX – 2; X lm-2; XI real 2 și altele, de asemenea 3 studenți invitați de la Universitatea de Stat din Moldova, 2 absolvenți, 3 profesori, un voluntar al Corpului Păcii din SUA, dl Dan Kane.

Invitatții au analizat dezbaterile, referindu-se la subiecte despre promovarea cadrului legal cu privire la fenomenul de inegalitate între femei şi bărbaţi şi promovarea drepturilor omului. Au fost discutate metodele de protecţie a drepturilor femeii.

În cadrul dezbaterii publice au fost prezentate argumente și arii de conflict din partea afirmatorilor pentru susținerea moțiunii ”Fetelor le este mai greu”, de exemplu, fetele sunt fizic mai slabe și mai fragile; fetelor le sunt mai des încălcate drepturile juridice și morale; fetele la volan le este mai greu să se discurce; fetele când vor să se promoveze folosesc dominante masculine, deci îşi pierd natura unei ființe gingașe și blânde; fetele întâmpină mai multe greutăţi în luarea de decizii; fetele – viitoare mame, nasc copii şi depind de ei; fetele sunt mai emotive şi mai supărăcioase; fetele au mai multe responsabilităţi în familie; fetele depind mai des de stereotipuri şi prejudecăți; fetele mai repede se maturizează şi au responabilitatea băieţilor pe capul lor; fetele au de suportat mai greu consecinţele revoluţiei sexuale; fetele trebuie să depună mai multe eforturi ca să-şi menţină frumuseţea şi originaliatea; fetele sunt mai multe pe pământ şi mai multe rămân singure; fetele mai des sunt supuse traficului de fiinţe umane și prostituţiei; fetelor mai greu le este să miargă deoarece poartă încălțăminte pe tocuri etc.

Negatorii au prezentat argumentele lor și arii de conflict, de exemplu, fetele au mai bune rezultate; fetele sunt mai responsabile; fetele sunt mai emotive şi se descaracă mai uşor; băieţii mai des recurg la siucid; bărbaţii sunt mai agresivi, mai răzunători, mai mult legaţi de mafie, corupţie, reglări de conturi; politică; băieţii mai des pot fi afectaţi de viruşi, boli venerice; băieţii sunt mai vulnerabili la comportament, mai mulţi infractori sunt în închisori de gen masculin; fetele sunt mai stabile în familie; bărbaţii chieltuie mai mulţi bani pentru lucruri mai; băieţii sunt supuşi mai des stresurilor şi tensiunilor; fetele sunt protejate de barbaţi mai des; femeile traiesc mai mult decât barbaţii; femeile au copii şi astfel au sens pentru ce trăi; femeile sunt mai stabile în relaţii; fetelor desi pare ca le este mai greu, sunt deprinse cu greutati şi rezistente la mărunţişuri.

În cadrul dezbaterii elevii au fost familiarizți cu problemele în domeniul drepturilor omului și a egalității de gen; au fost organizate structurarea cazurilor de dezbateri publice care vor fi prezentate în faţa unor grupuri de tineri din instituţiile de învăţământ; au fost dezvoltate capacităţile de prezentare a problemelor din comunitate pentru implicarea dezinteresată a tinerilor în soluţionarea lor.


Pavel Cerbușca,
conducătorul clubului de dezbateri ”Gaudeamus”.
Participarea membrilor clubului de dezbatere
din Liceul „Gaudeamus”, în cadrul
Competiţiilor internaţionale de dezbateri format World Schools,
în oraşul Sfântul Gheorghe, România despre participarea membrilor clubului de dezbatere


go to FOTO GALLERY

Competiţia a fost desfăşurată în perioada 10-13 martie 2011 în oraşul Sfântul Gheorghe, România în baza invitaţiei Asociaţiei Regionale de Dezbateri, Oratorie, în parteneriat cu Colegiul Naţional Mihai Viteazul, ARDOR Transilvania şi Debate Club Sfântu Gheorghe a Asociaţiei de Tineret ECOU .

Aceasta a fost cea de-a V-a ediţie a competiţiei de dezbateri publice organizată “Saint George, City of Debate, (anexa nr. 1).Evenimentul a fost organizat de Liga Naţională de Dezbateri Preuniversitare din Republica Moldova în parteneriat cu Organizaţia pentru tineret ”Eco” din Sf. Gheorghe, România.

În cadrul competiţiei au participat în total 89 de echipe, 267 de elevi, 45 de antrenori şi cadre didactice. Republica Moldova a fost prezentată de 20 de participanţi, dintre care 7 elevi, 2 absolvenţi şi un profesor de la Liceul Teoretic „Gaudeamus”.

Moţiunea dezbătută a fost: „Tinerii ar trebui să aibă posibilitatea să fie aleşi în calitate de deputaţi în Parlament de la 18 ani”.

Afirmatorii au demonstrat că tinerii trebuie să aibă oportunităţi egale de la momentul atingerii vârstei de maturitate, treptat vor obţine experienţă, va fi mai mare impactul pentru societate şi implicarea tinerilor la viaţa comunităţii va fi mai mare.

Negatorii au demonstrta că tinerii la această vârstă nu sunt pregătiţi psihologic, nu sunt destul de maturi şi experimentatţi, nu au cunoştinţele necesare şi tebuie să înveţe la o facultate, vor fi manipulaţi de cei mai în vârstă.

Conducătorul grupului de elevi – Pavel Cerbuşca, director adjunct, profesor de istorie şi educaţie civică, conducătorul clubului de dezbateri.

Transportul tur-retur este asigurat de participanţii la eveniment.


Lista elevilor şi a profesorilor din Liceul Gaudeamus, care s-au deplasat la Sfântul Gheorghe, România, în perioada 10 - 13.03.2011

nr Numele, prenumele Funcţia/Clasa Echipa Punctaj Rezultate
1. Cerbuşca Pavel conducător Antrenor - Diplomă de menţiune
2. Muntean Vlad XII Moldova 1 227 Locul III
3. Pociumban Mihai XII Moldova 1 223 Locul III
4. Mardari Monica XII Moldova 1 225 Locul III
5. Şimon Olga XI Moldova 2 226 Locul III
6. Bolohan Ecaterina XI Moldova 2 220 Locul III
7. Brega Radu XII Moldova 2 218 Locul III
8. Hamuraru Diana X Time - -

Deplasarea în România a fost semnificativă şi prin faptul că elevii de la Liceul Teoretic "Gaudeamus" au avut posibilitatea să viziteze oraşul Braşov, să se relaxeze în munţii Bacăului, să participe în jocuri extreme, să se distreze şi să comunice eficient cu tinerii de peste Prut etc.
Competiţii municipale de dezbateri preiuniversitare la L.T. Gaudeamus

La 27 februarie 2011 s-au desfăşuart competiţiile minicipale de dezbateri format K. Popper, a 32 ediţie. În cadrul competiţiei au participat 90 de elevi, reprezentanţi ai liceelor: Liceul Academiei de Ştiinţe (33 de elevi); L.T. „Gaudeamus” (24 elevi); L.T „M. Kogălniceanu” (12 elevi); L.T. „Prometeu Prim” (12 elevi); L.T. „Litterarum” (6 elevi); L:T.”V. Alecsandri” (3 elevi).

Moţiunea discutată în cadrul dezbaterilor a fost: „Naţiunile lumii ar trebui să dezvolte drepturiele economice şi sociale ale migranţilor”. Afirmatorii au demonstrat că problema migranţilor nu poate fi soluţionată decât cu implicarea tuturor forţelor naţiunilor lumii. Negatorii au adus argumente prin care au demonstrat că problema migranţilor este a ţărilor unde ei emigrează în masă.

În topul celor mai buni vorbitori din municipiu au fost menţionaţi cu diplome de merit elevii: Şimon Olga - locul I şi Munteanu Vlad. Lupta pentru locurile premiante va fi dată între 4 echipe din liceele „Gaudeamus”, Liceul AŞM şi „Prometeu-Prim”.

Elevii de la Liceul „Gaudeamus” au demonstrat interes deosebit pentru participare în competiţiile de dezbateri: Pociumban Mihai, Mardar Monica, Brega Radu, Scutari Ana, Vdovicenco Maria, Gasnaş Irina, Grosu Victoria, Munteanu Lilian, Crudu Adrian, Ceh Victor, Mardar Ilinca, Purice Dinu, Telescu cristian, Verdeş Alina, Zlatin Victor, Cauş Vlad, Melnic Loreta, Posmac Anton, Barbarii Veacislav, Ungureanu Corneliu, Ivanov Daniel, Patraşca Vladislav.

Le dorim tuturor rezultate frumoase şi succese în competiţiile viitoare.
Competiţii municipale de dezbateri:

La 27 – 28 noiembrie 2010 s-au desfăşurat competiţiile municipale de dezbateri preuniversitare

Moţiunea: pusă în dezbatere a fost: “Votul cetăţenilor ar trebui să fe obligatoriu”.
Scopul acestei activităţi a fost sensibilizarea tinerilor pentru implicare activă a cetăţenilor în luarea deciziei.

În cadrul competiţiei municipale au participat 15 echipe, 66 liceeni şi 12 arbitri (profesori şi studenţi) de la Liceul “GAUDEAMUS”, Liceul AŞM, „PROMETEU–PRIM, „M. ELIADE”, „ORIZONT”, „M. COGĂLNICEANU”. De asemenea în cadrul competiţiei au participat voluntari în calitate de observatori – tineri din liceele „V. Alecsandri”, precum şi din localităţile Ialoveni, Cimşlia, Rezina.

În cadrul dezbaterilor afirmatorii au prezentat argumente PRO:

1. Legitimitatea unui guvern ales în mod democratic creşte odată cu procentul din populaţie care a participat la vot.
2. Votul poate avea o funcţie educativă şi de responsabilizare. Pe de o parte, dacă cetăţenii sunt obligaţi să voteze, ei vor fi motivaţi să se intereseze şi să se intereseze mai activ despre candidaţi şi partide politice pentru a lua o decizie mai corectă
3. Partidele ar putea cheltui mai puţini bani în campania electorală. În multe dintre ţările democratice, campaniile electorale din ultimii ani s-au concentrat într-o mare măsură pe aducerea cetăţenilor la vot. Dacă absenteismul politic nu ar mai constitui o problemă, atât resursele financiare cât şi dezbaterile din campania electorală s-ar putea concentra pe alte chestiuni mai importante.

Negatorii au prezentat sistemul de argumente CONTRA, printre care:

1. Legitimitatea nu e dată de numărul celor care merg la vot.
2. Ideea de vot, şi implicit cea de alegere, nu poate fi asociată cu cea de obligativitate. Votul este un drept, care trebuie înţeles şi apreciat ca atare de cetăţeni. Dacă îl transformăm într-o obligaţie poate afecta educaţia politică şi interesul politic al potenţialilor alegători.
3. Mai mult, o posibilă consecinţă negativă a votului obligatoriu îl constituie rata foarte mare de voturi aleatorii. Alegătorii care sunt forţaţi să voteze pot să aleagă la întâmplare un candidat de pe listă.
4. Absenţa la vot este în ea însăşi o declaraţie politică foarte puternică. Aceasta semnalează o scădere a interesului pentru scena politică şi necesitatea unor schimbări imediate. Politicienii nu ar mai avea un feedback corect cu privire la atitudinea populaţiei faţă de acţiunile lor şi ar deveni mult mai puţini atenţi la nevoile alegătorilor.


În TOP - 10

cei mai buni vorbitori în cadrul Competiţiei municipale de dezbateri preuniversitare au intrat:

1. Muntean Vlad – Liceul „Gaudeamus” – 80 puncte
2. Mardari Monica – Liceul „Gaudeamus” - 79 puncte
3. Pociumban Mihai – Liceul „Gaudeamus” - 78 puncte

SEMIFINALA 2010:

1. Liceul AŞM - Liceul „Gaudeamus”

Echipa „Brigada” (Ştubei Tudor, Vâzdoagă Mariana, Guceac Ion).
- Echipa „Sam Frodo and Monika” (Muntean Vlad, Pociumban Mihai, Mardari Monica).

SEMIFINALA - 2010:

2. Liceul AŞM - Liceul „Gaudeamus”

Echipa „Brigada” (Ştubei Tudor, Vâzdoagă Mariana, Guceac Ion).
- Echipa „Sam Frodo and Monika” (Muntean Vlad, Pociumban Mihai, Mardari Monica).

Pe locul I s-a plasat Liceul AŞM.
Pe locul II – s-a plasat Liceul ”Gaudeamus”,
Pe locul III – s-a plasat Liceul ”Prometeu-Prim”.

Felicitări liceenilor de la Liceul „Gaudeamus” pentru implicare activă în dezbaterile municipale:

Roşca Daniela, Bolohan Ecaterina, Canţâr Radu, Şimon Olga, Asauleac Elisaveta, Cheibaş Cristian, Mardari Ilinca.

Pavel Cerbuşca – managerul proiectului.Conferinta stiintifico-practica republicana a elevilor ”Spre viitor”, editia a IV-a, anul 2010.


La 13 noiembrie 2010 in incinta Liceului Academiei de Stiinte a Moldovei, in parteneriat cu Ministerul Tineretului si Sportului din Republica Moldova, Universitatea Academiei de Stiinte a Moldovei, Asociatia Tinerilor Cercetatori din Moldova ”PRO-Stiinta” si Liceul Teoretic ”Gaudeamus” din municipiul Chisinau, a fost organizata Conferinta stiintifico-practica republicana a elevilor ”Spre viitor”, editia a IV-a. Pe site www.pro-science.asm.md/cresv au fost publicate lucrarile si rezumatele elevilor expediate din timp. Din cei peste 120 de participanti, au fost selectate 87 lucrari mai reusite pentru a fi prezentate la etapa finala a concursului.

La deschiderea lucrarilor Conferintei republicane a elevilor, organizatorii evenimentului au salutat initiativa pentru cercetare stiintifica a tinerilor. Directoarea Liceului Teoretic ”Gaudeamus”, dna Zinaida Gangan, prezenta la eveniment, a mentionat despre initiativa de organizare a Conferintelor republicane de catre liceul pe care il conduce. Vice-presedintele Asociatiei Tinerilor Cercetatori din Moldova ”Pro-stiinta”, dna Elena Beregoi a remarcat despre parteneriatul dintre sectiile preuniversitare, universitare si postuniversitare in procesul de cercetare. Managerul proiectului, dl Pavel Cerbusca a prezentat conditiile de activitate a sectiilor (biologie, chimie, fizica, matematica, informatica, limba si comunicare, istorie, educatie civica, geografie, ecologie si turism) si criteriile de evaluare a lucrarilor (nivelul stiintific al lucrarii – 20 puncte; actualitatea si utilitatea temei – 10 puncte; existenta unui proces de investigatie stiintifica individuala – 10 puncte; originalitatea temei si a interpretarii ei – 10 puncte; calitatea continutului – 20 puncte; prezenta anexelor (scheme, fotografii, desene, harti, grafice, tabele, acte de aplicare in productie etc.) – 10 puncte; expunerea esentei lucrarii – 20 puncte).

A fost placerea organizatorilor de a vedea raspunsul pozitiv al elevilor din diferite licee din Republica Moldova de a participa la acest eveniment. In rezultat cele mai reusite lucrari au fost apreciate cu diplome de merit: 23 de elevi - locul I, 25 - locul II, 24 – locul III si 15 - mentiuni.

Cei mai activi elevi au fost de la institutiile pre-universitare: Liceul Academiei de Stiinte a Moldovei; Liceul Teoretic ”Gaudeamus”; Liceul Teoretic ”M. Cogalniceanu”; Liceul ”V. Lupu”; Liceul ”Gh. Asachi”; Liceul ”D. Cantemir”; Liceul ”Orizont”; Liceul ”N. Levitchi”; Liceul ”I. Creanga” din Ungheni; Liceul ”P. Stefanuca”, Ialoveni; Instituto Tecnico Commerciale, Torino, Italia.

Sincere felicitari elevilor din Liceul Teoretic ”Gaudeamus” - Codreanu Igor, Brega Radu, Bolohan Ecaterina, Budzemschi Ana, Simon Olga, Balici Sanda, care au prezentat reusit lucrarile si au consolidat imaginea institutiei.

Organizatorii Conferintei republicane stiintifico-practice a elevilor exprima recunostinta cadrelor didactice de la Liceul Teoretic ”Gaudeamus” pentru implicare deosebita si activitate responsabila: Alexandrov I., Cerbusca P., Dicusar L., Chigai E., Caisam T. Rezumatele lucrarilor autorilor au fost publicate intr-o culegere de articole cu suportul financiar al Ministerului Tineretului si Sportului din Republica Moldova si Asociatiei Obstesti in Sustinerea Invatamantului „Gaudeamus”, pentru contributia carora le suntem recunoscatori.

Suntem convinsi ca organizarea si desfasurarea anuala a Conferintei republicane a elevilor va deveni o buna traditie si toata comunitatea stiintifica a tinerilor cercetatori vor avea o ocazie minunata de a prezenta realizarile cercetate, vor face un schimb de idei si bune practici, vor stabili relatii de colaborare si isi vor face noi prieteni.


Pavel Cerbusca, doctor in pedagogie.
Rezultate competitii dezbateri

Felicitări! Membrii clubului de dezbateri de la Liceul „Gaudeamus” au participat în cadrul Competiţiei Internaţionale de Dezbateri K. Popper, desfăşurată în perioada 21-24 octombrie 2010 la Slănic Moldova, România, în baza invitaţiei Asociaţiei Regionale de Dezbateri, Oratorie şi Retorică (ARDOR).

Evenimentul a fost susţinut de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România, prin Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret.

În cadrul Competiţiei Internaţionale de Dezbateri K. Popper au participat 13 echipe din oraşele Galaţi, Sf. Gheorghe, Botoşani, Bacău, Focşani, Constanţa, Iaşi şi Chişinău.

Echipa Liceului „Gaudeamus” s-a plasat pe locul III.

Cei mai buni vorbitori în TOP 10 din cei 42 de participanţi au fost:

 • Pociumban Mihai
 • Muntean Vlad

De asemenea au fost menţionaţi cu diplome de merit speciale membrii clubului de dezbateri de la Liceul Teoretic "Gaudeamus" care au demonstrat calităţi organizatorice şi retorice deosebite: Mardari Monica, Codreanu Igor, Bolohan Ecaterina. Gasnaş Irina, Şimon Olga.

Felicităm participanţii la eveniment şi le dorim succese în viitoarele competiţii.

Conducătorul clubului de dezbateri

Pavel Cerbuşca